Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 juni, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 juni, 2020

Hur man skördar frukterna av sin goda karma ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi har undersökt effekterna av energierna på er alla, de som har kommit in under denna månad av ert somar solstånd, och denna senaste förmörkelse som ni har haft, och det fanns naturligtvis andra energier som alltid kommer in för att stödja er, för att hjälpa er att helas och läka, och för att ge er de uppgraderingar och aktiveringar som är en naturlig del av denna övergång som ni befinner er i. Ni övergår från att känna er själva som ensamstående, dödliga, egoistiska, till att vara ett kollektiv, odödliga, högre själv varelser, och när ni fortsätter i denna vackraste av resor kommer ni att fortsätta att få mycket hjälp. Och därför är det nu dags att släppa all onödig mental och fysisk ansträngning.

Nu är det dags att skifta från denna mycket tre dimensionella inställning i livet, till den mycket fem dimensionella inställningen till livet som inkluderar avkoppling och mottagande, samtidigt som ni vet att ni skapar er verklighet med energi som finns runt omkring er. Det är dags att förlita sig mindre på sinnet och mer på intuitionen, på hjärtat, och på den kraftfulla makt som ni har inom er för att skapa de förändringar ni vill se på er värld, i ert liv, och i denna galax.

Denna galax har inte alltid varit en vänlig plats för dem av er som är inkarnerade där på Jorden vid denna tid, och sålunda är det dags för er att skörda frukterna av er goda karma. Det är dags för er att ta emot hjälp från de varelser, fraktioner och stjärnsystem som har skadat er tidigare. Det finns många varelser som försöker återlösa sig själva genom att hjälpa mänskligheten. Måste ni ändå göra saker på egen hand? Självklart, och det gör ni. Ni samlas tillsammans i fredliga demonstrationer. Ni visar stöd för andra i er värld som har blivit misshandlade och berövade sina röster och rättigheter.

Ni börjar gå samman som en enad helhet, men ni gör det med mycket stöd. Och om ni tänker på hur svårt det skulle vara för er att ändra tänkandet på varje rasist, varje trångsynt person, varje kvinnohatare, det skulle vara en mycket lång arbetsordning för varje någon, oavsett hur vältalig talare eller begåvad författare den personen än kan vara.

Så vad kan ni göra? Ni kan förankra er i dessa energier. Ni kan vara mottagliga, öppna och en ren kanal för det som är kärlek och ljus, och då kan ni uppleva alla de förändringar ni vill se på er värld just nu, utan att ens veta hur allt det kommer att hända. Det är det sköna och fina med att gå bortom tänkande och sinne. Sinnet vill veta, men hjärtat är öppet för tillit, och det är därför ni behöver vara i era hjärtan just nu, och lita på dessa energier som är avsedda att föra er alla samman som ett enat kollektiv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har med glädje kontaktat er.”

 

Översättning: Mats

 

The Arcturian Council via Daniel Scranton, June 6th, 2020

Du gillar kanske också...