Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 september 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 30 september 2019

The Arcturians Are Recruiting Us ∞The 9D Arcturian Council

ARKTURIERNA REKRYTERAR OSS ∞ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAD AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ha kontakt med er alla.

Vi har en benägenhet att se det goda i alla som vi iakttar, och säkert delas denna egenskap som vi har av många människor på Jorden. Vi letar efter fler rekryter för att hjälpa till i detta uppdrag, d.v.s. att vi måste ta fram det goda som vi vet finns i var och en av er. Men för att göra det som människa måste ni först vara villiga att förstå att potentialen finns för varje person att göra gott, och ni måste tro att alla i grunden är goda.

Ni är alla Källenergivarelser. Vi alla är det, och medan Källan är allt, är Källan i grunden kärlek. Och därför är ni alla det också. När en person inte är medveten om detta, och när de inte kan få tillgång till den och känner den, kan personen göra alla möjliga saker för att försöka få en känsla av vem den är som en individ och få bli upplevd av andra som kraftfulla, älskvärda, kloka, begåvade och en hel mängd andra önskade egenskaper.

De flesta människor letar efter denna externa validering, snarare än att ge den till någon annan, någon som säkert behöver ses som bra, älskvärd och begåvad på något sätt. Om du gör det till din avsikt för varje interaktion som du har med en annan person, kommer du att vara en del av en rörelse som kommer att förändra världen. Vissa människor måste påminnas om vilka de egentligen är, och vilka är bättre att påminna dem än ni alla som har denna kunskap i er själva om vilka ni är som Källenergivarelser.

Anledningen till att skiftet tar så lång tid som det gör beror på antalet individer som fortfarande tror att separering är nödvändig för att det goda ska få leva och frodas. Och samma individer tror att något måste göras med de dåliga fröna, de dåliga äpplena. Vi vet att vi ber er alla att vara medkännande och att vara villkorslöst kärleksfulla mot dem som gör sina misstag regelbundet, men vi ber er nu att se det goda i dem också och att leta efter något sätt att dra det ur dem, även om ditt sätt bara att är vara exemplet i dina tankar, ord och handlingar. Det är mer än tillräckligt.

Men om du kan hjälpa någon att veta vem de egentligen är, kommer du att ha stigit upp på ett mirakulöst sätt och säkert på ett sätt som behövs där på Jorden just nu. Vi kommer att fortsätta att göra vår del och vi kommer att fortsätta att bjuda in fler av er att delta i denna rörelse.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...