Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 november 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 november 2021

 

Få Tillgång till Källenergins Fulla Kraft

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi tittar på med stor förväntan när vi märker hur många av er som har förändrats i er kärna och hur vi vet att de förändringar som sker inom individen påverkar hela det mänskliga kollektivet där på Jorden. Och vi förväntar oss ivrigt de ringar på vattnet verkan som äger rum och som kommer att påverka ert samhälle på ett enormt sätt. Vi märker när någon av er tar ett positivt steg framåt eftersom vi är så känsliga för energi och vibrationer, och vi vet att effekterna inte ens är omedelbara i era personliga liv när ni tar det positiva steget framåt. Och vi vet att helheten av vad ni alla har uppnått som individer under de senaste veckorna ännu inte har upplevts av kollektivet.

Och det är ert kollektiva medvetande som skapar regeringen, läkemedelsindustrin, det ekonomiska systemet, utbildningssystemet och till och med er miljö. Ni förstår, alla de saker som människor vill förändra som existerar, till en viss grad, utanför dem, förändras när individen tar det positiva steget framåt, på grund av er inverkan på hela kollektivet. Och vi vill att ni ska se er själva som så mäktiga, snarare än att se miljardärerna och regeringsledarna, och alla andra, som de mäktiga eftersom de har rikedomen och de har auktoritetspositionerna.

Ni är ledaren för er egen verklighet, eftersom ni är skaparen av den, och ni är också upplevaren av den. Så ni är också beståndsdelarna, och vi talar till er som individer just nu när vi säger detta. Det är utan tvekan att ni är mer kraftfulla när ni slår er samman mot ett gemensamt mål, så länge ni inser att det gemensamma målet är att erbjuda en vibration, inte att störta någon eller något i en mobb-mentalitet som av kravallatmosfär. Det är inte makt; det är desperation. Men ni är mäktiga som individer, och ni är mer kraftfulla när ni söker en vibration inom er än när ni skriver, eller argumenterar, eller försöker övertyga någon om att ert perspektiv är det rätta och att alla borde gå med er i det.

Om ni vill inse kraften i Källenergin som flödar genom er, då måste ni först tillåta alla andra att vara där de är andligt, mentalt, känslomässigt och energimässigt. Ni måste älska dem som de är och se dem som nödvändiga bitar i det gigantiska pussel som ni alla är en del av, som vi alla är en del av. Då kan ni slappna av, för ni kan släppa allt ert motstånd, all er spänning, all er ilska, allt ert hat, och ni kan vara i linje med Källan och utöva den kraften.

Och vi vet att så många av er redan har gjort detta, och därför vill vi verkligen att ni ska inse sanningen om er påverkan så att ni kommer att fortsätta och så att ni kommer att förvänta er att se förändringarna utanför er som ni redan har gjort inom er, och vi vill också nå de eftersläntrarna som fortfarande känner att deras motstånd är där deras makt ligger. Kom ihåg vem ni verkligen är och att ni är där för att inse Källans kraft och vara i det flödet, och ni kommer att leva i den värld ni vill leva i innan ni vet ordet av det.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...