Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 januari 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 3 januari 2022

 

Era Uppgifter & Era Uppdrag

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ett kollektivt medvetande, precis som ni. Ni tänker på er själva som individer som har era egna tankar, era egna idéer, får inspiration inifrån att göra något eller säga något, eller till och med bara tänka på något. Men ni slår in på det mänskliga kollektiva medvetandet oftare än ni tror.

Vi har berättat detta för er förut, men vi kommer att berätta igen nu när era tankar inte har sitt ursprung i ert huvud. Ni tar emot dem, precis som ni tar emot alla energier, och när ni börjar tänka på er själva som en del av ett kollektiv inser ni två saker. För det första kan ni hjälpa kollektivet genom vad det är ni lägger in i det kollektiva medvetandet, och det kräver ingen som helst åtgärd från er sida. Allt ni behöver göra är att tänka en tanke med avsikt. För det andra påverkas ni av det kollektiva medvetande som ni är en del av. Inse därför att det som händer med er kan bero på att ni tar upp något som pågår inom ert mänskliga kollektiv och det medvetande ni alla delar.

När ni väl har fått dessa insikter och ni börjar leva därefter kommer ert liv att bli enklare och bättre eftersom det blir mer vettigt och för att ni kommer att förstå att ibland är er roll bara att arbeta med energierna som finns runt omkring. Nu, vad menar vi med “arbeta med energierna”? Om det är något som händer med det kollektiva medvetandet, som till exempel en pandemi, då kan ni fråga er själva hur ni påverkas av det, av allt, inte bara den del ni är fixerade vid, och sedan kan ni fråga själva hur ni kan hjälpa till. Och vi pratar inte om att göra videor och inlägg på sociala medier om er övertygelse om pandemin. Vi pratar om att hjälpa det kollektiva medvetandet, som ni är en del av, att läka, att höja medvetandenivån och att ha mer medkänsla för de som lider.

För oavsett vad ni tror eller inte tror om det, så är det lidande som pågår, och ni, som är en del av ett kollektiv, påverkas av det lidandet. På ett sätt är det ni som gör lidandet. Så ni måste börja med att hjälpa er själva att känna er mer stabila, mer fridfulla, mer tillfreds. Ni måste aktivera den vibration ni vill se utanför er, och sedan kan ni börja tänka mer i termer av hur ni kan vara till tjänst för detta kollektiva medvetande som ni alla delar som människor. Och ni kan göra detta för varje enskild fråga som mänskligheten står inför. Det finns krig, det finns fattigdom, det finns hunger, det finns våld bland individer. Det finns alla möjliga problem där på Jorden som ni har att göra med, och även om de kanske inte händer i ert hem, eller i ert grannskap, eller ens i ert land, är de verkliga och de är en del av ert uppdrag.

Det ni kan låna ut till mänskligheten för att öka medvetenhetsnivån kommer alltid att vara något som ni först stämmer in på er själva och sedan sprider. Så ni kan ställa in er på paranoia, på offermentalitet, på känslan av att ni blir manipulerade, förtryckta och allt det där, eller så kan ni ställa in er på er kraft, den kraft ni har inom er att förvandla er själv och sprida energi av handlingskraft runt till andra, så att alla i ert kollektiv kan vara i fred, tillfreds och leva glädjefyllt, i frihet, spänning och kärlek. Och när tillräckligt många ser det som ert uppdrag, då kan ni förändra så mycket utan att ens lämna rummet ni sitter i just nu.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

You may also like...