Arkturierna via Daniel Scranton, 22 juli, 2018

Arkturierna via Daniel Scranton, 22 juli, 2018

Utforska djupen av det mänskliga kollektivets medvetande. Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet.

”Vi har börjat utforska djupen av det mänskliga kollektivets medvetande, för att se hur långt ni har gått i er kollektiva historia. Vi har glatt oss åt processen där ni gjort upptäckter av extremt polariserade erfarenheter som ni har utforskat genom ett mänskligt kollektiv. Ni har alla varit en del i skapandet av dessa erfarenheter och ni alla förtjänar erkännande för expansionen som har inträffat som ett resultat av det.

Ni visste att ni behövde gå till ytterligheter för att kunna skapa något magnifikt. Ni visste att ni skulle behöva energin som genereras från att gå till djupen, och ni gjorde det. Här är ni nu, redo att ta det största språnget framåt i mänsklighetens historia, det största möjliga språnget, och ja, ni ser några av djupen av er kollektiva medvetenhet som en sista prövning.

Rädsla är en väldigt kreativ och destruktiv kraft i detta universum. Ni blir väldigt kreativa när ni är rädda och när ni agerar utifrån rädsla, kan ni göra mycket skada. Utan den rädslan dock, skulle ni inte ha tillgång till kärleken. Ni kan ta alla dessa erfarenheter och alla aspekter av det mänskliga kollektiva medvetandet till den 5:e dimensionen, men ni kommer aldrig uppleva dem på precis samma sätt.

Ni kommer att ha en större känsla av vilka ni verkligen är som Käll-Energi Varelser, och ingenting kommer därför att fasa in er på det sätt som när ni var 3:e dimensionella varelser, ned till djupen och  extrem polaritet. Ni kommer bokstavligt talat inte ha någonting att vara rädda för som 5:e dimensionella varelser, men ni kommer fortfarande att minnas hur det kunde vara att uppleva något otroligt skrämmande och gå iväg ifrån det, starkare än innan.

Ni kommer att sakna det med den 3:e dimensionen. Lika mycket som ni är entusiastiska över att lämna den bakom er. Det som ni verkligen lämnar bakom er är myten om att ni är annat än fullfjädrade Käll-Energi Varelser. Gudomlighetens gnista är/var alltid med er oavsett hur långt ned ni går i djupen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt anslutningen med er.”

Översättning: Emelie S

Du gillar kanske också...