Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 31 oktober 2021 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 31 oktober 2021 

 

 

31 OKTOBER 2021

 

Kära läsare, vet alltid att avsikten med dessa meddelanden är att hjälpa de som är öppna på alla nivåer. Vi inser att det vanliga livet på många sätt har blivit svårt, eftersom mycket som ni har varit vana vid, inte längre fungerar som det en gång gjorde. Tillåt processen för alla att vara som de behöver vara vid denna tidpunkt, för att den ouppvaknade majoriteten ska vakna upp – om inte helt, så åtminstone till en ny och högre känsla om vad livet ska handla om.

Energin ni känner har blivit allt mer intensiv, när högresonerande frekvenser av Ljus kommer i kontakt med och exponerar de lågresonerande och täta energierna, som har dominerat och definierat mänsklighetens tänkande i evigheter. Denna högfrekventa energi får alla att ifrågasätta sina val, övertygelser och mål – livet i allmänhet som de alltid har levt och trott att det skulle vara.

Upplösningen av det falska är syftet bakom allt som sker vid denna tidpunkt – avslöjandena, uppvaknandet, förändringen, motståndet och nedmonteringen av många gamla fast förankrade paradigm. Glöm aldrig bort det faktum att ni valde att vara på jorden vid denna tid, inte bara för att rensa bort personligt energetiskt skräp utan också för att hjälpa till med det tunga lyftet av världens kollektiva medvetande.

Allt går enligt planen både inom och utom. Ha tillit och sluta att ständigt försöka fixa allt med gamla redskap. Att göra, och göra, och göra är en tredimensionell aktivitet som ni har programmerats till. Verklig förändring kan bara flöda inifrån, källan till kreativt tänkande och nya idéer. Gå inom för svar och lösningar, oavsett hur vardagligt problemet eller frågan än verkar, och det som manifesterar sig kommer att vara praktiskt och verka vanligt men fungerande.

Många börjar för första gången uppleva en känsla av kamratskap med andra. Detta är hur uppvaknandet till en medveten medvetenhet om enhet börjar. Insikten av varje sanning börjar som en liten spricka av Ljus i en persons medvetenhet. Detta lilla steg är i verkligheten ett stort steg för någon som alltid har levt fullt ut från ett tredimensionellt tänkande. Denna lilla spricka av ljus kommer sedan att börja expandera eftersom det är Verkligheten, och Verkligheten löser automatiskt upp allt till skillnad från SIG själv.

Döm inte omgivningens ansträngningar eller icke-ansträngningar eftersom varje person måste utvecklas i sin egen takt. Vissa har fler tredimensionella lektioner att uppleva, medan andra har slutfört sina. Kom alltid ihåg att oavsett hur det verkar så har varje person ett Högre Jag och Guider. Att veta detta, gör det lättare att inte låta sig frestas att upplysa någon som inte vill bli upplyst.

Kärleken är tillåtande och det kan komma till en punkt då ni helt enkelt måste tillåta en annan att falla omkull, vilket kan vara mycket svårt om den andre är någon älskad. En andlig mästares uppgift är att vara redo att ta tag i handen som sträcker sig efter hjälp, men aldrig att dra upp någon som sparkar och skriker från sin egenvalda upplevelse i rännstenen. Det finns tillfällen då en intervention är lämplig, men bara när de runt omkring personen inser att han/hon faktiskt vill ha hjälp.

Lär er sanningen om varje individ ni ser, blir medveten om eller interagerar med, oavsett hur andligt sovande de kan tyckas vara. Detta innebär att ni aldrig låter er bli utnyttjade, hotade eller misshandlade på något sätt, i den falska övertygelsen om ​​att ni är tålmodiga, kärleksfulla eller andliga. Utvecklade och andligt medvetna individer är starka, inte rädda för att kärleksfullt men bestämt säga sin sanning, och är kapabla att vidta alla nödvändiga åtgärder som kan komma att krävas, men missar aldrig det faktum att de och andra inblandade, är andliga varelser.

Många är ännu inte i stånd att förstå fridens och kärlekens stillsamma sätt, och misstolkar dessa egenskaper som svaghet. De brister ofta ut i ord och handlingar i sina skrämda försök att upprätthålla sitt trossystem av separation, och livet som de känner till det. Med tiden kommer alla att lära sig att känna ovillkorlig kärlek för det är verkligheten.

En del av er kommer att upptäcka, eller redan har upptäckt, att andra, ofta en främling eller någon som ni minst av allt förväntat er, dras till er och ställer frågor om sanningen, vad ni tror på eller vad ni skulle göra i någon fråga. Detta beror på att de känner er energi, kan anpassa sig till den och är andligt redo för mer. Ge andlig ”barnmat” till nybörjarna och andligt ”kött” till de som är redo för det. Att ge en djup sanning till någon som ännu inte är andligt redo, kommer helt enkelt att förvirra eller faktiskt vända dem bort. Lita alltid på er intuition för den vägleder er i dessa frågor.

Varje tanke ni tänker och varje falsk övertygelse ni har, blir en del av kollektivet. Det är därför vi råder er att begränsa nyhetstittandet och ett tredimensionellt engagemang i yttre angelägenheter, för när ni gör det så lägger ni helt enkelt till gammal energi, till det kollektiva medvetandet som ni hoppas kunna upplysa. Undersök er egen personliga övertygelse, och ni kanske upptäcker att ni fortfarande har övertygelser från kollektivet som inte längre tjänar ert nuvarande och mer utvecklade medvetandetillstånd. Kom ihåg att det inte finns något outtryckt medvetande, och varje liten övertygelse ni har kommer att manifesteras på något sätt någon gång, eftersom ni är skapare.

Att tillåta sig själv att bli indragen i rätt eller fel, bra eller dåligt i det yttre scenariot, lägger helt enkelt till eller förstärker innehållet i det tredimensionella kollektivet. Detta betyder dock inte att ni blundar för världens problem och frågor. Ni ser dem, är medveten om dem, men förnekar dem inte eller motsätter er dem, utan observerar dem snarare från en plats av högre medvetenhet, en som känner till verkligheten som ligger bakom allt som framträder. När ni gör det så tillför ni ljus till kollektivet, istället för mer av det falska.

Det finns några som har inkarnerat specifikt för att ta en aktiv roll i världspolitiken, juridik, religion, medicin, utbildning, militär, vetenskap etc. Dessa själar är högt utvecklade och starka nog att kunna öppna sprickor av Ljus i de tätaste områdena. Vissa har blivit svårt misshandlade, till och med dödade i sina försök att ändra status quo, men många fortsätter att arbeta för fred och förändring vid sidan av de som fortfarande är helt insnärjda i gammal energi. Om du är en av dem så vet du vem du är, och vi hedrar dig för din styrka och ditt mod.

Håll bara helt stilla Ljuset, med vetskapen om att ni bär det med er vart ni än går. Ljuset från ett utvecklat medvetande kan vara en ledstjärna för de som kämpar för att överleva de ”stormar” som nu kommer. Många utvecklade individer tror felaktigt att de inte gör någonting, och undrar varför de inte har fått en ”andlig” uppgift. Varje tanke ni tänker, varje ställe ni går till och varje person ni interagerar med, betjänas andligt av er, eftersom ni är medvetandets Ljus. Det är det som är verkligt Ljusarbete.

Konstnären som presenterar skönhet för andra är en Ljusarbetare. Bonden som kärleksfullt tillhandahåller hälsosam och nyttig mat är en Ljusarbetare. Läraren som tålmodigt undervisar sina elever är en Ljusarbetare. En fru och en mor som tar hand om sin familj är en Ljusarbetare. Sophämtaren som gör sitt jobb med kärlek och omsorg är en Ljusarbetare. Alla som gör det de gör av kärlek och med en känsla av enhet, är en Ljusarbetare.

En persons medvetandetillstånd avgör vad den tillför världen. Släpp alla kvarstående begrepp om att ”helgon”, andliga lärare, präster och gurus, synska och healers är ”speciella”, heligare, bättre än du. Det är sant att vissa av dem har uppnått en hög nivå av andlig medvetenhet och kan vara mycket utvecklade, men andra av dem har det inte. Alla är ett uttryck för den Gudomliga Källan – Gud, för inget annat existerar. Detta var Jesu budskap, men människorna då och nu förstod inte, och började då, och gör det fortfarande, dyrka mannen samtidigt som de glömde budskapet.

Vi ser så många av er kämpa med den andliga sanningen i ljuset av det ni ser hända i den yttre världen. Låt den yttre världen göra vad den måste göra kära ni, medan ni fortsätter att hålla er centrerade. De saker ni läser eller hör om, är inte era om ni inte tar dem till er och gör dem till era. Tillåt andra att arbeta sig igenom det de behöver arbeta sig igenom.

De flesta av er har fullbordat era nödvändiga tredimensionella erfarenheter, utfört arbetet och inte inkarnerat bara för att leva ett tillfredsställande tredimensionellt liv. Snarare kom ni för att hjälpa till att lyfta världsmedvetandet till nya nivåer av medvetenhet, men ni kan inte göra det om ni i första hand försöker göra det från samma nivå av tänkande som skapade det tredimensionella trossystemet. Ni måste komma ut och separera er från det ni vet är gammal energi.

Låt tidigare föreställningar om att det är er plikt att fixa allt försvinna. Ni är inte längre i det medvetandetillståndet, men många av er har svårt att ta er bortom denna uppfattning, eftersom ni har lärt er under många liv att det är ert jobb som goda människor att rädda, fixa eller läka allt och alla, vilket inte passar med era nuvarande tankar, om vad som är sant och korrekt.

Lita på att allt går enligt en Gudomlig plan, och vet att varje själ är på en resa av uppvaknande och kommer så småningom att nå dit. Konflikterna, förvirringen och kaoset som äger rum vid denna tidpunkt, är alla aspekter av jordens övergång till högre dimensionell energi. Allt går enligt planen, tvivla aldrig på det.

Ha tillit, tillåt och VAR.

Vi är den Arkturiska Gruppen 31/10/21

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...