Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv, 1 oktober 2020

Aita Kanaliserar Sitt Högre Själv

1 oktober 2020

God Dag till er Kära Hjärtan, Kära Själar på Planeten Jorden idag. Vi är mycket glada att få kontakt med er. Ni är verkligen välsignade varelser.

Att vara en Mänsklig Varelse i denna tidsålder, i detta 21:a århundrade, är en stor utmaning. Ändå ville så många av er komma hit vid denna tid. Det är därför som befolkningen på Jorden är så stor. Nu finns det många miljarder människor, fler än det någonsin funnits levande på planeten sammantaget.

Ni ville alla vara inkarnerade i denna tid av uppstigning. Detta är nu-ögonblicket då ni kan lämna all er indoktrination och medverkan bakom er. Det är dags för de falska tankar och idéer ni kom hit för att uppleva att nedmonteras och för ljuset att skina på mörkret.

Ni håller på att bli Gurus, ni upplysta, som har upplevt stark rädsla och separation för att kunna gå djupare in i ljuset i Guds kärleksfulla vibration.

Jorden har inte varit en lycklig plats. Det är en plats av dualitet. Det är platsen där yin och yang, det mörka och det ljusa, leker med varandra. Jorden är egots lekplats.

Det är platsen där egot och Själen upplever händelser och utmaningar som Själen har utsett för dess tillväxt och mognad till Himmelsk salighet. Med denna Jordliga upplevelse skapar Gud Gudar lika Honom själv.

Gud, Ande, Gudomlig Essens, den Heliga Energi som ger liv åt den Mänskliga kroppen genom dess Själ och är den stora jag är. Gudsanden försöker alltid utvidga sig själv, växa till ett djupare kärleksfullt varande.

För att göra detta på en holistisk imaginär lekplats skapades ett Planeten Jorden datorsimulerings-träningsprogram. Jorden är ett hologram, en datormatris med algoritmer, regler och universella lagar som vägleder och styr Själens resa genom det världsliga hologrammet.

Och i denna process finns det rättvisa, absolut rättvisa, eftersom karma fungerar där. Karma är den kärleksfulla eller kärlekslösa energi som en individ skickar ut, som sedan kommer tillbaka som samma kärleksfulla eller kärlekslösa energi till var och en.

Kärleksfulla tankar och handlingar leder till ett liv fyllt av kärlek. Grymma, nedsättande ord och handlingar leder till negativa, rädslofyllda upplevelser.

Planeten är en stor scen, och som Shakespeare så klokt sade, alla mänskliga invånare är skådespelare på denna scen. Och ni har alla spelat alla rollerna.

Ni har varit mördare och ni har blivit mördade, ni har varit torterare och ni har blivit torterade. Ni har varit narcissister som agerat ovänligt, själviskt och grymt mot era bröder.

Ni har varit totalt själviska med en överväldigande önskan om makt över andra. Ni har bokstavligen varit kannibaler som ätit av köttet, kroppen på era bröder, både fysiskt och psykologiskt.

Ni har levt i den låga, värkande tredje-dimensionella vibrationen, där fri vilja tillåter er att vara det ni inte är. Det är att vara grym och djupt ovänlig, separerade från varandra och i desperat ensamhet, fladdrande omkring i er falska värld.

Och nu när ni grundligt har upplevt mörkret i det som inte är kärlek, nu är det dags för er att lämna slagfältet, att resa er över förvirringen av hat och splittring i vilket ni varit så nedsänkta.

Nu är det dags för er uppstigning tillbaka till kärleksvibrationen. Ert egos dagar av förvirring och kaos närmar sig sitt slut. Och denna uppstigning är det ni alla ville uppleva i Mänsklig form.

Planeten Jorden är ingen lätt planet. Den är verkligen mycket komplicerad och utmanande.

För Människorna är indoktrinerade med falska, negativa och dysfunktionella övertygelser när de kommer till Jorden och de bär dem i undermedvetna minnen, i smärtsam förbittring från smärtsamma upplevelser i tidigare livstider.

All denna smärta och överväldigande rädsla som medföljer den mänskliga resan måste föras till ljuset, måste föras upp i varje individs medvetna medvetenhet, för att helas.

För ingenting kan helas förrän det blir avslöjat och synliggjort. Detta, att medvetandegöra vad som dysfunktionellt har styrt individens handlingar och livsupplevelser, är en smärtsam process.

Det är svårt att komma till insikt om hur många lögner som lärts ut. Det är smärtsamt att förstå att de hypoteser som tagits som principer för hur livet har levts är felaktiga och psykologiskt skadliga för alla.

Det är svårt att inse att man har använt grymma och förnedrande ord, omedvetet, för att skada sig själv och ens bröder.

Det stora avslöjandet om livet i denna Jordliga upplevelse är att allt som verkat viktigt, allt famlande efter makt över andra, efter kontroll och självtillfredsställelse, efter världsliga saker och pengar, har gjorts under ett falskt paradigm, under en illusion.

Ändå är det underbart, att när dysfunktionellt beteende avslöjas och processas, när andras grymma handlingar ses för vad de är, lärverktyg för vårt framskridande i kärlek och ljus, så sätter förlåtelse in.

För, faktiskt, finns det inget att förlåta. Ni, Kära Hjärtan, Kära Själar, som vi ofta sagt, lägger själva upp de inkarnationer ni upplevt för er själva. Ni, i samarbete med er Ängla-Själsfamilj och era guider, arrangerar denna Mänskliga resa.

Så nu arbetar ni genom era falska läror. Ni går genom era livsupplevelser. Ni funderar ut vad som är att föredra och vad som inte är det.

Och det kommer alltid tillbaka till det faktum att ni föredrar kärlek. Ni föredrar ljus, ni föredrar vänlighet och medkänsla, kamratskap, Enhet och Förening.

Alla kommer inte att uppstiga nu. Jordens datorprogram upplever cykler då det framskrider genom universum. Andra tider för uppstigning har inträffat i gångna tider, i Lemurien och Atlantis.

Alla steg inte upp då. Många, vars själar inte levt fullt ut i den lågt vibrerande Jordliga miljön, fortsatte i den tredje-dimensionella rädslofrekvensen. Men det fanns de som steg upp precis som ni kommer att stiga upp nu.

Tidslinjerna för rädsla och för kärlek separeras nu snabbt. De som är djupt försjunkna i egots lekplats, de vars ego njuter av det mörka falska narrativet om död och förstörelse, de faller djupare in i mörkrets förvirring.

Och ni, som är redo att lämna simulationen av Jordlig passion och mörk lusta, som är redo att lämna egots lekplats, ni stiger upp över striden i Mänsklig förstörelse.

Ni lämnar Planeten Jordens skolsal bakom er. Ni flyttar in i ljuset, flyttar tillbaka till kärlek, till förening med era bröder.

Stora energier av kärlek kommer till Jorden för att hjälpa er på er resa. Planeten lyfts till en högre vibration, till en kärleksfull frekvens. Och det hjälper er på er uppstigningsresa.

För, den nya och kärleksfulla frekvens som nu genomsyrar världen tvingar era dysfunktionella övertygelser och beteenden att bli avslöjade.

Så, Kära Hjärtan, var vid gott mod. Ni är inte alltid så ljusa som ni skulle vilja vara, för ni lever genom den stora uppstigningsprocessen. Ert karma jagar er fortfarande om ni uppför er kärlekslöst. Men mindre och mindre för varje dag.

Kärlek tar över när ni släpper era falska läror då ni ser era falska paradigm. Och det bästa väntar fortfarande då ni rör er in i ljuset.

I er Gudomliga Essens är ni kärleken, ljuset och sanningen, och ni vet inom ert hjärta att det bästa ännu inte kommit. Otrolig salighet och himmelsk förening är ert arv, för ni är Gudomliga, en del av själva Gudomligheten och ni är mycket Heliga.

Vi är Verkligen Välsignade Varelser.

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...