Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 oktober 2019

 

Det Arkturiska Rådet, 8 oktober 2019

Via Daniel Scranton

MASSIVA FÖRÄNDRINGAR PÅ JORDEN

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har lagt märke till en viss brådska från mänsklighetens sida, när det gäller de massiva förändringar som håller på att ske i er värld. Det kommer naturligtvis att komma massiva förändringar, eftersom ni alla håller på att utveckla ert medvetande. De massiva förändringarna kommer inte att göra allting bättre för dem som inte gör arbetet med sig själva som de måste göra, och som de inkarnerade för att göra i denna livstid. Så, att titta efter förändringar i er värld, som ett svar på problemen, är att inte förstå vad som är det centrala i allt. I centrum för allt är er medvetenhet.

Ni kan bevisa denna sanning för er själva när helst ni vill, allt ni behöver göra är att låta er normala och naturliga reaktion för något bli vad det blir, och sedan ta ett steg tillbaka och se den större bilden. När ni gör det inser ni att allt har förändrats, därför att ni har förändrats. Det här kan göras med varje liten omständighet i era liv. Så när det gäller de massiva förändringarna som ni alla vill se i er värld, förstå då att omsvängningen av mänsklighetens medvetande är föregångaren till dessa förändringar.

Som individer kan ni se de stora förändringarna i era ekonomier, era regeringar, ert utbildningssystem och så vidare, eller så kan ni känna för dessa förändringar inom er och sprida det ljus och den kärlek som ni har inom er själva, så att andra kan dra nytta av er utökade medvetenhet, utifrån ert nya perspektiv. Vi vet att det skulle vara skönt att vakna upp en morgon och få veta att denna stora förändring har inträffat i er värld. Till exempel att fri energi är tillgänglig för alla.

Ren energi som tar bort behovet av fossila bränslen skulle vara något som de flesta människor skulle välkomna med öppna armar, och den dagen kommer. Men innan den dagen kommer, kommer ni alla att förändras inombords, och ni kommer kollektivt att skapa den verkligheten.

Ni behöver inte bli otåliga över dessa skiftande energier och omständigheter som ni vill uppleva utanför er själva. Ni kan gå till ert inre och känna att det rinner en renare energi genom ert system nu, och ni kan återspegla det arbete ni har gjort för omvärlden, så att andra kan följa i era fotspår.

Ni kommer att skapa en gräsrotsrörelse som inte har någonting att göra med det politiska och allt att göra med människor. Det är så ni kommer att skapa förändringar, de massiva förändringar ni vill se i er värld.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...