Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 november 2021

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 november 2021

 

 

Jag är Judas och idag har jag ett budskap till Jordens alla människor. Budskapet kan vara lite svårt att förstå, så jag ska förklara lite runt det först. Ni vet att det finns stora energier runt och inom Jorden idag. De här energierna tar sig olika uttryck när de sedan manifesteras i det fysiska fältet. Det som från början var en stark ljusstråle kan uppenbara sig som något mörkt och hotfullt. Ljuset tvingar upp det mörka och negativa till ytan, för att det ska kunna lösas upp och försvinna ut i etern. Det här har många av er som läser dessa meddelanden förstått, åtminstone på ett teoretiskt plan, det kan vara svårare att införliva det emotionellt. Känslorna liksom tankarna är något som ni behöver lära er att bemästra, där tanken flyger, flyger känslan och tvärtom.

Budskapet idag är att ni behöver träna på att både i tanke och känsla vara i kärlek. Känna kärlek och också i tanken tänka kärlek. Er planet skulle bli så mycket kärleksfullare om alla ni som förstår och kan ta till er det här budskapet praktiserade det varje dag eller så mycket som ni någonsin kan. Det är en betydelsefull tid och en ny våg av ljus har nu nått Jorden. Det tvingar upp det mörka och negativa hos både jorden och mänskligheten, samtidigt som det höjer medvetandenivån och stärker ljuset inom er. Ljuset är ju er kärleksförmåga och medkänsla på det fysiska planet, så allt som inte hör hemma i denna zon kommer nu upp till ytan för att beskådas och lösas upp. En del går lättare att släppa medans annat kanske behöver bearbetas lite grann. Minns dock att ni inte är era tankar och känslor och att det som har varit inte längre finns till. Det är nuet som räknas och de steg som ni väljer att ta just nu som har betydelse för er framtida utveckling. Allt annat är bara erfarenheter som har tagit er till den punkt där ni står nu. Ibland kanske du upplever att det är svårt att känna kärlek, tänk då på någon eller något som du känner lite extra varmt för. Behåll den känslan och sprid den över jorden och till människorna som finns i närheten av dig. Ju mer kärlek ni sprider desto lättare tar ni er igenom den utmaning som ni och jorden nu står inför. Det blåser vindar från alla håll så det är bäst nu att vara fokuserad i sitt inre och hålla kvar den kärlek och det ljus som bor där.

Be om hjälp, kära Jordbor, och låt änglarna beträda er mark för att låta era goda intentioner manifestera sig i er värld. Stora änglaskaror står beredda för att hjälpa er att behålla ert ljus och er kärlek till allt och alla. Du är inte ensam det finns mycket hjälp att få, den är inte längre än en tanke bort. Det är din vilja som råder och din bön som blir bönhörd. Det är ditt hjärtas bön som åkallar änglarna till din sida, för att hjälpa och stödja dig i din strävan av att hålla kvar ljuset och kärleken inom dig. Lyssna noga på ditt hjärta och ta de steg som du känner att du ska ta. Det finns ingen tid för tvekan, utan ta åtminstone ett litet steg i den riktning som ditt hjärta manar dig att gå. Glöm ej heller att vara kärleksfull mot dig själv, gör saker som du mår bra av. Ta hand om dig lite extra så att du har energi och kraft över till att hjälpa andra. Mår du dåligt så försök att hela dig själv på det sätt som du känner är bra för dig. Sätt dig själv i framsätet ett tag, tills du får tillbaka din energi. Det är först när du har byggt upp lite energi som du kan hålla ljus och kärlek både till dig själv och andra. Allt du gör för dig själv gör du också för jorden och mänskligheten. Vi är alla ett.

 

Ja det var lite av vad jag ville säga till er idag.

 

Ni har all min kärlek och må änglarna stå er bi.

 

Stor kärlek

 

Judas

Du gillar kanske också...