Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 december 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 13 december 2018

Per Staffan 13 december 2018

Ha Tilltro till Er Själva ∞Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi är glada att se mänsklighetens vilja att tro på att det är möjligt för er alla att komma dit ni ska. Det finns en känsla bland er att människor kan förändras till det bättre, och den känslan var inte där för bara tio år sedan. Vi ser att fler och fler av er sätter tro till varandra och sätter tro till mänskligheten, trots det ni ibland ser i omvärlden.

Vi vet att mänskligheten gör enorma framsteg eftersom vi kan läsa energifälten för var och en av er på planeten, men ibland behöver ni gå på tro. Och den tro som ni vill ha börjar med var och en av er, som individer, att ha tro på er själva. Om ni kan erkänna att ni har kommit långt i er utveckling, så kan ni säkert se på någon annan som utagerar och ni kan se möjligheten att personen i fråga kan och kommer att göra de nödvändiga förändringarna.

När ni sätter er tro till universum och planen för mänskligheten sätter ni er tro till er själva, och ni sätter er tro till Källan. Källenergin inom var och en av er är stark nog att övervinna alla egoistiska övertygelser. Och kom ihåg att när ni utvecklas och expanderar, gör också Källan det. Det betyder att signalen inom er blir allt starkare hela tiden. Det betyder att det är svårare och svårare för någon på jorden att ignorera den Källessens som kommer inifrån.

De som är vakna är ledarna för den här rörelsen, och ju mer tro ni sätter till er själva och mänskligheten desto mer kommer ni att se att era medmänniskor lever upp till era höga förväntningar på dem.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av en förbindelse med er. ”

Get a Private Session with The Arcturian Council (or any of the other beings I channel) for 50% Off. Enter Discount Code LOVE at Checkout

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...