Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 5 juli, 2018

Galaktiska minneskoder

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet! Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har levererat koder till er i budskapen och dessa koder kommer att ”låsa upp” det vetande inom er, som ni har hållit ifrån er själva. Några av er misstänker att ni har varit i andra delar av galaxen. Ni misstänker att ni är stjärnfrön eller ”vandrare”. Några av er kan till och med misstänka att ni är hybrider.

Men, de koder som vi levererar till er genom dessa budskap, kommer att ta er till det vetandet, till vissheten om var ni har varit, vad ni har gjort och hur det kom sig att ni kom till planeten Jorden. Precis som allt som är planterat, så måste dessa koder ges tid att gro. De är inom er nu och de låser upp dessa sanningar, men allt kommer inte att ske på en gång. Det är för mycket information för er att ta emot allt vid ett tillfälle.

Ni kommer att tillgå denna information med tiden och ni kommer att göra det på olika sätt. Några av er kommer att se saker. Andra kommer att höra saker. Några av er kommer att ta emot informationen i drömmarna och andra kommer att få spontana minnen. Hursomhelst, så kommer den till er; den här informationen kommer att vara obestridlig. Ni kanske kommer att behöva analysera den, men ni kommer inte att ifrågasätta huruvida den är verklig, eller inte. Ni kommer att veta.

”Klart vetande” är en underskattad förmåga. Det är svårt att förklara för andra, hur du bara kan veta någonting och det är inte så konkret, relaterbart eller överförbart. Men, det vetandet är lika äkta och det kan vara än mer tillfredsställande än de andra sätten ni har för att erhålla information. Ni är galaktiska resanden. Ni är från alla delar av den här galaxen och ni håller olika energier från hela galaxen inom er.

Det är dags för er att veta detta och att själva uppleva vad det innebär,

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...