Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 juni, 2020

Hur Du Slutför Din Själs Resa ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserad av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi är mycket konsekventa i att erbjuda er vårt beröm och uppskattning eftersom vi kan se den större bilden. Vi vet vad ni bär på. Vi vet vad ni har levt, och vi vet hur mycket ansvar ni har tagit på er för detta kollektiv och för andra kollektiv i hela galaxen, eftersom ni hjälper till att läka mycket gamla sår där. Ni gör det inte bara för människor på planeten Jorden. Ni gör det för så många andra varelser, och det är en av många anledningar till att vi respekterar mänskligheten så mycket.

Ni kan göra detta med era medmänniskor, precis som vi gör det med er alla. Ni kan dra er tillbaka för att känna in vad en annan person eller en grupp människor bär. Ni kan och ibland letar ni efter den större bilden. Ni försöker ta hänsyn till var en person kom ifrån, hur de växte upp, och vilka trauman de upplevt. Vi ber er att göra detta med andra människor som ni inte har kunnat föra uppåt vid denna tidpunkt. Detta är vägen för er att komma till en plats för acceptans och i slutändan förlåta dem som gör hemska saker, säger hemska saker, och fortfarande tror hemska saker, även om de allra flesta av er evolverar, utvecklar ert medvetande och går förbi vad de klamrar sig fast vid.

Om ni kan komma till platsen för acceptans, då kan ni komma till platsen för förlåtelse. Om ni kan komma till platsen för förlåtelse, då kan ni komma till platsen för medkänsla. Om ni kan ha medkänsla för en annan människa trots vad de gör, säger och tror som är beklagligt för er, då kan ni komma till en plats med villkorslös kärlek. Och när ni kan komma till platsen för villkorslös kärlek, det är då ni blir Källan i fysiska kroppar, och det, är hur ni slutför era själars resa.

När ni släpper all ilska, hat och förbittring behöver ni inte längre upprepa omständigheterna för att föra upp dem, för att trigga er, för att få er att känna vad ni inte längre vill känna. Det är upp till er som individer att göra detta arbete och lära andra hur man gör det. Det är upp till er som är vakna att leda mänskligheten in i den fem dimensionella vibrationen och uttrycken. Och bara ni kan slutföra era själars resa där på Jorden. Gör det inte för att ni måste, men eftersom det är det enda sättet att känna hur ni vill känna samtidigt varande i en fysisk kropp.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glädjefullt haft kontakten med er.”

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...