Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 maj, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 maj, 2020

En Process för att Släppa Taget och Stärka Sitt Själv ∞

9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har förklarat vårt tillvägagångssätt om hur vi hjälper alla er under ganska lång tid, och vi har även gett er några tips för att få den hjälp som vi tillhandahåller. Men vi vill att ni ska inse att ni har ert eget sätt att få den hjälp som ni ber om, och många av er känner igen detta som något ni kallar att slå botten. När ni träffar botten, det är då ni har inget kvar att förlora, och när det finns inget för er att hålla fast vid, då finns det inget vidhäftande som ni också håller fast vid mycket hårt.

Så tricket för er alla är att vara i mottagligt läge oftare, är att släppa taget om vad ni har klamrat er fast vid i era liv. Det innebär att ni först måste identifiera vad ni är vidhäftade till. Kanske ni är bundna till ett visst trossystem, eller bundna till att göra något på ett mycket specifikt sätt. Ni kan också vara bundna till att den hjälp som ni önskar, kommer till er från en mycket specifik källa eller på ett mycket specifikt sätt. Och dessa är bara några av de beroenden som ni kanske klamrar er fast vid just nu.
Så fort ni identifierar vad era bindningar är, inbjuder vi er att åtminstone överväga att släppa det snäva greppet. Ibland innebär detta att ni måste släppa taget om att ha och vara rätt, eller släppa möjligheten att ni har rätt. Vad det än är som ni är fäst vid håller er i spänning och ångest i era fysiska kroppar, och ingenting stöter bort hjälp som spänning och ångest.

Därför kan denna mycket enkla övning hjälpa er en hel del, om ni är villiga att engagera er i det. Gör en lista över era beroenden och bindningar, och sedan överväg hur ert liv kunde vara om ni inte var så fäst vid dessa trosföreställningar, dessa omständigheter, eller dessa sätt att göra saker. Bara tanken på att ni släpper taget kan få er att släppa taget. Vi vill att ni ska ge er själva kraft genom att inse att ni inte behöver dessa bindningar. Allt ni behöver är att vara er själva fullt ut. Och chansen är att era beroenden är relaterade till tanken att ni inte är tillräckliga själva. Era bindningar är relaterade till begreppet om att inte vara hel och komplett i sig själv och i behov av något utanför er själva för att ge er den känslan.

Så när ni släpper taget, släpper ni in mer av vem ni är, och ni är allt. Ni är Källan. Ni är Allt Som Är. Nu är den perfekta tiden att fokusera på vad ni vill släppa taget om, så att ni kan bli mer av vem ni verkligen är och leda mänskligheten in i det högre medvetandet i den fem dimensionella sfären.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss av kontakten med er.”

Översättning: Mats

 

Du gillar kanske också...