Det Arkturiska rådet via Daniel Scranton, 29 juni, 2018

Det Arkturiska rådet via Daniel Scranton, 29 juni, 2018


Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet och vi är glada över att ansluta till er alla!

Ni väcker upp delar av ert medvetande, som har varit sovande under en ganska lång tid och när ni väcker upp dessa aspekter av er själva, kommer ni att lägga märke till att ni har tillgång till mer av er kraft. Ni är kraftfulla, mästerliga varelser, som har begränsat er själva med avsikt, för att skapa en verklighet med 3-dimensionella upplevelser, men nu ändras allt detta när ni rör er från att vara 4-dimensionella varelser till att bli de 5-dimensionella versionerna (högre jagen) av de ni är. 

Kraften som ni tar fram, är kraften att skifta ögonblickligen, från en upplevelse till en annan. Ni kommer inte att behöva gå igenom den långa och mödosamma processen av att känna era känslor, för att sedan komma till den plats, där ni kan aktivera den vibration av det som ni verkligen vill (ha). Istället kommer ni att kunna skifta omedelbart.

Dessa aspekter av er har gjort detta i tidigare inkarnationer, eftersom ni självklart har varit 5-dimensionella tidigare. Ni har varit 6-dimensionella och 7-dimensionella, också. Ni har upplevt alla dimensioner, innan ni steg ner i första, andra och tredje. Nu när ni har mer tillgång till de ni har varit, så anpassar ni er till de högfrekventa energierna som ni har överallt runtomkring er.

Ert solsystem, er planet och speciellt er sol, jobbar alla för att ta er in i dessa högre frekvenser. Ovanpå allt detta, så har ni summeringen av energierna från era tidigare livstider och från varje stund ni har levt det här livet. Ni har också hjälpare som oss i de högre dimensionella planen, som assisterar. Vi hjälper till att få till stånd detta för er, eftersom det är tid för det. Ni har gjort tillräckligt i den tredje och fjärde dimensionen och ni är redo för en ny verklighetsupplevelse.

Ni är redo att känna er själva som mer kraftfulla och mästerliga varelser av kärlek och ljus. De slutliga stegen för att bli de ni verkligen är, innefattar att omfamna allt som ni någonsin varit. Så, när ni ser någon där ute i världen, som gör något avskyvärt mot er, inse bara att de är en aspekt av er, också. När ni kan släppa taget om det dömandet som ni besitter och förlåta andra för deras ogärningar, så kan ni omfamna er sanna kraft, den kraft som bara kan komma inifrån er.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av anslutningen till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...