Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 juli, 2018

Skapa för hela galaxen

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har en känsla för vad ni har bett om energimässigt och vi har också en känsla för vilken tidslinje ni kommer att hoppa på härnäst. Vi vill säga att det här är en viktig period i er evolution, men varje period från den här tidpunkten och framåt, kommer att rymmas inom den kategorin. Så, istället kommer vi att förutspå att ni kommer att ta klivet in till nästa tidslinje som ni vill vara i, som ett kollektiv.

Den här speciella tidslinjen innehåller energierna som ni har bett om och så mycket mer. Med andra ord, när ni väl tar emot något av det som ni bett om från universum, så kommer mer att ges. Mer kommer att ges, eftersom ni kommer att demonstrera er förmåga att hantera energin som ni frågat efter och att skapa en bättre verklighet för alla.

De av er som är riktigt uppvaknade, vet att ni inte bara kan skapa för er själva. Ni erkänner vikten av att vara en del av ett kollektiv och ni känner empati med dem som lider. Ni känner deras smärta och ni vill hjälpa till. I skapandet av en värld där alla har tillräckligt och där det råder fred och harmoni på planeten Jorden, så skapar ni det också i hela galaxen.

Så, genom att vilja ha det ni vill ha, be om energin för det och sedan ta emot det, så gör ni så mycket mer än att tillfredsställa era egon. Ni hjälper tlll att skapa fred och harmoni genom hela galaxen. Ni hjälper till med att få allt lidande att upphöra och att föra in en gyllene tidsålder, en tidsålder där samskapande mellan utomjordingar och människor kommer att vara normen, snarare än ”anomalin”, som ni ibland hör talas om.

Ni är sannerligen visionärerna i den här galaxen och genom avlägsnandet av era begränsningar och genom att tillgå er kraft, så får ni detta att hända. Ni är och kommer förstås alltid att vara, kärleken förkroppsligad och när ni fortsätter att påminna er själva om den sanningen, kliver ni in i mer kraft, eftersom ni ”justerar” er till Källenergin.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...