Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 april 2020

Det Arkturiska Rådet, 6 april 2020

Via Daniel Scranton

 

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada att rapportera att ni alla påverkar mänsklighetens bana på ett betydande sätt med helande energi och den medkänsla som ni visar era medmänniskor. Vi vet att det kan vara svårt att se de positiva effekterna av allt ni har gjort för era medmänniskor, med kom ihåg att förändringarna på det fysiska området alltid är de som tar längs tid i er värld.

Förändring i energin kan ske omedelbart, men ändå kommer ni fortfarande att se en fördröjning mellan skiftet i energin och effekten på det fysiska området. Vi ber er att ha tålamod med den här återhämtningsperioden. Var tålmodiga med resultatet av era ansträngningar. Vi vet att vissa förväntade sig att det skulle bli ett omedelbart resultat på det fysiska området från all helande energi, alla böner, tankar och meditationer som har skett under de senaste fyrtioåtta timmarna.

Ni kommer att se de positiva effekterna av ert arbete så småningom, med det kommer att ta tid. Under tiden kan vi alla fortsätta att fira hur människor har stöttat andra genom den här pandemin. Vi kan känna den kärlek som har uppstått för de områden i världen som har drabbats hårdast av viruset. Vi ser också en stor ökning av medkänsla för de äldre och sjuka i er befolkning, och det är mycket uppmuntrande.

Nu när ni går framåt kanske ni frågar er själva vad mer ni kan göra för att hjälpa till. Fortsätt att fokusera på att använda den här tiden till att gå till ert inre och bearbeta det ni behöver bearbeta. Använd tiden till att släppa det som inte längre tjänar er, så att ni kan släppa in mer av de högre frekvensenergier som bombarderar Jorden vid den här tiden.

Ni kan se det som sker just nu som en praktisk övning för avslutandet av medvetandeskiftet, eftersom det kommer att finnas vissa människor i samhället som kommer att behöva mer hjälp med den övergången. Det kommer att finnas individer som kommer att ha en mycket svårare tid än de av er som har vaknat upp och arbetat med er själva, och de kommer att behöva er hjälp. Den hjälp som ni ger mänskligheten nu är något som ni kommer att vilja bygga på under de kommande månaderna och åren, när ni fortsätter att se var någonstans ert ljus behövs på Jorden, och ni fortsätter att tillhandahålla det som mänskligheten ber om.

När det gäller oss, har denna övning för att avsluta skiftet gått fantastiskt bra, och vi är mycket uppmuntrade av vad vi ser och känner i er värld.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.

Få ett personligt mantra från det Arkturiska Rådet, eller någon annan av dem jag kanaliserar här:

https://danielscranton.com/downloads/personalized-mantra-from-any-of-the-beings-daniel-channels/

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...