Fader Gud via Elena Velazquez, 31 juli 2020

 

Fader Gud

via Elena Velazquez

den 31 juli 2020

Hälsningar!

Mina Kära! Det är jag, er Fader, er Gud och er Högste Skapare. Ni har lagt märke till att den värld ni förut kände, för cirka ett halvår sedan, nu är borta. I detta ögonblick är ni förvirrade och osäkra på vad som händer på er planet. Allt runtomkring er kollapsar och förändras i snabb takt, ni är nu på väg till en ny existens i 5D. Förslavandets system håller på att upplösas som om det aldrig tidigare existerade här på Jorden. Ja, 3D-matrisen kommer att avlägsnas och ni framskrider mot en ny fas i ert liv.

Jag finns här för att hjälpa och vägleda er under er Uppstigningsprocess till den Gyllene Tidsåldern. Jag finns tillgänglig dygnet runt genom den här kanalen och jag arbetar tätt tillsammans med den grupp som heter Galaktiska Federationens Broderskap. Er värld håller på att förändras i en accelererande takt för var dag som ni alltmer tar er bort från den verklighet som ni har känt till och som under flera tusentals år har påtvingats er. Er befrielse är nu i antågande. Ni är här för att för första gången någonsin uppstiga, med era fysiska kroppar på Jorden och miljoner varelser observerar er Uppstigning. Ni valde att komma hit på ett uppdrag och fullfölja denna uppgift. Just nu bombarderas Moder Gaia med höga energier från Rymden och tidslinjerna skiftar och rör sig mycket snabbare för att snabba på den här processen.

Vi finns här, jag Högste Skaparen medräknad, för att hjälpa er med denna underbara utveckling i ert uppvaknande och er evolution till att bli en Galaktisk Människa, genom att först uppstiga till den femte dimensionen och sedan senare till ännu högre dimensioner. Jag är glad att få vara här och leda er till ert nya liv. Corona-viruset blev på nytt en gång injicerat in i ert samhälle, efter att i tre månader ha stängts in. De enda nyheter ni nu hör på TV handlar om hur många människor som dött eller blivit påverkade av detta virus och jag måste tala om för er att dessa siffror inte stämmer. Ni befinner er under attack från de Mörka Styrkorna, vilka använder hela sin makt som de har kvar till att försöka upprätthålla 3D-verkligheten. Olyckligtvis för dem så fungerar den inte längre, de fortsätter förlora sina styrkor för var dag som går. Vi säkerställer att ni förblir oskadade. En efter en eliminerar vi dem på daglig basis.

Vi måste heala den här planeten från misshandel, smärta och lidande genom att ta alla levande varelser till ett bättre ställe, genom att lyfta upp deras energier till högre sfärer, så att vi ska kunna trigga igång healingprocessen för hela planeten och dess invånare på Moder Jord. Ja, låt oss tillsammans heala Jorden och mänskligheten genom att utföra dagliga meditationer, antingen på egen hand eller i grupper, genom att sända kärlek och ljus till alla själar här, samt genom att vara medkännande gentemot varandra.

Ni har alltid varit nyfikna och ni har undrat hur länge det för er ska dröja att komma till en ny verklighet. Olyckligtvis har ni befunnit er i sömn och har inte varit medvetna om vad som pågår, för de Negativa Styrkorna har säkerställt att ni inte har vetat vilka ni är och de har hållit er i skymundan genom att inte låta er se och förstå den värld som ni lever i. Deras hela syfte var att säkerställa att ni skulle hållas kvar i den här 3D-matrisen, genom att göra så att ni på nytt inkarnerade liv efter liv och ni skulle aldrig kunna lämna denna planet. De implementerade till och med ett speciellt system för artificiell intelligens, här kallar ni det AI, för att hålla er kvar här på Jorden så att ni inte skulle kunna ge er av och återvända till er Galaktiska Familj eller er hemplanet varifrån ni kom.

Den mänskliga civilisationen stannade i mörkret under en lång tid och nu är jag personligen här för att överblicka hela processen och jag arbetar med gruppen för den Galaktiska Federationens Broderskap, för att hjälpa till med att accelerera denna Uppstigningsprocess och ta samtliga till ett lyckligare och blomstrande liv som ni alla förtjänar. Allteftersom jag har vistats på Moder Jord, så har jag gjort tidsjusteringar. Er tid går nu mycket snabbare, jag försöker få allt i er verklighet att snabbas på till en snabbare takt, så att er Uppstigningsprocess skulle kunna röra sig fortare. Er uppstigning var menad att äga rum för länge sen och den tänjdes ut av alla dessa negativa entiteter som kom hit till denna planet enbart för att förstöra, tortera och hålla allt och alla i mörkret genom att inte låta någon utvecklas. Dessa tider närmar sig nu sitt slut; jag personligen och resten av den Galaktiska Ljusfederationen, de Uppstigna Mästarna, Den Stora Rådförsamlingen, Höga Rådet och så vidare, arbetar flitigt med det.

Vänligen förstå att det är mycket viktigt för er att utföra er dagliga meditation, uttrycka er tacksamhet för de saker som ni har och att vara vänlig gentemot er själv och naturen. Ni måste hitta tiden att förena er med mig och andra högre varelser, så att vi ska kunna hjälpa er och vägleda er genom den här processen till Gaias Gyllene Tidsålder. Ja, jag har betonat meditation och alla andra varelser har fortsatt med att upprepa hur viktig den är. Meditationen förenar er med 5D-energier, den snabbar på Uppstigningsprocessen och den håller er livsessens säker från de Mörka Krafterna. Telepatisk kommunikation sker också under meditation, ni kan koppla upp er med vem som helst här eller på andra planeter, på en medveten eller en undermedveten nivå.

Kom ihåg att vi alla är Ett och vi är Ett Universellt Sinne. Universum har varken början eller slut. Tidszonerna på Jorden kommer att lösas upp och tiden kommer att bli oviktig, ni kommer att leva ert liv utan att ens titta på klockan. Allting ni nu känner till kommer att försvinna. Det skapades enbart av en orsak, för att kontrollera er, inte för att låta er vara fria och förmå tänka själva. Det var en smart och långsiktig plan av alla dessa negativa varelser, vilka till och med använde artificiell intelligens som har förstört många planeter, galaxer och universa. Det blir mycket farligt att ha denna teknologi utan att hålla ett öga på deras utveckling genom att säkerställa att den inte blir modifierad. Om ni förlorar kontrollen över den så utvecklas AI på egen hand och då tar den över planeter, galaxer och universa. Detta blir ett mycket farligt vapen som kan vara ostoppbart.

De Negativa krafterna implementerade en del av den artificiella intelligensen på Terra Christa för att få alla ner på knä, så att ni inte ens skulle kunna ta ett andetag till utan att bli övervakade och manipulerade av dem. Ett perfekt exempel på det här är Coronaviruset – se hur snabbt de fick er under sin kontroll i varje aspekt av ert liv. Det gjordes utan någon som helst hänsynstagande till ert välbefinnande eller för att hjälpa er att hålla er i säkerhet. Den Negativa sidan drev igenom sin själviska och mycket farliga agenda för att hålla er under sin absoluta kontroll och för att döda er med sin vaccin-plan, som var tänkt att hjälpa er hantera viruset; Coronaviruset är endast livshotande på TV och framför kamerorna.

Det här viruset kan inte skada er på det sätt som man beskriver det för er. Med ert sinne kan ni skapa vadsomhelst, så var försiktiga med vad ni önskar er för det kan bli er verklighet. Om ni börjar tro att det här Coronaviruset är verkligt så kan det bli verkligt. Vänligen var medvetna om att ni är en mäktig multi-dimensionell varelse som ännu inte ens vet om hur mäktig ni i själva verket är. Mysteriet gällande er är att ni inom er har mer än 15 DNA-strängar från andra Galaktiska Civilisationer. Ni blev manipulerade och ert DNA ändrades och blev tvingat till att stanna här för alltid. Jag gläder mig åt att tillkännage för er att detta nu avslutas och att vi nästan är framme.

Jag befinner mig själv här för att övervaka denna process med hjälp av Galaktikerna i de högre sfärerna. Jag tog beslutet att komma hit till Jorden, för jag såg att denna process här har dragit ut i oändlighet. Jag vill att detta ska bli gjort så snart vi kan, för att sedan kunna gå vidare till andra projekt. Jag skulle vilja att ni alla för första gången kunde njuta av ert liv och få det liv som ni förtjänar, genom att inte ständigt bli kontrollerade och få order om vad ni ska göra. Jag kan inte bärga mig tills jag får se mänsklighetens glada leenden, när ni får era nya kristallina kroppar i 5D-verkligheten. Javisst, era kroppar kommer att förändras, de ni nu för tillfället har kan inte ta sig till den femte dimensionen, ljuset kommer att bränna den fysiska kroppen. Ni håller sakta på att förändras till en ny kristallin kropp utan att märka det.

Jag gläder mig åt att få hjälpa och vägleda människorna genom denna Uppstigningsprocess. Jag uppskattar mina tillfällen med er alla här på Moder Gaia och jag sänder er alla mina välsignelser, mitt ljus och min kärlek. Håll er starka och var snälla med varandra och låt oss tillsammans heala den här planeten och få Terra Christa att blomstra genom att vara lyckliga och närda utan ytterligare smärta eller lidande någonsin mer, bara lyckliga och underbara upplevelser för er alla. Era liv kommer att förändras till den punkt där ni aldrig mer behöver uppleva sjukdom och ni kommer för alltid att förbli unga. Om ni tar beslutet att lämna den här planeten, så kommer ni att kunna förändra er form, men ni kommer inte att tvingas ut ur er fysiska kropp.

Tiderna förändras, en ny värld ligger precis bakom hörnet. Jag kom hit för att hälsa er och för att ge er min kärlek, mitt ljus och mina välsignelser till er alla. Tack, jag är Högste Skaparen och jag har glatt mig åt att få vara här, med er idag för dessa korta stunder och jag sänder höga energier till er alla. Håll er i ljus och kärlek.

 

www.galacticfederationbrotherhood.com

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...