Mira och Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner,1 juni, 2020

Mira och Plejadernas Höga Råd

via Valerie Donner

den 1 juni, 2020

Hälsningar! Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd som för närvarande på heltid tjänstgör i Jordens Råd.

I det förflutna har vi många gånger förutsett det kaos som just nu råder på er planet. Vi känner ert lidande och er förtvivlan. Vi känner er desperation och er fruktan.

Vi vet att ni i er livsupplevelse i USA och på många andra platser inte hade förutsett dessa händelser. Som ni vet så är detta den slutliga striden mellan de ljusa och de mörka. Ni görs alltmer medvetna om den ondska som existerar och hur den vill förstöra vadhelst den kan, för den vet att dess tid är ute.

Hade ni någonsin förväntat er att de krafter som har kontrollerat denna planet skulle ge sig av på ett nådigt sätt? Förstår ni hur desperata de just nu är? Kan ni känna att de klamrar sig fast med klorna och slåss för att hålla kvar vad de har? De vill hålla er i sitt grepp med sina lögner och svek. Men vilka planer de än har för att hålla sig kvar i kontroll, så kommer det inte att fungera. Ljuset finns på planeten och har tagit kontrollen. Vadhelst som nu sker håller på att spelas upp såsom det verkliga slutspelet.

Vägen i riktning mot ljuset är rak. Ni alla behöver vila och ni kommer att få flera belöningar och firanden. Vänligen vila i ert sinne och i era kroppar. Försök inte klura ut allting, för det är obegripligt. Det är djupt och det är vidsträckt. Det är mörkt och det är svekfullt. Det vill bara ha för sin egen skull, sitt eget själv-intresse. Vi försäkrar er om att de ljusa bakom kulisserna utför ett mäktigt arbete. De vet exakt vad de ska göra och hur de ska göra justeringar när dessa behövs. Det är ett sätt att följa med energin och även detta står ni alla i färd med att lära er.

Vi rekommenderar att ni håller er i kontakt med ert inre själv och med oss. Vi befinner oss i skyarna överallt runtomkring er. Vi är era bröder och systrar. Håll er starka och vaksamma. Var sanningsenliga och uppriktiga. Var medvetna om att det finns en gudomlig plan och ha tillit till planen.

Hjälp varandra. Håll era hjärtan öppna och välkomna in ljuset och kärleken. Håll fast vid detta ljus och denna kärlek. Bortse från rädslan. Stå i förbindelse med Källan. Upprätthåll er kraft genom att lyssna inåt.

Detta drama kommer snart att vara över och ni kommer att vara på väg till nya och högre saker. Vi ska dansa med tillsammans er bland stjärnorna, i skyn och på gatorna.

Jag älskar er och jag är med er. Jag är Mira.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...