Samtal #1 via AiA Maria, 7 januari, 2021

Så hälsar vi er hjärtinnerligt välkomna till ett samtal om tiden som är i nu. Vi bär stor glädje inför möjligheten till att mötas och kommunicera. Tack!
Människan har under många liv varit alltför upptagen av sitt eget drama. Nu är tid att rannsaka o utröna vad var och en har valt att skapa.  Känner ni motstånd när vi uttrycker att var och en har skapat sitt liv?  Om så är fallet är det inget fel.
Släpp motståndet till tanken.  Allt är i sin ordning ja allt är exakt som det är ämnat.
Mången människa upplever mörka tider och dignar under tyngden av allt som inte blivit o är som det förväntade men vi säger er detta:- Oavsett om ni ser det eller ej så går allt precis enligt planen.
Om det låter som det ni kallar galet så är det just så livet ter sig just i nu.  Galet för oss här har dock en annan betydelse. Vi ser ordet som något gott som i att något blir tydligt, synligt och ställt på sin spets.
Om ni så önskar belyser vi nu mänsklighetens möjligheter att i kraftfullt ljus se allting ursprung och se det ni benämner som en livstid ur ett annat nytt perspektiv. Vi sänder er tanken att livet är evigt och det ni kallar döden endast är varelsens byte av form.
I livets begynnelse var allt som fanns-ingenting. Inte ingenting som i att inget fanns utan som i intigheten-i varandet finns allt.
Sanningen-ert ursprung finns inpräntat i människans cellminne o dna o i tiden som är skall allt avslöjas. Är det för er för att använda ett av era ord en skrämmande tanke att bli avslöjad så är det möjligt att använda ”avtäcka” istället för avslöja.
I ljuset skalas lager för lager av för att nå innersta kärnan i människan. Där mitt i finns hjärtat med den strålande diamant som rymmer allt.
Vi vill för er påtala att ingenting sker mot er vilja. Vi vet att rädslans tröga energi behöver sin tid för att lösas upp. Ni behöver ingenting göra – processen är ständigt pågående men om ni önskar så är det möjligt att underlätta processen ja ni skulle förmodligen använda ord som att ”skynda på”.
För oss finns ingen värdering av tid på samma sätt som hos er. Här är all tid samtidigt men det återkommer vi till i ett annat samtal.
Låt säga att ni känner en nyfikenhet, en längtan, en önskan efter att uppleva processen medvetet tydligare så finns det oändliga möjligheter och vi väljer här att nämna ett sätt.
Först vill vi ge er en enkel bild av mörker o ljus. I nedstämdhet balanserar ni på gränsen mellan svart och vitt och livet upplevs i gråskala.
Låt säga att vi nu ser det svarta som det ni benämner som ”vara låg” – då blir dess motsats ”upplyft” i det vita. Ord på det sätt ni benämner dom begränsar bilden men vår förhoppning är att det ändock är möjligt att för er se det som skiljer mörker o ljus.
För oss är skillnaden ingenting men för människan kan det upplevas göra all skillnad.  Här i finns en viktig pusselbit till det för oss uppenbara enkla till ”skynda på” processen.  Varje ögonblick ni väljer att tillföra ljus i er tillvaro lyfts ni upp.  Det finns ingen nödvändighet att söka stordåd tvärtom så är det i det i enkelheten ni finner gåvan.
Allt ja vi menar verkligen ALLT som skänker er glädje förändrar era vibrationer på så sätt att ni vibrerar högre. Vi ber er ha just detta i åtanke. Tillåt längtan, lust och glädje späda ut det som ni upplever vara den grå sörjan.
I takt med att ni väljer just så är det ett löfte från oss att ni kommer att uppleva magi. Mirakel kommer inte alltid i förväntad form men dom skapas hela tiden.  Minns när en efterlängtad ny själ föds på jorden – den lycksaligheten är möjlig att leva i varje andetag. Ja det är inte bara en möjlighet – det är ett löfte-sänd ut önskan så klarnar det längs vägen.
Det är för människan ingen vinst i att få allting serverat på silverbricka så vi väljer att istället fästa facklor längs er väg. Var vaken så förändras det ni ser i er verklighet i uppspeedad takt.
Vi tackar för nu och för ert inkännande lyssnade o sänder er glädje, frid, fred i kärlekens ljus
Kärlek är allt som är!
På återseende
Tack!

Du gillar kanske också...