Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 december, 2019

De Uppvaknades Känslighet ~ Det 9D Arkturiska Rådet, Kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är förnöjda med att kunna kontakta alla er.

Det krävs en viss grad av känslighet för att kunna vakna upp. Du kan inte bara vakna i ditt tänkande. Du måste också vakna med dina sinnen, dina känslor, och känsligheten är en stor del av uppvakningsprocessen. Om du inte vet hur du mår och känner – hur ska du då kunna veta om och när något harmonierar med dig? Hur kan du vara kapabel att nå känslan av kärlek?

Din känslighet är din styrka, och den har en bieffekt. Denna bieffekt är att du också kan känna mer smärta. Vi lever i ett dualistiskt universum där det finns vissa polariteter, och ni är sådana varelser som har agerat med många polariteter. Med det menas att ni kan gå långt i vardera riktningen i ett spektrum. Ju mer smärta ni kan känna ju mer kärlek kan ni känna. Ju mer kärlek ni kan känna ju mer rädsla kan ni känna. Även är det så att om ni undviker att känna någonting så trubbar ni av er känslighet att känna allting, och det kommer inte att fungera för dem av er som är uppvaknade. Det är därför ni valde att bli De Kännande innan ni inkarnerade.

Ni valde att ha djupa känslor och stora känslor, och några av er valde att ignorera dem större delen av ert liv. Andra valde att dränka känslorna med alkohol eller öka okänsligheten med droger, men förr eller senare kom ni till den plats ni är nu. Ni är på en plats där ni inte bara kan känna ert emotionella liv men också förstå styrkan och kraften ni har tillgång till på grund av det. Genom att vara i kontakt med era känslor kan ni bli bättre på att ge era vibrationer, och när ni blir bättre på att ge era vibrationer blir ni bättre skapare.

När ni kan sitta med alla era känslor inombords, i fred, frid och frihet, i gemenskap och enhet med allt och alla, då kommer ni att veta att ni har faktiskt blivit till som era högre själv. Då förstår ni, i dessa stunder, att ni har satt ner foten i femte dimensionen.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har känt glädje och tillfredsställelse med att kontakta er.”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-december-7-2019-2/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...