Lord Merlin via Natalie Glasson 2 mars 2020

Lord Merlin via Natalie Glasson

2 mars 2020

Magin Från Denna Tid På Återbesök

Den värld ni för närvarande erkänner som er verklighet står i lågor av magi. Själva luften ni andas in i er kropp är fylld med närvaron av magi och er kropp förbereder sig för att agera ut energin av magi i ert dagliga liv.

Magi är en etikett för livskraftsenergin, essensen, och Skaparens sanning. Det är en aktiv energi. Magi är processen av avsikter och energi som skapar mirakler, möjligheter och potentialer. Det finns så mycket magi på Jorden nu då uppmärksamheten från alla aspekter av Skaparens universum ligger på er och mänskligheten på Jorden. Alla tittar på miraklet som är Jorden precis just nu. Till och med er själ, energiessensen i er fysiska kropp, tittar på er, observerar Jorden och letar efter magins skönhet då den manifesteras. Med så mycket uppmärksamhet riktad mot Jorden fokuseras enorma mängder energi, avsikter, och ljus in i er verklighet. Detta är i sanning en välsignelse; ni stöttas av hela universumet av Skaparens alla aspekter. Energin som förankras fungerar som en förstärkare för utveckling av era avsikter och uppmuntrar hela er sanning att blomstra.

Det är inte bara Jorden som drar till sig uppmärksamhet, alla aspekter, stjärnor, och civilisationer i Skaparens universum ser på varandra, väntande, undrande och kännande stödet de sänder till varandra. Liksom ni bekräftar de lyftet i vibration, ökningen av ljus, känslighet och medvetenhet såväl som respekten för visdomen inom dem vilket indikerar att positiv förändring syns vid horisonten. De som inte är medvetna eller känsliga för energi kanske inte är medvetna om den stora magiska som sker, men det byggs upp spänning, förväntan och hopp i energin av många, skapande en enorm kraft av magi där allt är möjligt, där drömmar verkligen kan manifesteras. Många av er har längtat efter att få vara på Jorden i denna tid, ni har tålmodigt väntat på att denna tid ska komma, och nu är den här, så det finns behov av att fortsätta väcka upp er varelse så mycket som möjligt och låta er själ vägleda er framåt.

Er själ är i sig självt en form av magi, det är den enda energi som verkligen kan vägleda er genom de övergångar som sker nu. Så mycket ljus förankras i Jorden, det kastar solskenet in i alla mörka hörn, energin av negativitet förkastas av alla. Det tunga i Jorden förändras till en högre vibration, det är omöjligt att gömma sig för den styrka som ljuset just nu har, och detta ljus tänds naturligt och förstärker ljuset i er varelse. Det är lämpligt att inse att ni inte längre kan gömma ljuset inom er, vem ni verkligen är, vad ni tror på och hur mycket ni vill existera på Jorden. Om ni fortsätter att gömma er sanning ens lite grann kommer ni att se att era upplevelser kastar er framåt för att ni ska vakna och tända ert ljus ytterligare. Ni kanske undrar varför ni väntat på denna tid på Jorden?

Jorden blir omkodad för att manifestera en större källa och vibration av Skaparen. Många nya energimönster av kärlek blir aktiverade och flödar gradvis in i mänsklighetens verklighet och medvetande. Vissa kan känna det som en överflödande våg av kärlek som sträcker sig ut från deras varelse och ansluter till allt. Då nya energimönster aktiveras inifrån er varelse kan ni känna en djup önskan att först förkroppsliga energierna innan ni uttrycker dem. Ni kommer att vägledas att dyka djupt inom er varelse för att utforska de olika unika energierna som vaknar upp genom er för att tjäna er verklighet och mänskligheten. Då energin aktiveras från ert DNA och från er själ kommer den att ändra er programmering, det sätt på vilket ni tänker, det sätt på vilket ni uppfattar världen och er verklighet. Då många människor upplever detta, kommer de naturligt att förändra Jordens verklighet till ett uttryck och en upplevelse av Skaparen. Denna process är för mig, Lord Merlin, som magi. Ni kunde inte be om större magi då aktiveringen och uttrycket kommer att bli total salighet för många. Några kanske inte ens ser övergången som sker, men kommer naturligt att förändra sitt sinnestillstånd till att ha och uttrycka större kärlek och ett uttryck av Skaparen. Sålunda kommer större enhet, respekt, heder och sanning mellan människor att manifestera, dock kan det ta tid att uppfattas och manifesteras.

Ett skifte i medvetande kan upplevas då många är uppmuntrade att komma i linje med Skaparens ljus och källa, såväl som Skaparens otaliga aspekter för att uppmuntra en större medvetenhet, förståelse och uppfattning av vad som sker. En större känslighet för er själ och er andliga varelse vägleds. Ni kan därför uppleva ett skifte från fysiskt tänkande och uppfattningar till andlig själsförståelse och uttryck. Skiftet i medvetande innefattar också en större enhet hos mänskligheten, då varje själ förenar sina energier för att skapa vad de verkligen önskar och känner sig inspirerad att manifestera på Jorden. Var och en av er saknar delar av ert medvetande, er visdom och förståelse. Det beror på att ni inte erkänt dessa delar ännu. Med förenandet av mänsklighetens medvetande kommer aspekter och delar av ert medvetande och er visdom att återställas då ni visar varandra den information ni måste erkänna. Detta kommer inte bara att göra mänskligheten starkare som en förenad energi, det kommer också att få den förståelse mänskligheten har att blomstra. Denna handling i sig kommer att bana väg framåt för ett större förkroppsligande och manifestation av kärlek.

Den här tiden kommer att aktivera en känsla av makt och ledarskap från själen. Det är nästan som om mänsklighetens själ presenteras ett verktyg eller ett certifikat som ger dem tillåtelse att bli ledare i sin egen verklighet. Det är inte en tillåtelse för personligheten eller egot att leda som förut, det är för att låta er själ ta en större ledarskapsroll i er verklighet. Detta kommer att ske först när individen är redo och har nått en nivå av erkännande av själen. För dem som redan känner en stark förbindelse med sin själ kommer detta då att bli förstärkt då nya upplevelser och förståelser av deras själ och själsgrupp manifesteras.

Genom min kommunikation idag är det min önskan att ni förstår magin och de underbara upplevelser som manifesterar i er verklighet. Det finns ett behov av att erkänna och förstå tiden ni existerar i och hur ni har ställt er själva i själva centrumet av denna upplevelse av en orsak, denna orsak finns för er att uppleva och njuta av övergångarna fullt ut. Många av er känner er som om ni inte vet vad ni måste försöka uppnå nu, de andliga övningarna ni behöver integrera in i er verklighet, jag skulle säga er i denna speciella tid:

  • Erkänn magin, skönheten i allting och alla, inklusive er själva.
  • Fokusera på att förkroppsliga kärlek då detta kommer att innebära att när de nya energimönstren av kärlek aktiveras blir er upplevelse större. Och det blir lättare för er att känna igen aktiveringen som sker inom er.
  • Lägg hela tiden era energier i linje med Skaparen och be om att få acceptera det medvetande som är mest lämpligt för er.
  • Sänd kärlek till mänsklighetens medvetande.
  • För er uppmärksamhet till er själ, lyssna på och stråla er själs ljus i förberedelse för den större roll den kommer att spela i er verklighet.
  • Ta er tid att inom er fokusera på att känna den makt och det ledarskap hos er själ som väntar på att blomstra.
  • Kalla på mina energier, Lord Merlins, för att hjälpa er att erkänna de energier som aktiveras inom er med lätthet, såväl som förkroppsligande dessa samma energier med lätthet. Be mig hjälpa er med att sedan uttrycka dessa aktiverade energier på lämpligt sätt genom er varelse in i er verklighet.
  • Meditera med avsikten att minnas magin i er varelse, minns magin i er verklighet och minns magin i denna tid.

Alltid med kärlek,

Jag är Lord Merlin

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...