Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juni 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 4 juni 2022

 

Hur Ni får Tillgång till Ert Högre Sinne & Dess Innehåll

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är verkligen medvetna om hur komplicerat livet kan vara där nere på planeten Jorden. Vi vet hur komplexa era fysiska sinnen är, och vi vet hur era sinnen kan komplicera saker och ting. Vi vet också att förhållandena där på Jorden kan vara mycket hårda, extrema och betungande, och vi vill att ni ska veta att vi ser och känner allt, även om vi förblir positiva i vår syn och i vår bedömning av livet där på planeten Jorden.

Vi råder er att lägga märke till när ni över komplicerar saker med era sinnen, och när ni går på en av de där mycket långa och blåsiga vägarna, ta för vana att stoppa er själva från att fortsätta ägna er åt den där mentala gymnastiken. Släpp taget förr snarare än senare, så kommer ni att dra nytta av det. Lägg märke till vad ni gör förr snarare än senare och ändra det. Släpp och använd era andetag för att jorda och centrera er själva, för att föra er själva tillbaka in i nuet och tillbaka till ert hjärtutrymme, som är där ni hör hemma.

Ert hjärtutrymme är där det femte dimensionella medvetandet redan är aktivt och redo för er, och därför måste ni hålla utkik efter spelen och knepen som sinnet kommer att spela med er för att hålla sig självt relevant. Det är allt era sinnen gör, hela dagen, varje dag, är att försöka förbli relevanta vid en tidpunkt då ni övergår till att bli varelser som verkar med ett högre sinne, en högre nivå av medvetande. Ni förstår, sinnet är väldigt bra på att fixera vid vad som hände och hur man undviker sådana katastrofer i framtiden. Ert sinne kommer att skapa problem så att det har ett problem att lösa. Och naturligtvis kommer ert sinne också att vara mycket fokuserat på framtiden, tills det vill säga, ni tränar ert sinne att fokusera på nuet.

Att vara fokuserade på nuet kommer att ge er tillgång till ert högre sinne, och alla idéer, alla insikter, all inspiration som kan komma till er i det utrymmet. Allt är tillgängligt för er i nuet, när ni är jordade, hjärtcentrerade och känner er balanserade. Ni kommer ur balans när ni fokuserar för mycket på en sak, eller på det förflutna eller på framtiden. Släpp taget. Andas. Och slappna av i ögonblicket, och allt kommer att tas om hand, inte bara för att ni har hjälpare som kan göra saker åt er, utan också för att ni kommer att flytta er vibration i det ögonblicket till en som är väldigt nära, eller i, femte dimensionellt frekvensområde. Och när ni gör det är ni som mest kraftfulla, er mest kreativa och er mest mottagliga för all hjälp som ständigt kommer till er från ovan.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...