Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 oktober 2019

Det Arkturiska Rådet, 3 oktober 2019

Via Daniel Scranton

5 Steg till att få vad ni önskar

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är väl förtrogna med det sätt som ni alla har att skydda er själva för misslyckanden och besvikelser. Vi ser er göra det hela tiden, och vi vet att de flesta av er gör det i syfte att skona er själva från djupa besvikelser. Vi inser också att denna särskilda process att förbereda er för att misslyckas, är något som ni har lärt er av andra. Ni påverkas av vibrationerna från människor omkring er om ni inte vet tillräckligt för att förkasta vissa åsikter och inte låta er bli överväldigade av vibrationerna från dessa människor.

Men det behöver inte vara så längre, inte vid denna tidpunkt i era liv och i er andliga utveckling. Ni kan se dessa självförgörande tankar, övertygelser och mönster av beteenden som ni bestämde er för att övervinna i detta liv. Det finns en naturlig tendens att vilja göra bättre ifrån sig än era föräldrar, mor/farföräldrar, mostrar, fastrar och farbröder gjorde. Och visst finns det hopp när ni är unga, men det hoppet kan bli grusat av dem omkring er som väldigt gärna vill bespara er besväret med att få era förhoppningar infriade. Så hur bryter ni familjecykeln att sätta er själva i en position där förväntningarna är att inte lyckas?

Tja, som vi sa i vårt tidigare meddelande, ni kan se er själva som en Varelse av Källans Energi, och på så sätt ställa in er på att lyckas. Men det kan vara lättare sagt än gjort. Vi vill ge er några praktiska steg för att få denna filosofi, detta tillvägagångssätt att fungera. Här är dessa steg.

För det första vill ni skapa fred med det här systemet. Slut fred med er familj och hur de oavsiktligt krossar alla era drömmar och hopp. För det andra, bli medvetna om tankar, övertygelser och beteendemönster. Medvetenhet kommer att ta er mycket långt inom alla områden i livet. För det tredje, när ni har den medvetenheten kan ni se dessa självförgörande tankar som ord som bara flyger runt kring er. De finns i ert fält, och de kan lätt blåsas bort av er när ni tar ett djupt andetag. Så ta ett djupt andetag, och när ni andas ut ser ni orden blåsa bort.

Det kan tyckas banalt och lite för enkelt, så nu går vi till den mer intressanta och utmanande delen, del fyra, eller steg fyra i den här processen. Och det steget är att öppna upp för möjligheter som ni inte ens kan föreställa er. Vi vill att ni ska gå bortom den begränsning som är inbyggd i er hjärna, och för att göra det måste ni arbeta utanför era mentala processer. Ni bara känner hur ni öppnar upp som en blomma som tar emot solljus och regn, men ni håller på att öppna upp för nya idéer, nya tankar, nya övertygelser, nya förväntningar och nya vibrationer. Ni kan ta emot energier som håller högre vibrationer än vad ni matades med när ni var barn.

Och det femte och sista steget är att slappna av. Slappna av i vetskap om att ni har gjort jobbet. Slappna av och ta emot det som kommer till er som är nytt, spännande, intressant och gränslöst. Ju mer ni kan slappna av och låta saker komma till er i alla former och storlekar, desto mer tid har ni att njuta av era skapelser, att njuta av att leva i en värld av oändliga möjligheter.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...