Den Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele, 11 april 2021

 

Den Arkturiska gruppen via Marilyn Raffaele, 11 april 2021

11 APRIL 2021

Kära läsare, vi tillsammans med många från de högre dimensionerna som arbetar för att stödja, påminna och hjälpa jordens människor att förstå, att något stort pågår som långt överträffar det de flesta kan förstå.

Rädsla och separation kommer alltid att finnas i den tredje dimensionen, oavsett hur många ”krig mot” något som uppstår, eftersom den tredimensionella energin består av tron ​​på två krafter som alltid kommer att uttryckas som dualitet och separation. Kom ihåg att medvetandet är formens substans, eftersom medvetandet är allt som finns.

Personligen och globalt använder sinnet automatiskt medvetandet för att forma det materiella. Sinnet gör det. Över tid har mästarna berättat att världen är en illusion, men detta har av flertalet inte uppfattats korrekt. Världen är ingen illusion, den är ett perfekt andligt uttryck av Källan. Det är den falska hypnotiserande känslan i det andliga universumet som utgör illusionen.

Ni har vuxit ifrån det tredimensionella livet. Ni skulle inte läsa eller ens förstå dessa meddelanden, om ni fortfarande befann er helt i en tredimensionell medvetenhet. Det kan göra det svårt att umgås med familjen, vännerna, arbetsgivare och så kallade experter, som är helt inbäddade i den tredimensionella energin. Det kommer att finnas tillfällen när ni måste ”spela spelet”, men ni håller sanningen och skickar Ljus till situationen, utan att säga något.

Under många, många livstider har alla upplevt rädsla, förlust, tortyr och ibland lycka. Ni har upplevt både fattigdom och rikedom, sjukdom och hälsa, dödat och dödats. Ni har varit både fredsförhandlare och förövare. Ni fick lära er att ni var bättre och mer värdefulla än andra och agerade därefter, men återvände sedan för att uppleva liv där ni ansågs vara värdelösa och behandlades därefter.

Religioner har, och fortsätter att lära ut, att alla är födda syndiga tills de “blir frälsta” genom vissa tredimensionella handlingar, ord eller ceremonier.

Många och varierade upplevelser kommer till alla under resan mot förverkligande. Till och med den minsta livserfarenheten expanderar medvetenheten och blir någons tillstånd av medvetande. Alla är på sin egen unika plats längs resan mot förverkligande, så de negativa upplevelserna som ni så kärleksfullt vill ta bort från någon annan, kan mycket väl vara de upplevelser som den personen valde före födelsen, och kanske behöver för den andliga tillväxten.

Detta innebär aldrig att man ska ignorera lidandet och ropa att “det är bara en illusion”. Istället betyder det att ni ska göra det ni intuitivt blir vägledda att göra, med tanke på att det kan indikera att något mer ska ske. Låt alltid er intuition vägleda er i dessa frågor, eftersom det som för vissa kan upplevas som ett totalt misslyckande, kan vara en integrerad del av deras själsplan. Hedra alltid andras fria vilja även om ni lätt kan se ett bättre sätt.

Ni är beredda att gå bortom de gamla tredimensionella sätten av att lära sig, och behöver inte längre uppleva smärta och lidande för att lära er det ni är redo för. Gamla smärtsamma upplevelser från det förflutna, bildar dock ofta fickor med tät energi, som ni bär med er under långa perioder. Ni har betalat era skulder, lärt er, utvecklats, och är redo att gå in i bemyndigandet av det andliga om ni väljer det, men för de flesta så innebär det en period av att släppa och rensa kvarvarande fickor med gammal energi.

Andligt bemyndigande ger en känsla av frihet som inte upplevs när man lever som en tredimensionell människa. Det är förmågan att kunna acceptera eller avvisa utan rädsla, nyhetsfakta, samhälleliga övertygelser om rätt eller fel, religiösa doktriner, etc. tillsammans med hundratals andra begrepp som tros vara sanning, och som har påförts mänskligheten. Det är friheten från att utföra handlingar som enbart härrör från skyldighet, skuld eller för att andra anser att det är er “plikt”.

Frihet är att släppa koncept som tilldelar ett eller annat kön vissa jobb, egenskaper och “plikter”. Det är att veta att det är ok att välja den man älskar eller vill vara tillsammans med i ett partnerskap, och att sluta kriga med människor bara för att deras tro kanske är en annan. Det är friheten att välja ert liv, er tro och era ageranden, genom insikten att ni inte är några maktlösa människor som måste behaga någon gammal man i himlen.

Andlig frihet innebär inte att man kan göra vad man känner för på bekostnad av någon annan, utan i stället att utföra handlingar genom kärlek.

Ni har gjort jobbet och är beredda att fullt ut anamma att det bara finns EN, och därför finns det inte något annat än att bara vara av denna EN. Inget mer svassande runt sanningen genom att fortsätta med läror, ritualer och ceremonier, som är utformade för att hålla er separerade från Gud.

De flesta av er har gjort dessa saker och det var en viktig och nödvändig del av er resa. De hjälpte er att utvecklas till det ni är nu, men ni behöver inte längre de metafysiska verktygen. Ni har nått den platsen, ni vet att ni ÄR DÄR, platsen ni sökt efter, men innan ni verkligen kan acceptera det, så förblir ni i dualiteten och separationen.

Det finns mycket kvar som ska komma, kära ni. Det här är tiderna med enorm förändring som ni hoppades på, bad om och längtade efter, även om det kanske inte verkar vara så som ni förväntade er. Den ökande närvaron och integrationen av energi med hög resonans, påverkar de fysiska, emotionella, mentala och andliga kropparna hos alla – hos de som förstår vad som händer såväl som de som inte gör det.

Människor upplever värk och smärta i kroppen, vilken ofta kommer och går. För många kommer det upp smärtsamma känslor, som från ingenstans. Mentalt börjar hela världen undersöka och utvärdera personliga och globala trossystem, som inte längre verkar fungera.

Eftersom närvaron av högfrekvent energi på jorden ökar, så exponeras täta energier som legat gömda och vilande under livstider, och vissa av de som lever fullt ut i tredimensionell energi, utagerar med våld och negativa handlingar. Det beror på att de varit begravda, förnekade eller hållits borta så länge, och då kan de med ett sådant medvetandetillstånd enkelt anpassas till dem. De är inte alltid medvetna om effekten av sina handlingar, eftersom de tätare energierna känns nya och giltiga för dem.

De flesta människor kan inte se sina guider, högre dimensionella varelser eller avlidna vänner och släktingar, eftersom den högre resonerande energin i de högre dimensionerna, är osynlig för de flesta fysiska ögon. En del har fått med sig förmågan att se högre dimensionell energi under denna livstid, men medialitet betyder inte alltid att man är spirituell. Ta inte till er något som sanning, bara för att någon som har mediala gåvor säger det. Lita alltid på er intuition.

Ni börjar anpassa er till de högre dimensionella energierna när er personliga energi blir högre och ljusare genom andlig tillväxt. Meditation blir en livsstil snarare än en avgränsad del, och ni kan märka att ni alltmer söker efter tystnad och ensamhet, hellre än de bullriga aktiviteter ni en gång föredrog.

Låt processen utvecklas utan eget ingripande genom att ​​tro att ni personligen (egot) måste hantera och kontrollera allt, för att det ska bli rätt enligt något andligt begrepp. Allas resor och upplevelser är olika. Börja med att verkligen acceptera att ni är Gudomliga Varelser på jorden, som kommit hit för att hålla Ljuset för omvandlingen, för en värld som till största delen inte är medveten om att den håller på att flytta till en högre dimensionell energinivå.

Var tålmodiga och lita på att allt går enligt planen, med vetskapen om att saker helt enkelt inte kan förändras på en minut. Verkligheten med Gudomlig perfektion är, och har alltid varit, helt närvarande, men den kollektiva majoriteten måste uppnå en viss medvetenhet innan det kan förstås eller upplevas. Största delen av det kollektiva medvetandet sover fortfarande, men varje dag vaknar fler som börjar förstå att något annat pågår än det nyheterna rapporterar.

De flesta nyhetskällor tror på det de rapporterar, eftersom det är vad de har fått i uppdrag att rapportera. Var selektiv genom intuition om vad ni medvetet kan acceptera som sanning. Er förmåga att göra det är varför ni var en av de utvalda att vara på jorden just nu. Alla som ville komma hit fick det inte. Styrkan och de andliga gåvorna, avgjorde vilka som skulle vara på jorden under dessa tider.

Denna tid handlar inte om ett virus, politik eller föråldrade regler och traditioner. Detta är helt enkelt delar av processen för en tredimensionell planet som skiftar till en högre dimensionell, genom mänsklighetens kollektiva andliga utveckling.

Försök inte hålla vid liv sådant som är gammalt och förlegat, varken personligen eller globalt, oavsett hur trevligt det än kan ha varit. Att släppa de delar av ert liv som är färdiga, behöver inte betyda att “ta ställning” när det gäller vänner och familj. Låt det helt enkelt vara det tysta hemliga livet med er högsta känsla för sanning, när ni under dagen gör de saker ni brukar.

Ingen behöver veta vad som pågår inom er, det är mellan er och ert Högre Själv. De mottagliga kan känna er energi och dras till er med en undran om vad ni vet eller har. Främlingar kan börja ställa frågor eller söka vägledning från er, och det är då ert andliga omdöme blir mycket viktigt.

Hjälp alltid de (främlingar eller vänner) som kommer till er för att få råd, från en nivå av medkänsla i stället för sympati. Sympati (“Stackars dig, jag känner din smärta.”) Sympati kommer att få er att anpassa er till den andras energi, medan ni med medkänsla förblir bemyndigade i er egen energi. Anpassning till energi som är tätare än er egen, kommer att göra att ni känner er tömda och förvirrade. Detta är särskilt viktigt för de som arbetar med vägledning.

Tänk på, att i stället för att livet blir lättare, så kan det bli svårare efter att ha valt att omfamna och leva enligt sanningen. Det beror på att när ni väljer att utvecklas, så ger ni tillstånd att öppna de inre dörrarna, som ni genom okunskap satt upp för er själva genom livstider. Dessa dörrar har fungerat som en blockering för andlig medvetenhet och måste tas bort. Genom att öppna dem så kan allt bakom dem frigöras – allt som är gammalt och förlegat, behöver rensas.

Det vanliga livet för en redan vaken och medveten person kan rasa helt, emotionellt, mentalt och andligt. Ofta kommer det till en punkt då man helt enkelt vill gå tillbaka till då man inte hade någon kunskap om sanningen, när livet verkade mycket enklare och lättare. Men när väl dörren som blockerar en persons medvetenhet har öppnats, då stängs den inte.

Försök att komma ihåg, att om ett problem eller ett misslyckande verkar komma som från ingenstans, när ni tyckte att er andliga resa flöt på så bra, så innebär det faktiskt en utveckling, ett skifte bort från, rensning av falska övertygelser som nu manifesterar sig och som ni annars inte skulle blivit medvetna om.

En människa kan aldrig återvända till sitt gamla medvetandetillstånd eftersom Gudomlig medvetenhet är verkligheten, allt som finns, och därmed kommer varje liten spricka genom vilken den kan uttryckas, att kvarstanna. Skuggan kan inte återskapa sig själv i närvaro av Ljus.

Andlig utveckling är resan för att helt öppna alla dörrar och fönster, ta bort varje barriär och lyfta varje skyddande sköld som någonsin skapats för att stoppa smärta, och som i själva verket bara tjänade till att dölja självet från SJÄLVET.

Låt verkligheten om vem och vilka ni är, återigen lysa med sin fulla prakt och uttryck.

Vi är den Arkturiska Gruppen 21/04/11

Översättning: Maggan

You may also like...