Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 mars, 2020

Det Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

den 6 mars, 2020

”Begynnelsen av de Större Förändringarna”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få ha kontakt med er alla.

Vi är mycket förväntansfulla över ert medvetandes evolution. Vi har observerat de framsteg som ni har gjort i egenskap av ett kollektivt medvetande och vi gläder oss över att få rapportera att det förekommer en större rörelse framåt i riktning mot er uppstigning än vad ni kanske just nu ser på ytan. En hel del av det som ni ser därute i världen, vad gäller de större händelserna, reflekterar vad som har varit och vad som står i färd med att brytas ner mitt framför er. Det förefaller som om mänskligheten inte gör framsteg på grund av att ni inte kan se de förändringar som ni vill se i den yttre världen.

Men alla dessa maktstrukturer som existerar håller på att falla sönder. De människor som har arbetat i mörkret, bakom lyckta dörrar, håller på att bli exponerade. Ni ser begynnelsen av de större förändringar som är på väg och allt detta beror till stor del på den medvetenhet som ni alla har om den värld ni lever i och vad som har ägt rum bakom kulisserna.

Nu, till att börja med, så har ni detta ögonblick av medvetenhet om precis hur mycket mörker det finns i världen och detta kan bli överväldigande, i synnerhet för en mycket känslig person. Men så mycket som har varit en hemlighet för massmedvetandet är inte längre hemligt och under den första smällen som ni alla känslomässigt fick ta emot genom att bli medvetna om orättvisorna, har nu utvecklats till en healingprocess som vi ser att mänskligheten just nu går igenom.

I denna healingprocess skapar ni någonting nytt, någonting bättre, något som inkluderar alltmer. Ni vet, i egenskap av uppvaknade själar, att ni måste inkludera alla i denna process. Ni vet att målet inte är att separera det onda från det goda, det mörka från det ljusa, alla som inte håller med er från dem som är av samma åsikt som ni. Ni vet att denna resa går mycket längre än det och de av er som är vakna och medvetna om att ni kan skapa er verklighet är de som står vid rodret, ni styr fartyget in till lugnare och mer stillsamma vatten.

Detta sker vibrationsmässigt och energimässigt och tillräckligt snart kommer ni att få se resultaten, fysiskt, men ni måste ge tid till denna process. Och ni måste uthärda all exponering av mörkret för att komma förbi den. Det ljus som ni inifrån strålar ut är tillräckligt för att få till stånd all de massiva förändringar som ni önskar se, över hela er värld. Och kom ihåg att ert antal ökar för varje dag och stöttningen från högre-dimensionella varelser likt oss själva, är orubblig och vidden av denna hjälp som ni får ta emot går inte att föreställa sig med era fysiska hjärnor.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi gladde oss över att få ha kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...