Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 oktober 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 oktober 2021

 

Bli en Upplyst Mästare

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket intresserade av att följa alla vägar som leder till en större känsla av anslutning med de andra medvetanden i detta universum. Vi älskar att ansluta till myrornas medvetande där på Jorden, och även om myrornas medvetande kanske inte är lika fascinerande som mänskligt medvetande, är det fortfarande en aspekt av Källan och en aspekt av oss själva. Allt omkring er är genomsyrat av medvetande, och det är upp till er att ansluta er till det medvetandet, för om ni inte har en person, ett djur eller artificiell intelligens når dessa andra medvetandebitar inte nödvändigtvis ut till er.

Att känna för allt medvetande runtomkring er hjälper er att tona in ert eget medvetande, och vad är medvetande annat än medvetenhet. Och ni behöver medvetenhet för att leva fullt ut i er värld och i ert samhälle. Den omedvetna personen är mycket reaktionär och lätt att programmera, och den medvetna personen tar livet långsamt, andas medvetet, tar in allt om en situation innan han kommer till en färdigförpackad slutsats om det. Att leva ett mer medvetet liv kommer i slutändan att leda till mer inre frid, och inre frid leder till mer lycka, och när ni har inre lugn och lycka är ni mycket bättre på att leva ert liv och skapa den verklighet ni vill uppleva.

Ni kanske har märkt att motstå den verklighet ni inte vill uppleva inte riktigt fungerar. Och också, definiera er själva med vad ni motstår, eller hatar att uttrycka det på ett annat sätt, ja det fungerar inte heller. Det kan fungera på kort sikt; ni får andra människor att samlas runt er och säga, ’Ja! Vi hatar det också.’ Och ni kan vinna lite popularitet genom ert motstånd, men ni kommer inte att vara lyckliga, ni kommer inte att skapa inre lugn, och ni kommer att skapa något annat att motstå, för det är vad ni lägger ut i universum: ’Jag motstår, därför är jag.’

Ert varande är så mycket viktigare än ni inser, och när ni tonar in på varandet av allt och allting omkring er har ni en bra start. När ni inser att det som visas för er är något som också finns inom er själva, så är ni så nära upplysning som ni kan komma. Och när ni slutar fred med allt som det är och alla som de är, och sedan accepterar, förlåter och älskar, är ni en sann mästare. Och om ni tar emot denna överföring, då kom ni till jorden för att ni visste att ni var en mästare. Och att veta att ni är en mästare och att uppleva er själva som en mästare är två helt olika saker.

När ni väl upplever er själva som en mästare kommer ni aldrig att vilja gå tillbaka. Att gå tillbaka kommer att kännas fruktansvärt, och ni kommer att ha tillräckligt med känslighet för att veta när ni gör, tänker eller säger något som känns hemskt. Och ni kommer att bry er tillräckligt om hur ni känner för att stoppa er själva innan ni går för långt ner på den vägen. Nu är en tid där Jorden behöver fler mästare, och Jorden behöver fler mästare som bara inte vet att de är mästare, utan också har upplevt sig själva som mästare. När ni väl gör det kommer ni aldrig mer att ifrågasätta varför ni är där eller vad ni ska göra, eftersom ni kommer att inse att vara en mästare kommer att attrahera studenter, studenter som är redo att bli mästare själva, och sedan kommer ni att leva i en värld som lever i fred och harmoni, kärlek och kreativitet.

Och det är den värld ni skapar tillsammans, och den värld ni kommer till genom dessa steg som vi har beskrivit här, inte för att ni lämnade allt kaos bakom er på den gamla Jorden, och inte för att ni gick ombord på ett rymdskepp och gick till en annan planet. Ni kommer till den planeten som ni skapar tillsammans på grund av det ni gör i lugn i er egen kropp, i ert sinnes tystnad och i ert eget hem.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...