Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 6 juli, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

6 juli, 2018

Kära Ni!

Alltfler av er blir tvingade – och tvingade är det rätta ordet – till att bedyra er nya kraft som är på väg och som ni nyligen har gjort anspråk på. För de som omger er kommer i hög grad att testa er villighet till att acceptera era krafter.

De som är av 3D kommer att hävda att ni inte har någon kraft, för de kan inte acceptera att ni eller någon annan är annorlunda än vad som har gällt under hela detta jordiska liv, samt många andra. Och de som precis börjar anpassa sig till sina nya varelser kommer att kräva att ni bevisar era nyligen upptäckta färdigheter, för de fruktar både 3D och 5D.

Så era förmågor kommer dagligen att stärkas upp.

Ni har skapat nya gränser som inte är logiska för dem som inte förstår vad som är på gång.

Fastän ni inombords vet att ni måste stå emot dessa gränser, så är det också lite skrämmande för er att göra så. För ni är inte längre förenliga med 3D. Och ni har nödvändigtvis ännu inte skapat ert 5D – liv.

Därför märker ni att ni ifrågasätter visdomen i era inre budskap, men ni behöver efterfölja dem.

Kanhända det får er att känna er som om ni var en marionett som följer uppmaningarna från någon osynlig kraft inom er. Helt tvärtemot, ni håller bara på att anpassa er till er själva. Vilket är en aning annorlunda än att acceptera nya friheter som unga 3D – vuxna.

Som unga 3D – vuxna medgav ni för er själva friheten att äta tårta till frukost. Och som unga 5D – vuxna, medger ni friheten för er själva att vara, tala och agera utifrån era inre budskap.

En 3D – frihet lät strålande för era yngre syskon som bodde hemma, men skrämmande för er när ni tog era första trevande ’3D – unga vuxna – steg’ med frågor om var och hur man ska leva. Högst antagligen bekymrade om att ni inte skulle kunna kopiera 3D – livet korrekt, utan nästan vimmelkantiga utav er frihet att ta beslut – inom ramarna för samhällets regler.

För de flesta av era ’3D – unga vuxna – beslut’ baserade sig på vad ni skulle bli, trots inslag av frihet och ungdomliga, vilda energiutbrott här och där.

Nu har ni inga parametrar, inga riktlinjer som är samhälls- eller föräldra-relaterade. Så varje beslut som ni tar förefaller ligga utanför 3D – boxen som handlar om ’borden’. Er livsfråga är: ”Vem är jag?” i stället för ”Vem borde jag vara?” En aldrig tidigare jordisk riktlinje som är helt fri från begränsningarna som gäller ’borde’.

Kanhända ni undrar hur det är möjligt, med tanke på att de första invånarna på Jorden för eoner sedan måste ha skapat livet på sitt unika sätt. Så var inte fallet, för de utvecklade riktlinjer gällande grupptänkande eller ’borden’ innan de vid den tiden kom in på Jorden. Det är varför ’makt över andra’ var nödvändig tidigt i den mänskliga jord-upplevelsen.

Ni befinner er på en liknande plats men med annorlunda riktlinjer gällande utvecklingen. Ni skapar ett system för självbemäktigande.

Därför befinner ni er i framkanten av en process som rör den Nya Jorden. Er roll är att avgöra ifall er vägledning för er själva är tillräckligt stark för att bryta av banden till dem som upprätthåller grupp-kraften och som har varit dominerande alltsedan Jordens begynnelse.

Vilket naturligtvis stämmer, för det är hur ni börjar leva. Ni bryter av strängar av kontroll, vilka har varit så djupt rotade i samtliga jordvarelser att ni behövde gräva på djupet inombords för att avlägsna de strängar som inte längre är förenliga med den nya tidsåldern.

Den underbara biten, vilket vi gång på gång har upprepat, är att ni gjorde det under en och samma generation i stället för de många generationer, vilket en gång i tiden av både er och oss i etern ansågs vara möjligt.

Men genom att göra så, fick ni uppleva mer smärta än vad som ansågs vara möjligt i en och samma fysisk kropp. Lite som de skenbara mirakler som uppvisas av Olympiska stjärnor som pushar hela sin gestalt långt bortom vad de flesta förmår eller är villiga att göra.

Därför är ni både en förebild för och ett bevis på att sådant är möjligt.

Fastän andra kommer att följa er när ni väl börjar skapa era drömmar, så ifrågasätter de nu blott er visdom och javisst, personliga kraft. För de fortsätter att tro på att det är omöjligt att leva i glädje medan man befinner sig på Jorden.

Ni blir ifrågasatta från alla håll – de som är helt av 3D, de som funderar på att träda in i er nya värld, och de som befinner sig tätt bakom er. ”Är detta vårt nya liv eller blott en dröm?”

Sålunda blir ni ifrågasatta och testade utöver vad ni trodde var möjligt när ni gjorde anspråk på er varelse.

När ni trädde in på Jorden i denna livstid, så krävde ert nya ni att ni skulle fly, skapa och prestera från dag till dag. Det var givet att ni så mycket som möjligt skulle dölja denna energi, detta behov, tills något inom er talade om för er att det var dags att aktivera ert nya ni. Och det gjorde ni, och antog att samtliga människor hade samma del för aktiverande inom sig.

En allt större del av Jorden har nu denna aktiveringsdel än de som inte har den. Men deras tajmning är helt annorlunda än er. Ni hade troligen denna känsla av ”nu” för flera år sedan, medan många först nu börjar aktivera sina.

Återigen är detta en process. Ni fungerar som det första barnet som ska lämna familjeboet, med era yngre syskon som står och noggrant tittar på medan de ska ta beslutet ifall de vill göra detsamma.

Den fas som ni nu befinner er i fram till slutet på nästkommande två månaders förmörkelser, utgör det avgörande ifrågasättandet hos dem som iakttar ert liv. Skapar ni verkligen glädje? Ifall det stämmer, så är de intresserade. Ifall ni enbart kopierar något som de är bekanta med, så är de inte intresserade. Naturligtvis finns det också några av 3D som inte önskar att ni ska lyckas. Allt detta kommer ni under de nästkommande dagarna att få uppleva.

Det är ert val hur ni samverkar med bägge grupperna – om ni överhuvudtaget gör det. För ni är ni. En nyss uppvaknad, fullständigt kraftfull varelse som testar den ena och den andra vägen, tills ni hittar den rätta språngbrädan för att kunna skapa er värld av glädje.

Nejsägarna har endast en liten effekt på er nu, annat än att det förvirrar ert tänkande en aning, för ni är fyllda av 5D, ovilliga att acceptera något mindre än glädje och kärlek – och ovilliga att bli avskräckta av någon som ännu inte har era förmågor eller er vision. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...