Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 juli 2019

Det Arkturiska Rådet, 30 juli 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är så intresserade av att se hur ni reagerar på energi att vi kontinuerligt sänder olika energisträngar till er. Allt vi vill göra är att lära oss hur vi bäst kan hjälpa mänskligheten och andra, som ni, som befinner sig i andra delar av galaxen i fjärde dimensionen. Så vi studerar dessa reaktioner som ni har på olika energiöverföringar. Vad vi kan se, vid denna speciella tid i mänsklighetens historia, är att ni svarar ganska bra på en mycket unik sträng av energi.

Den energi som vi pratar om är en överföring av kärlek och ljus som vi bara kan hänföra till som moderlig och faderlig energi. Det är som om vi fann ett sätt att förena moderlig och faderlig kärlek för att skapa denna sträng av energi, som vi ser att ni svarar och reagerar så fantastiskt på. En del av er ser oss till och med som sina föräldrar eller mor- och farföräldrar, och ni var aldrig riktigt säkra på varför ni kände så. Nu vet ni. Det är för att vi erbjuder er den kärleken och det ljuset, och vi gör det därför att vi vill att ni ska veta att ni är älskade av varelser ni ser upp till.

Vi är, naturligtvis, era jämlikar, men det är utmanande för de flesta av er att inte se upp till oss på något sätt. Här är vi i den nionde dimensionen, i ett stjärnsystem som alltid har haft fred och andligt välstånd, och där är ni på Jorden som kämpar med era känslor, kämpar med överflöd, relationer och hälsa. Och vi stäcker ut våra icke-fysiska händer för att hjälpa er på alla sätt vi kan.

När ni tar emot den moderliga och faderliga kärlek som vi sänder, kan den hjälpa er att aktivera dessa vibrationer inom er själva, så att ni så småningom kan inse att allt ni någonsin behöver är er egen kärlek. Men när någon visar er villkorlig kärlek eller ogillande, kan det naturligtvis bli en utmaning att hitta den kärleken till jaget inom er. Det är som om ni har blivit tränade till att vara kritiska mot er själva, att vara resultatorienterade i fråga om ert egenvärde och ert godkännande om vilka ni är.

Vi ser fram emot att hjälpa er att ändra på allt det, så dessa överföringar är tänkta att ge er en knuff framåt i riktning mot att älska er själva och ett ovillkorligt godkännande av jaget. Vi inbjuder er med dessa energier att släppa era dömanden om er själva, er skuld och allt annat som är i vägen för att ni ska lära känna er själva som de underbara kärleks- och ljusvarelser som ni i sanning är.

Vi kommer att fortsätta att skicka dessa överföringar, men de är alltid avsedda att vara ”stödhjul”, så att ni kan ha den oberoende känslan av kärlek som flödar genom er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...