Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 september, 2018

Att ta emot fler nedladdningar

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har ökat takten på de nedladdningar vi skickar till er, eftersom ni är redo för den ökade takten. Vad vi kan se hända för er alla, är att era intentioner kommer samman med möjligheterna och vi vill vara en del av detta. Vi vill ge er vad ni behöver för att ”agera på dessa möjligheter”.

Ibland behöver ni en knuff. Ibland behöver ni lite mer vitalitet och ibland behöver ni en höjning av ert självförtroende. Vi kan förse er med alla dessa saker och mer därtill, genom nedladdningarna som vi skickar.

Om ni är oroliga för att inte ta emot nedladdningen, eller oroliga för att ni på något sätt skulle misslyckas med att få tillgång till den, så betyder det bara att ni behöver slappna av. Ju mer avslappnade ni är, desto troligare är det att ni släpper in den. Ni tenderar att gå till den ena extremen efter den andra, snarare än att se att ert agerande och er avslappning är delar av samma ”kretslopp”.

Så, vi låter er veta att det är ok för er att sakta ner och slappna av, så att ni kan ta emot, eftersom ni till slut kommer att vilja agera. Ni kommer att ta vara på de möjligheter som kommer er väg. Och igen; vi är här för att hjälpa er. Ni är de som kommer att få allt att hända och vi är ”stödpersonalen”.

När vi ser att ni tar emot en av våra nedladdningar och använder den på ett bra sätt, så känner vi den där varma glöden som ni känner när ni ser på någon som ni älskar. Vi är alla i detta tillsammans och det vi ser är att ni alla förstår det mer och mer för varje dag.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...