Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 januari 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 januari 2019

UNIVERSUMS VÄV ∞ Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Ni vaknar inom er för att känna till er historia som individer i denna galax och universum. Många av er är medvetna om sanningen att ni har inkarnerat i andra stjärnsystem innan ni kom till jorden, och ni vill erkänna den historien. Men ni vill också känna er kopplad till mer än bara den här livstiden och den här planeten och solsystemet.

Och vi applåderar er för er villighet att se längre bort än den här livstiden. Vi uppmuntrar er att känna era rötter i de andra delarna av galaxen och till och med universum. Ni är ett väsen som är integrerat i hela detta universums helhet. Ni måste vara här. Ni hjälper till att hålla universumets väv tillsammans med er närvaro, och som många av er vet i denna livstid är ni utplacerade för att hjälpa till att förena galaxen.

Så vi talar om mer än att bara identifiera er som ett stjärnfrö från en särskild del av galaxen. Vi talar om att identifiera er med mer än bara ett stjärnsystem och en härkomst. Vi pratar om att se er som föregångare, ser er själva som skapare av stjärnsystemen och galaxen. Vi vill att ni ska känna igen er som de stora bidragsgivarna som ni är. Vi vill att ni ska sluta se er som små och obetydliga.

Men samtidigt ber vi er att förbli ödmjuka eftersom ni är en del av det här massiva skiftet som äger rum och ni behöver era bröder och systrar på Jorden och hela galaxen för att spela sina delar med er så att vi kan skapa en upplevelse som ingen annan gjort. Vi vill att ni ska delta i den erfarenheten så medvetet som möjligt, så vi är här för att påminna er om vem ni verkligen är.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi glädjer oss åt föreningen mer er.”

LAST DAY – Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

Purchase The Arcturian Council’s book, Ascension: The Shift to the Fifth Dimension, on amazon here

Listen to the audio

Love these quotes? Make a donation here

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...