Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 3 november 2019

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 3 november 2019

 

3 NOVEMBER 2019

Kära läsare, välkomna igen till vårt meddelande. Vi är mycket glada över att se att så många av er börjar släppa rädsla och flytta in i er sanna natur som sanningssöner och döttrar snarare än att fortsätta att leva som människor på nåd av varje tredimensionellt begrepp och tro som fortfarande resonerar i tredimensionellt kollektiv medvetande.

Ni utvecklas snabbare när intensiva högfrekventa energier ökar. Dessa högre dimensionella energier orsakar att de som inte förstår vad som händer slår ut i rädsla och panik i ett försök att vända förändrade fysiska, emotionella, mentala och till och med andliga frågor tillbaka till det status quo som de är bekanta med.

Förändring sker och ni kommer att bevittna att det blir allt intensivare. Eld och de andra elementen är Gaias verktyg för att rensa gammal och tät energi. Vet att de många kära som lider av dessa saker vid denna tid frivilligt går igenom detta – inte medvetet, men före födseln. Eld är ett kraftfullt verktyg för att rensa gammal energi, som tillåter och ofta till och med tvingar en person att undersöka sitt trossystem med nya ögon.

De som har hållit mänskligheten i träldom under eoner exponeras. Dessa människor går mycket långt tillbaka i tiden och fortsätter att fungera till tjänst för sig själva som ”makt över” från generation till generation. Kollektivets energi håller på att bli för ljus och för hög för att de ska kunna fortsätta som de alltid har gjort. Det är en ny tid kära ni. Håll dig till ditt centrum hela tiden och under alla omständigheter, trots yttre utseende. Vet att mycket händer bakom kulisserna som ni ännu inte är medvetna om. Allt är som det ska vara.

Vi vill tala om personlig frid. Friden som bara kan uppstå från var den finns – inombords. En frid som uttrycks medvetet och omedvetet genom ord och handlingar som återspeglar enhet.

Ni är alla medvetna om människor som lever vanliga liv från ett medvetande om enhet och ändå som aldrig ens tänker på det i termer av andlighet eller villkorslös kärlek. Det är helt enkelt som de är.

Fridsmedvetenhet uppnås genom att leva, lära sig och uppleva i många, många liv. Det är därför de som automatiskt lever av villkorslös kärlek ofta kallas ”gamla själar”.

De flesta människor är ännu inte medvetna om de högre dimensionerna. Detta beror på att tredimensionell energi inte kan anpassa sig till de högre frekvenserna. Det är därför många förblir ”fast” (spöken) och går inte vidare efter döden. Eftersom de fortsätter att anpassa sig bara till tredimensionell energi förblir de knutna till kända människor, platser och saker utan att se sina guider och de som väntar på att hjälpa dem in i nästa fas av deras resa.

När en viss andlig medvetenhet har uppnåtts och blir ett medvetande tillstånd, kan personen aldrig återgå till sitt tidigare eller urvuxna tillstånd. Många på jorden vid denna tiden inkarnerade med ett redan uppnått mycket utvecklat medvetande. De verkar leva vanliga liv och kan hittas tyst betjänande uppstigningsprocessen på vanliga sätt och i alla yrken och trossystem.

De är ni.

Tredimensionella lösningar för fred mellan individer föds alltid från separationsbegrepp. Globalt sett har försök till fred, som också baserats på separation, de adderade elementen ”makt över” och kraft för att vara acceptabla. De energetiska rensningarna som äger rum vid denna tidpunkt personligt och globalt är nödvändiga eftersom den täta resonerande energin som världen alltid har känt aldrig kan anpassa sig till den frid och kärlek den söker.

Problemförhållanden som tros lösta och rensade kommer upp till ytan ännu en gång för många. Energi rensas i lager när en individ är andligt beredd att utföra arbetet. Detta gäller särskilt med intensiva och länge begravda cellminnen. Om ett problem med någon person, plats eller sak har dykt upp igen i ditt liv indikerar det att du nu är redo för nästa och vanligtvis slutgiltiga rensning. Se det som en examen, inte ett misslyckande.

Karmiska situationer mellan människor börjar när negativa upplevelser antingen från för länge sedan eller nutiden förblir levande i cellminnet. Denna energi transporteras sedan av båda genom många livstider och blir det som kallas karma. Karma är inte ett straff som så många tror utan är helt enkelt en energibalans som behöver rensas eller bringas i linje.

Ett försök att få fred och lösning på något problemförhållande från en högre nivå möter ofta motstånd från den andra eller de andra som föredrar att fortsätta leva från offermedvetande. Om detta händer, alliera er inte med den andras lägre resonerande energi i ett försök att möta dem på deras nivå av medvetenhet, för detta matar och förlänger helt enkelt energier som kan gå tillbaka många liv. Det betyder inte att ni inte kan prata med dem på deras nivå av förståelse, utan att ni inte anpassar er energi till deras. Detta är andlig handlingskraft.

Om en fredlig lösning inte är möjlig eftersom de andra helt enkelt vägrar, kan den göras utan dem. En andligt medveten individ kan rensa en befintlig karmisk situation utan tillstånd eller samarbete från den andra som inte är villig eller redo. Så här gör du det–

Avsätt en viss tid när du inte kommer att bli avbruten. Centrera dig, meditera, rensa ditt energifält och ange bestämt din avsikt; Exempel– ”I närvaro av mitt Högre Jag och mina Guider väljer jag att en gång för alla rensa all återstående negativ energi med… ange namnet.” Använd dina egna ord eftersom det är din avsikt. Gör det så långt och inkluderande som du vill. Erkänn tyst den andra personens Ljus som en Gudomlig Varelse även om de kanske inte är intresserade eller redo att veta något om detta. Visualisera deras verklighet som rent Ljus. När du gör detta erkänner du deras sanna natur och inte den illusoriska känslan av dem du har lärt känna.

Ta bort alla energitrådar till personen. Be dina Guider om hjälp om du vill. Visualisera dina händer som Ljus som kommer in i solar plexusområdet som tar bort alla trådar och deras rötter. Du kanske eller kanske inte blir medveten om en lång och mycket gammal tråd. Tillåt helt enkelt processen att verka och när den känns komplett, lämna kärleksfullt tillbaka tråden till den andra och fyll det tomma utrymmet med gyllene vitt Ljus.

Du är nu redo att släppa den och gå vidare. Du kommer snart att upptäcka att ytterligare interaktioner med personen/personerna inte är så dränerande eller svåra som de en gång var för du kommer inte längre att bära denna täta energiska börda.

Om den andra fortsätter att söka negativ interaktion, var inte rädd för att tala din sanning från en plats med andligt bemyndigande och ta bort dem från ditt liv i vetskap om att om du går tillbaka till situationen på sin ursprungliga gamla energetiska nivå, då skapar du återigen energetiska trådar och karma.

Under en tid kommer sinnet att fortsätta att påminna dig om gammalt ont eftersom det försöker hjälpa dig men det gör det från nivåer som du sedan dess har vuxit ur. Tänk på ditt sinne som en vän som går vid din sida som försöker hjälpa dig från en ofullständig nivå av förståelse. Sinnet omprogrammeras automatiskt när en person utvecklas andligt eftersom sinnet drar från och formar det yttre från personens medvetandestadium.

Eftersom lika attraherar lika (Man söker sig alltid till att vara hel) kommer tankar och övertygelser som flyter runt i kollektivet som är i linje med din energi att dras till dig. Dessa tankar är opersonliga och blir aldrig dina om du inte accepterar och hävdar dem som dina. Alla bär fortfarande lite gammal energi som kommer att agera för att locka liknande energi från kollektivet.

Ditt jobb är inte att få panik och göra motstånd när någon oönskad tanke flyter igenom, utan snarare att känna igen den som opersonlig och att du på något sätt lockade den. Byt ut tanken mot sanningen om vad den representerar och undersök ditt trossystem eftersom det inte finns något outtryckt medvetande. Även de små dolda bitarna kommer att fortsätta att uttryckas tills de har rensats.

Exempel; En hypokondriker drar till sig alla slags slumpmässiga opersonliga tankar och trosuppfattningar om sjukdom. När de hävdar någon eller kanske fokuserar på någon särskild etablerar de den fast eftersom deras medvetandetillstånd ofta skapar sjukdomen för dem själva emedan de lägger till mer energi och kraft till deras redan etablerade sjukdomsmedvetande.

Motstå aldrig negativa tankar när de flyter igenom (och de kommer), för det ger dem bara en kraft och en substans som de inte har. Erkänn dem bara för vad de verkligen är. En dag inser du att du inte längre attraherar många gamla bekanta tankar och idéer.

Karma är inte alltid mellan människor, men kan handla om behovet av att gå längre än ett gammalt trossystem som har styrt under många liv. Till exempel– Om en person har levt många livstider och är starkt knuten till läran om en viss religion och före födelsen inser att den är andligt redo att gå längre än denna, kan de välja att inkarnera i en familj som håller samma tro för att – aktivera den igen. Nu tillräckligt beredd att se det gamla trossystemet från nivån av ett mer utökat medvetande, kan han/hon släppa de energetiska banden och gå vidare.

Vet alltid att verklig och varaktig fred är ett medvetandetillstånd som inte kan förvärvas genom ansträngning och handlingar utanför jaget, även om det för närvarande finns några mänskliga fotsteg som förblir nödvändiga. Kom alltid ihåg att verklig fred redan finns fullt ut i varje person oavsett om de är medvetna om det eller inte.

Fred är den naturliga frukten av ett medvetande som vet att; ”Det finns bara En”.

Kräv den oändliga freden som lever inom dig och som bara väntar på erkännande – den som ”aldrig kommer att lämna eller överge dig” – Det som du är.

Vi är den Arkturiska Gruppen 3/11/2019

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...