Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 juli 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 juli 2020

 

En Tanke som Källan hade

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har börjat studera de tendenser som ni alla har där på jorden. Ni tenderar att röra er i en viss riktning, som ett kollektiv, och sedan tenderar ni att gå tillbaka i motsatt riktning, som om ni får en känsla för alla de olika sätt ni kan ta er själva som ett samhälle, som ett kollektiv av människor. Det finns naturligtvis några av er som alltid kommer att gå mot den våg som resten av mänskligheten är på, och vi pratar med den gruppen just nu. Vi riktar oss till de som har tillräcklig medvetenhet för att se trenderna, känna in dem och bestämma att ni kommer att gå i er egen riktning.

Ni gör det inte för att vara rebell eller för att ouppmärksamma. Ni gör det inte bara för att vara annorlunda eller göra invändning. Ni gör det för att ni följer era hjärtan. Ni följer era känslor, och just nu är vägen att röra på sig, för att vara till största tjänst för mänskligheten, för att vara rakt på sak. Ni är redo att höja er över samtalen och den oenighet som finns där på Jorden just nu. Ni är de som ska höja er över allt och välja sida.

Vi berättade för er i vår tidigare överföring att augusti-energierna som vi lagt upp handlar om att påminna er om att ni är Källan, få er att känna det och förkroppsliga det. Och det betyder att det inte finns någon oenighet i er. Det finns inget behov av att ni väljer en sida, säger att ni är för den här saken och mot den saken. Ni är de som kan se skönheten i allt och fortfarande stiga över det, och fortfarande se det för vad det är.

Tillståndet på Jorden för närvarande handlar om en tanke som Källan hade, och den tanken som Källan hade var och är, ”Vad skulle hända om vi skulle delas mot oss själva.” Ni är där som lever ut den drömmen om Källan, den illusionen. Ni låtsas att ni inte älskar varandra alls, fast ni gör verkligen det. Och de av er som kan inse att allt detta bara är en tanke som Källan hade, kan också inse att oundvikligen kommer ni alla komma tillsammans. Det måste hända. Ni går alla tillbaka till Källan, tillbaka till där allt började. Ni kan göra det medvetet genom att avsiktligt höja er ovanför striden, eller ni kan göra det genom att sparka och skrika och protestera. Det är upp till er.

Ni är de som kommer att öka medvetandet om det mänskliga kollektivet, och ni kommer att bjuda in andra att gå med er i den skönhet som är denna verklighet, denna tanke av Källan. Kom ihåg att ni är tänkarna av den tanken och att ni maskeras som tanken på samma gång. Och kanske då, bara kanske, blir ni inte så knutna till något av det. Och genom att släppa taget kommer ni att stiga upp och ni tar alla som resonerar med era vibrationer med er.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...