Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 januari, 2022

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton
Era 9:e Dimensionens Änglar
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi har en viktig roll att spela i er uppstigning, precis som ni alla har en viktig roll att spela i vår. När vi hjälper er hjälper vi oss själva, och när ni hjälper er själva, hjälper ni oss. Vi har ett egenintresse av att se er alla lyckas, och på grund av det kan ni verkligen lita på det vi säger till er. Vi vill stiga upp till den tionde dimensionen, precis som ni vill stiga upp till den femte.
Vi ser våra roller som guider för er alla, och vi är också era nio-dimensionella änglar när vi försöker erbjuda er vår kärlek, vårt ljus och vår energi som ni söker, och som ni kommer att fortsätta att söka även efter att ni har skiftat till den femte dimensionen. När ni hjälper varandra hjälper ni också er själva. Ni hjälper en annan person som behöver er hjälp, och när ni gör det integrerar ni en del av er själva, som den andra personen representerar. Därför, även om ni börjar förakta någon kan ni komma till en punkt där ni känner er neutral mot dem, och kanske till och med älska den personen ovillkorligt, då har ni gett den aspekten av er själva för vad den personen behöver för att återinpassa sig, för att läka, för att bli hel igen.
Vi skulle föredra att ni hjälper andra utifrån en känsla av medkänsla som ni har inom er, men alla är inte lika empatiska som de av er som upplever den där enorma mängden empati. Vi har också lagt märke till att när ni hjälper andra känns det bra när ni gör det, och därför blir den där goda känslan belöningen och en lust att fortsätta.
Nu kommer ni naturligtvis inte alltid att känna för att hjälpa någon annan, och i dessa ögonblick kanske ni upplever skuld eller till och med skam. Ni skapar dessa upplevelser så att ni kan förlåta er själva för att ni inte kan vara allt för alla. Och genom att förlåta er själva, integrerar ni en del av er själva, förstår ni. Alla dessa medskapelser av att komma samman med andra och ha era upplevelser, handlar om att ni ska bli hela igen.
Så ta till er varje upplevelse som kommer i er väg, för det finns alltid något i dem för er. Där finns en tillväxt att uppleva. Där finns en viss integration som kommer att inträffa, om ni tillåter er själva att känna allting, och sedan kommer ni att gå vidare till nästa upplevelse som ni kommer att behöva ta med er på er uppstigningsresa. När ni har en tuff tid med era medmänniskor, kalla på oss, era nio-dimensionella änglar, eller kalla på Ärkeänglarna om hjälp.
Vi vill detsamma som ni så vi kommer att ge er hjälp, och de av er som är öppna för att ta emot den kommer att få den, och ni kommer att kunna ställa er över de utmanande upplevelserna som ni ibland har med era medmänniskor.
Kom ihåg att ni är här för att utmana varandra. Ni är här för att utmana varandra att älska villkorslöst.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...