Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 januari, 2020

FYRA STEG FÖR ATT BLI TILL SITT HÖGRE SJÄLV ∞

DET 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är mycket glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada att meddela er alla att vi ser hur ni har nått nya nivåer av evolutionärt medvetande genom de tragedier och trauman som ni har processat, och vi ser er alla göra stora framsteg mot det målet att bli ert högre själv. Vi vill att du ska förstå hur vackert det är för er att väckas ur sömnen och att göra detta arbete som ni gör medvetet.

Vi talar om de olika energier som kommer in och hur de stödjer er. Vi pratar om de olika hjälpare som du har från hela galaxen. Vi talar om att öppna portaler som kommer att ge er ännu mer tillgång till dessa varelser och dessa energier, och inget av detta betyder lika mycket som den ihärdighet som ni har tagit på er det svåra jobbet att uppstiga.

Nu, det kan och i slutänden kommer det att bli, en mycket vacker upplevelse för er alla, men det kommer att vara på det sättet på grund av er villighet att bearbeta och ren-klara det som inte längre tjänar er och det som har tyngt ner er. Ni kan inte göra ett språng i ert medvetandes evolution från att vara tre dimensionella till att vara fem dimensionella i en enda livstid utan att gå igenom dessa mycket obehagliga erfarenheter av att återuppleva och få tillgång till traumatiska minnen.

När du har en irrationell rädsla, då är det inte dags för dig att vara hård mot dig själv. Det är inte tid för dig att tänka på dig själv som svag, inte för att det är någonsin är en bra tid att göra dessa saker. Men under erfarenheten av en irrationell rädsla, måste du måste omvända dig till villkorslös kärlek och medkänsla för dig själv för att komma igenom den erfarenheten. Du måste tillåta dig själv att vara irrationell för att komma igenom och förbi det.

Naturligtvis behöver du också uppmärksamma när du inte tillåter dig själv att möta din rädsla utan istället arrangerar ditt liv till att undvika de omständigheter som framkallar rädsla. Det är steg ett. Steg ett är uppmärksam medvetenhet. Steg två är att vara mjuk med dig själv i den utsträckning som du måste vara för att få gå igenom processen med denna rädsla. Steg tre är en villighet att känna alltihop, särskilt när det känns som en bottenlös grop, som om det inte fanns något slut på känslan som du hamnat i. Och steg fyra är den ihärdighet som du behöver för att fortsätta att gå in i känslan tills du har skalat bort alla lager och kommit till kärnan av vem du verkligen är.

Vem du verkligen är under alla irrationella rädslor, all ilska och all sorg, är ditt högre själv, och ni är alla på god väg att känna er själva som den femte-dimensionella aspekten av er. Detta är något vi ser händer varje dag där på Jorden, och vi kunde inte vara stoltare över er alla. Ni är alla ledare på vägen för mänsklighetens uppstigande.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har glatt oss över kontakten med er. ”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-january-9th-2020/

Översättning:  Mats

You may also like...