Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 juni 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 juni 2019

Per Staffan 14 juni 2019

Arcturians (channeled messages)

A Solstice Surprise ∞The 9D Arcturian Council

En Solståndsöverraskning ∞Det 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla

Vi har en härlig överraskning för er i denna överföring. Vi har välkomnat in energier från den tionde, elfte och tolfte dimensionen, precis som ni har välkomnat in energier från alla dimensioner som är högre än den fjärde, och vårt syfte vid denna punkt i vår existens är att hjälpa varelser som ni i de fysiska dimensionerna. Och så har vi skapat en kraftfull överföring att skicka till mänskligheten vid tiden för ert sommarsolstånd. Denna energetiska överföring kommer att vara skild från den som ni får från er sol.

Denna överföring kommer att bli mättad med de högsta frekvensenergierna i universum, och de är avsedda att få er att komma ihåg er tid i de tionde, elfte och tolfte dimensionerna. Vissa av er har redan en känsla av vilka ni har varit i dessa riken. Vissa av er känner redan er änglalika eller känner att ni är aspekter av er Översjäl, och ni kan känna mer av den översjälsenergin som går igenom er än vad den genomsnittliga personen kan.

Denna överföring kommer att gå ännu längre än vad ni redan har kunnat avslöja om ert förflutna. Ni kan förvänta er att känna mycket mer gudomlighet löpa genom er, och ni kan räkna med att få känslor att löpa genom er av makt över det fysiska riket. Ni kan också förvänta er att känna er mer fullständiga och fulländade, inte bara som era högre jags fullhet, utan också eftersom Översjälens fullhet betyder att ni också är i er kärna.

Detta kommer att bli en väldigt stor energetisk överföring, så ni kommer att vilja vila, slappna av, jorda er och hydratisera på solståndsdagen och dagen efter. Vi skulle säga att se till att ni gör alla dessa saker under hela veckan därefter, eftersom vi kan känna hur stora effekterna kommer att bli på er alla. Och vi är väldigt exalterade över att se vad ni ska göra med er helt nya känsla av själv. Ni kan också förvänta er att minnen kommer till er i form av drömmar som påminner er om vilka ni har varit och vilka ni verkligen är.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...