Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 oktober 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 3 oktober 2020

 

awakened
      collective, it's time to rise up - the 9th dimensional
      arcturian council - channeled by daniel scranton, channeler
      of archangel michael

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med de framsteg som ni fortsätter att göra som ett uppvaknat kollektiv – att föra samman de polariserade krafter som ni har i er värld. Ni är tillräckligt vakna för att inse att det inte gynnar er särskilt väl att spela polaritetsspelet, och det är det som håller er kvar i en högre vibration. Ni måste redan vara i en hög vibration för att kunna ta emot dessa meddelanden, och ni fortsätter att visa medkännande, att älska villkorslöst och släppa fördömanden så att ni kan förlåta och göra er av med ilska och förbittring.

Ni är fininställda varelser som har visat en förmåga att känna sympati, och ni har också bra kontakt med ert hjärta, vilket är det nya centrumet för er existens, och den förflyttningen från det egoistiska sinnet till det högre jagets hjärta är vad det här medvetandeskiftet handlar om. Ni måste vara i ert hjärta för att kunna bibehålla dessa höga vibrationer och för att höja er över de obegripliga striderna som pågår mellan olika ideologier och mellan olika synsätt. Ni har en lång historia av att bestämma er för att era känslor är viktiga, och era känslor har tjänat er väl.

Ni kan räkna de gånger när en intuitiv känsla har hindrat er från att fatta fel beslut, eller har lett er till rätt beslut, och i dessa stunder förändrades ert liv för alltid. Det här är vad ni gör och det är därför ni är de som kommer att leda mänskligheten till ett högre medvetande. Det är inte på grund av att ni har den rätta informationen eller att ni följer den rätta läraren. Det är heller inte på grund av att ni har mer utomjordiskt DNA inom er. Det beror på er medmänsklighet, och medmänsklighet handlar om känslor.

Ni är tänkta att vara kännande människor som använder sin intuitiva känsla för att leda er mot ljuset, och när ni leds mot ljuset från ert inre har ni mer att ge mänskligheten än någon som har tre doktorsexamina. Ni har mer att ge mänskligheten än forskarna som ligger i framkant för att förstå Universum och hur det fungerar. Ni har så mycket att ge beroende på hur ni har levt och på grund av vad ni har känt, och det är tillräckligt för en som tjänar hela mänskligheten. Vi ser hur ni kämpar för att ta reda på vad ni ska vara, vad ni borde göra, vad ni ska kalla er själva för, och sanningen är den att ni är ni och det räcker.

Det är dags för det vakna kollektivet att möta utmaningen att föra samman dessa poler. Ni behöver inte mer separation. Ni behöver inte någon i makt- eller myndighetsposition för att rädda er. Allt ni behöver är att erkänna hjälten som finns inom er, läraren som väntar på att få tala ut, healern som alltid har funnits där, och gå vidare och göra exakt vad ni vill göra i vetskap om vilka ni är – nämligen de som hjälper och helar mänskligheten.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

 

 

Översättning Ulla Krogh

 

 

Du gillar kanske också...