Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 augusti 2019

Överbrygga Klyftan mellan Er och Källan Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi uppmuntras enormt av det sätt som vi ser er alla förändra ert samspel med Källan och med er själva. Vi ser att fler och fler av er överbryggar den självpålagda, tänkta klyftan som skapas mellan jaget och Källan och vi ser det hända i varje ögonblick och varje dag. Ni blir alla mer bekväma med er själva som väsen av Källan, varelser av ovillkorlig kärlek. Och när ni kommer i det tillståndet att låta mer av Källan strömma genom er är det svårt för er att förneka vad som faktiskt händer.

Att komma in i det flödet betyder att ni följer er fullständiga lycka, att ni befinner er i ett tillstånd av glädje, ni tillåter er att slappna av och släppa. När ni bara kan vara och vara närvarande med vad ni än gör eller inte gör, det är att vara öppna. Det är när Källan flyter genom er och det är när ert självbegrepp utvecklas. När ni vet att något annat är över er kan ni inte längre arbeta under antagandet att ni är separata, att ni är ensamma, att inget annat existerar utom era skinn och ben.

Det har skett en evolution av medvetande på Jorden som har gjort det möjligt för er alla att känna mer av Källenergin som verkligen ska strömma genom er och detta är en trend som kommer att fortsätta. Ni kommer inte att se att människor går tillbaka till en övertygelse om att de är små, obetydliga fläckar i ett gigantiskt universum. När ni väl har fått en smak av det flödet av Källan, vill ni ha mer och mer av det och vi vill uppmuntra er att fortsätta att stänga det här gapet. Och sättet vi vet att ni gör detta på är genom att följa er lycka. När ni befinner er i ett tillstånd av glädje, passion, spänning och entusiasm för livet, kan ni känna er uppburna av energin från Källan. Ni kan känna att ni är i linje med den oändliga Kärleken och Ljuset.

Ni kan känna er som eviga varelser genom att erkänna att allt är nu. Och om ni existerar i det här nu, så finns ni i dem alla. Återigen, att komma till denna insikt är så betydelsefullt att ni aldrig kan gå tillbaka. Ni kan aldrig ta bort ert medvetande. Ni går alla framåt i perfekt tempo. Och livet kommer att inspirera er mer och mer när ni går framåt för att vara den ni verkligen är, att inte hålla tillbaka något av det och att sammanfoga Källans Energi med det mänskliga medvetandet, perfekt och medvetet och skapa den nya versionen av er, den ni kom till denna livstid för att uppleva.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...