Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 augusti, 2018

Lejonportalen och era chakran

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla!

Vi har observerat det sätt, på vilket ni har hanterat energierna från Lejonportalen och vi märker att det är fler av er som absorberar energierna och använder dem, än vad vi kunde ha förväntat oss. Ni tar emot energierna och låter dem gå in i era sju huvudchakran och medan detta är ett mycket passande sätt att ta hand om energierna på, så upptäcker ni också att det finns vissa bieffekter.

När era chakran tar emot högfrekventa energier, så rensar de också ut det som är av en lägre frekvens. Så, denna upplevelse kan dra fram en massa smärta, fysisk och emotionell, minnen och till och med tidigare-liv-trauman, för er att processa. Att tillåta er själva att ta det lugnt i några dagar, är en mycket god idé. Tillåt er själva att vila, slappna av och ta emot mer från era guider och andra högfrekventa varelser som vill hjälpa er.

Era liv kommer att bli så mycket bättre, på grund av arbetet som ni gör, på grund av er öppenhet och er villighet att utstå smärtan som kommer upp. Det värsta ni kunde göra vid den här tidpunkten, vore att försöka springa iväg från det som ni upplever, eller att förhålla er avtrubbat till det. Var villiga att uppleva allt och ni kommer att bli belönade. Ju mer ni visar att ni kan hantera de högfrekventa energierna, desto mer kommer att ges.

Ju mer ni ”får gjort” i era sju huvudchakran, desto mer vaknar ni upp till de femdimensionella förmågorna och desto större plats ger ni åt era högre jags medvetenhet. Ni är på en fantastisk resa  och vi njuter av våra platser på första parkett. Kom ihåg att den här resan var och är, er skapelse, som Källenergivarelser och det kommer att hjälpa er att hålla kursen.

Vi kommer att hjälpa er på varje steg på den här resan, på alla sätt vi kan. Det är vårt löfte till er.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

 

Översättare:

Marie Silja
Du gillar kanske också...