Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 juli, 2018

Kraftuppdateringar

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.
Vi har väntat på det bästa tillfället att ge er följande information och nu är den perfekta tidpunkten, såvitt vi förstår. Ert ljus skiner starkare än det någonsin gjort tidigare. Vi talar till er som individer och som ett kollektiv. Ni har en kollektiv energi, som också har en aura, men ni som individer lyser så starkt, så att många av de högfrekventa utomjordingarna i fysiska kroppar lägger märke till detta.
De är ännu mer exalterade än vi är, eftersom de ser dessa ljus som skiner; de märker att ni är redo för mer kontakt med dem. För er som ett kollektiv, så innebär det faktum att ert ljus skiner starkare, att ni är redo för en kollektiv uppgradering. Ni är redo att ta emot mer och det inkluderar alla; inte bara de av er som är uppvaknade och inte bara de av er som lyssnar till eller läser detta meddelande.
Vi kan ge er lite information om denna kollektiva uppgradering. Det är dags att ni alla börjar känna den kraft som ni har tillgång till som individer och som ett kollektiv. Så, nu är det era solar plexus-chakran som ska bli uppgraderade. Ni har tillgång till kraft inifrån, när ni känner er kraftfulla och när ni känner er effektiva.

Men, kraften som ni har haft tillgång till, har varit begränsad. Den här uppgraderingen kommer att ta bort ”begränsningarna”. Ni har ”förtjänat” rätten att uppleva mer av er kraft, eftersom när ljuset lyser starkare, så betyder det att ni verkar mer utifrån kärlek och medkänsla. Det är där ni behöver vara för att ta emot mer kraft och tillgå mer kraft.

Det är också där ni behöver vara för att ta de kontakter ni vill ta med era ”ET-vänner”. Så, vi är väldigt glada över att ge er denna uppdatering och vi vill att ni ska veta att vi har den största tilliten till er. Vi vet att ni kommer att använda er kraft klokt och vi vet att ni kommer att kunna hantera de ökade ET- kontakterna. Vi vet detta, eftersom vi vet hur långt ni har kommit.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er alla.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...