Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 17 december 2023

 

Den Arkturiska Gruppen genom Marilyn Raffaele, 17 december 2023

17 december 2023

Välkomna kära läsare

En stor del av världen firar en helgperiod medan andra fortsätter att uppleva kaos, sorg och lidande, det perfekta exemplet på dualitet. Glöm aldrig att en nödvändig komponent i uppstigningsprocessen för individer såväl som för jorden är rensningen av täta och falska energier. Energier som lagrats länge och ofta mycket uråldriga måste först manifesteras för att ses och kännas igen för vad de representerar och elimineras från personligt och kollektivt medvetande.

Rensningsprocessen äger rum för alla inklusive de som är omedvetna om och ointresserade av sanningen.Några av dessa kära identifierar sig med energierna de upplever när de flödar igenom, vilket ger dem en känsla av tillåtelse att agera efter vad de känner. Det är därför det vid denna tidpunkt finns en ökning av negativitet och våldsam aktivitet i världen.

Många, särskilt de med traditionella religiösa övertygelser, ifrågasätter ofta varför en kärleksfull Gud tillåter krig, lidande, brist och våld. Förstå att dessa saker inte existerar i Gudomligt Medvetande, vilket är anledningen till att andliga mästare under århundradena har lärt ut att världen är en illusion. Världen är inte en illusion, den är manifestationen av en Gudomlig idé i Gudsmedvetande. Illusionen är hur Guds perfekta uttryck som jorden uppfattas genom tredimensionell konditionering. Människan, inte Gud, har skapat den illusoriska värld som de flesta ser och upplever idag.

Gud har aldrig och kunde aldrig få en form av SIG själv att orsaka smärta, lidande och till och med död för en annan form av SIG själv. Gud/Gudomligt Medvetande/Källan är allt som finns. EN – födelselös, dödlös, aldrig delad, allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande, manifesterad i och som oändlig form och variation. Att uppnå medvetandet om detta är det evolutionära målet för varje själ oavsett hur lång tid det kan ta.

När en individ försöker döda och utöva våld mot en annan som i verkligheten är han eller hon själv i en annan individualisering gör de det automatiskt mot sig själva. Inte i det ögonblicket, men lika energi lockar alltid lika energi. Krig och våld uttrycker det medvetandetillstånd som tror att alla livsformer är åtskilda från jaget och Gud snarare än andra uttryck för det enda livet.

Lita på att allt går enligt plan. Släpp det förflutna. Släpp de många saker som tjänade till att tillfredsställa i ett tidigare medvetandetillstånd. Energierna som skapade, upprätthöll och bar upp mycket av det välbekanta i ditt liv har förändrats eller håller på att förändras, vilket ofta resulterar i en känsla av sorg och saknad för hur saker och ting ”var förr”.

Gamla vänner kan helt enkelt hoppa av ditt liv, favoritmat kanske inte smakar likadant eller passar dig. Du kan komma på att du ivrigt ser på en älskad film och sedan frågar dig själv; ”Varför tyckte jag att det här var så bra?”. Familjesammankomster och traditioner som du en gång älskade och såg fram emot kan börja kännas platta. När en person utvecklas till en ny nivå av medvetande förskjuter det dem automatiskt ur anpassning till många av de saker de tidigare var i linje med. Kom ihåg att energi alltid försöker anpassa sig till lika energi eftersom det bara finns EN.

Medvetandetillstånd anpassar sig automatiskt till och drar till sig övertygelser och idéer av liknande vibrationer, vare sig de är sanna eller falska. En hypokondriker kommer automatiskt att anpassa sig till och dra till sig sjukdomar och hälsoproblem. Personen ”Stackars mig, ingenting går någonsin rätt” kommer att locka till sig exakt dessa typer av situationer. Detta är vad som stöder ”mobbnings”-situationer. Den som blir mobbad har vanligtvis omedvetet föreställningar om värdelöshet eller att vara ”mindre än” som ett ”mobbar”-medvetande tar upp och agerar på.

Det är dock viktigt att förstå att de tredimensionella saker som en person okunnigt kan dra till sig själv inte är och aldrig kan vara personliga eftersom de inte är verkliga, förordnade av Gud eller upprätthållna av Gudomlig lag utan snarare består av framträdanden som är överlagrade över det verkliga jaget/ JAGET genom okunnighet.

Ingen har någonsin eller kunnat någonsin vara annat än Gudomligt Medvetande. Därför är varje individ trots något eller alla framträdanden i verkligheten, andligt hel och komplett. Det är okunskap som anpassar en individ till det som är falskt och overkligt. Det är därför och hur krig, lidande, sjukdom, brist, begränsning etc. fortsätter att manifestera sig. Som vi har sagt många gånger, är Gudsmedvetande, individualiserat som personligt medvetande, den kreativa substansen av form som tolkas genom sinnet.

Jordens gradvisa övergång till en resonans som är högre och mer i linje med verkligheten kan inte stoppas.Fredsfördrag och materiella koncept för fred är tillfälliga plåster. Verklig fred kan bara manifesteras när majoritetsmedvetandet börjar förstå och acceptera enhet även om det bara är på den mänskliga nivån.Mänsklighetens drömmar om separation, dualitet och två krafter har ingen Gudomlig lag som stöder dem och kommer att falla sönder när energin som skapade och har upprätthållit dem inte längre är närvarande.

Att tigga, vädja, söka efter ett begrepp om Gud utanför jaget för att bringa fred, harmoni och helhet till världen är en värdelös aktivitet eftersom dessa gudsegenskaper är och alltid har funnits helt närvarande bara i väntan på erkännande. VAR VAD DU REDAN ÄR – Gudomligt medvetande individualiserat och du kommer i hemlighet och helighet att hjälpa till att lyfta det kollektiva medvetandet till sann frid. Var förberedd, stå fast i insikten om Gudomlig Enhet eftersom förändringar är på väg att utvecklas.

Det kan inte finnas något skilt från ett Allestädes Närvarande Gudomligt Medvetande, men det är varje persons fria vilja att acceptera det eller inte. Det är dags att göra detta val NU.

Vi är den Arkturiska Gruppen 17.12.2023

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *