Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton , 11 maj 2020

Det Arkturiska Rådet, 11 maj 2020

Via Daniel Scranton 

Lär Er av ET:s över Hela Galaxen

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket glada över att få vara en del av resan med mänskligheten. Vi har observerat, inte bara mänskligt liv på Jorden, utan vi har också observerat varelser i andra stjärnsystem och sett vad som fungerar, oavsett var ni är och vilket stjärnsystem ni lever i. Ni letar alla efter den djupast möjliga känslan som ni kan finna, och ni söker alla att uppleva ett känslomässigt tillstånd, ett som kanske har varit svåruppnåeligt i hela ert liv, eller till och med i många livstider i rad.

Så vi inbjuder er alla att dra nytta av vad utomjordingarna i er galax, vår galax, har kommit fram till om att hitta ett sätt att uppleva den här svårfångade känslan. De andra varelserna som vi har observerat, har hittat en starkare känsla av anknytning och en större förmåga att hitta en känsla inom sig själva, när de förankrade sin fysiska kropp till den planet eller måne de för tillfället levde på.

Ni hör ofta talas om att vara jordad eller grundad, och något som är jordat syftar på ert medvetande i er fysiska kropp. Men det jordade som vi vill att ni ska få uppleva vid den här tidpunkten, är att vara jordade till Moder Jord och låta Henne ge er den känsla ni har letat efter. Moder Jord har tillgång till alla vibrationer, alla känslor och alla önskningar eftersom Hon har upplevt så mycket genom alla er. Så hemligheten finns precis under era fötter och har alltid funnits där. Hemligheten med att få allt ni önskar handlar inte om tankar, och heller inte om handlingar. Det handlar faktiskt om att sakta ner och inse att allt ni söker finns inom er, och vägen till att få tillgång till det är genom att knyta an till den största hjälparen ni har i den fysiska världen – er planet.

Hon är där för att stödja er alla. Hon är där för att ge er liv. Hon är där för att hjälpa er att transformera, och Hon transformeras med er. Hon är på den här resan tillsammans med mänskligheten, och från vårt perspektiv så gör Hon ett underbart arbete med att få er tillbaka till centrum, tillbaka till en plats av balans inom er själva. Det är så många som söker efter den känslan från något eller någon utanför sig själva, medan Moder Jord bokstavligen finns överallt i era upplevelser, redo att lägga i en högre växel för er. Och allt ni behöver göra är att ge Henne lite av er tid och er uppmärksamhet.

Att komma dit ni vill vara kan inte vara enklare, och vi har lagt fram allt för er. Lär från era vänner över hela galaxen, som har kunnat knyta an till sin värld och känner allt som de någonsin har önskat.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...