Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 17 januari 2021

 

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 17 januari 2021

 

Kära läsare, återigen ger vi er ett meddelande i dessa tider av förvirring och kaos. Vet att ni bevittnar en Gudomlig plan som utvecklas och kom ihåg att det är därför ni valde att vara på jorden just nu. Dagens kaos tjänar till att avslöja underliggande övertygelser och energier som har förblivit dolda men aktiva i århundraden.

Täta fickor med energi dyker upp så att alla kan se och undersöka. Allt fler individer börjar ifrågasätta och fråga sig; ”Är det så jag väljer att leva? Är det så jag önskar att världen ska vara? Finns det ett bättre, högre sätt att göra saker, ett som tjänar alla och inte bara några få utvalda?”

Allt går enligt plan, den ostoppbara planen för andlig utveckling. Många obekväma avslöjanden kommer att inträffa under det kommande året, så var andligt beredda. Ni tittar på toppen av ett gammalt isberg som börjar smälta men det är vad ni har förberett er för. Observera och bli informerade men anpassa er inte till det ni observerar.

Föreställ dig att du sitter i en biograf och tittar på en spännande historia som utspelas på duken. Historian har många vändningar och många spelare är inblandade. Det håller din uppmärksamhet och du inser att både de ”dåliga” och ”bra” karaktärerna är nödvändiga för handlingens helhet. Du tittar utan dömande, helt medveten om att du sitter i en biosalong och tittar på en fängslande historia. Du upplever känslor när berättelsen utvecklas, men aldrig så mycket att du glömmer att du inte är filmen.

Vad du bevittnar nu är den utvecklande berättelsen om jordens historia så att den nya berättelsen ska kunna börja.

Vi ser många som lider av förvirring, tvivel och ilska. Låt helt enkelt känslor uttryckas utan motstånd eller skuld. Känslor indikerar vad du medvetet eller omedvetet fortfarande tror om dig själv eller andra och som ofta uppstår från fickor av gammal skuggenergi, aktiv i cellulärt minne.

Känslor är värdefulla verktyg som kan hjälpa dig att förstå dina övertygelser och när du lär dig att älska och acceptera dig själv, med vårtor och allt, blir du en person av medkänsla, insikt och förlåtelse som kan hjälpa andra att göra detsamma.

Det är därför du är här. Varje ny insikt adderar Ljus till världens medvetande. Utan de högre frekvenserna av Ljus som så många utvecklade själar förde med sig, och andra fortsätter att föra till jorden, skulle mänsklighetens utveckling ta mycket längre tid. De nuvarande tiderna representerar en examen kära ni, men de är inte finalen. Det finns mycket som ska komma.

Eftersom varje människas verklighet är Gudomligt Medvetande som alltid uttrycker sig själv, kan ingen förbli infrusen i tiden för alltid. Bara för att något koncept, någon tro, någon idé, fungerade bra på en viss medvetenhetsnivå, betyder det inte att det kommer att fungera för alltid på samma sätt.

I samma ögonblick som till och med en enda person skiftar ur linje med någon gammal falskhet och in i sanning kommer det att påverka och förändra hela kollektivet eftersom det bara finns ETT. Detta är det arbete som andliga mästare har gjort hela tiden. Deras lärdomar ”sådde” kollektivet med sanningen även när mycket få vid den tiden lyssnade, vilket gjorde sanningen tillgänglig för alla.

Villkorslös kärlek under dessa svåra tider innebär att komma ihåg att varje människas väsen är Gudomligt Medvetande oavsett deras ord och handlingar. Det betyder inte ett godkännande eller att sticka huvudet i sanden. Det betyder att du erkänner den andliga verklighet som ligger till grund för alla framträdanden. Kärlek är det medvetna förverkligandet av Enhet – EN oändlig Gud som uttrycker sig själv i, som och genom oändlig form och variation.

Dualitet och separationsenergi uttrycks i alla livets aspekter som par av motsatser. Detta kan lätt observeras i organiserade religioner, kulturer, länder, vetenskap, lagar, traditioner och polisarbete samt i politik. Vissa tror alltid att de har rätt och alla andra har fel. En människa kan leva i många år när allt går perfekt, men om de lever i ett tredimensionellt medvetandetillstånd kan allt och kommer troligen allt att förändras någon gång när det är som minst förväntat.

När allt mer ljus strömmar till jorden, ses många allmänt accepterade övertygelser baserade på dualitet och separation för första gången med nya ögon. När fler och fler individer vaknar till en känsla av enhet, kommer många långvariga, styva, orättvisa, bedömande och ofta grymma regler för ”korrekthet” att avvisas.

Frukta inte dessa tider kära ni, utan gläd er snarare över insikten att det som ni har bett, hoppats och längtat efter äntligen händer även om det kanske inte matchar många tredimensionella begrepp om jordens uppstigning. Eftersom du vet vad som händer kan du vara en observatör. Skicka till och håll Ljus för USA under den kommande veckan för energin kommer att bli alltmer intensiv.

Höga resonansfrekvenser löser alltid upp de lägre. Det falska bär inget Ljus eftersom det helt enkelt är en illusorisk sinnesform, ett begrepp som accepterats i ens medvetande och som inte har någon lag som stöder eller upprätthåller det, annat än personens tro på det. Eftersom medvetandet är formens substans kan och kommer all gammal tro att manifestera sig på den yttre scenen.

Mörkret är inte verklighet utan är helt enkelt frånvaron av Ljus. De som är starkt investerade i det ”mörka” gör det till något genom sin tro på det, men ni som har vaknat till sanningen behöver inte frukta dessa saker, för det är bara tron på dem som ger dem dess ”liv”.

Våren kommer, men hårda vinterstormar måste först upplevas. Kaos kommer att fortsätta att härska ett tag eftersom denna övergång inte kan ske utan att först dra upp energin från århundraden eller snarare eoners tid under vilken mänskligheten var programmerad att tro på och styras av individer och övertygelser baserade helt på dualitet och separation. De mörka tiderna hjälpte faktiskt jordens utveckling genom att driva mänskligheten att söka något mer och bättre.

Många vet intellektuellt, men de flesta har ännu inte helt insett att de är ett levande uttryck för Källan/Gudomligt Medvetande/Gud, vilket är sant även för dem utan medvetenhet eller intresse av att veta det.

Du är inte en kropp som har ett medvetande utan är en medvetenhet med en kropp. Varje människas medvetandetillstånd uttrycker sig genom dess handlingar och upplevelser. Det är absolut nödvändigt att varje utvecklande själ någon gång börjar acceptera att de i verkligheten är Gudomligt Medvetande som förkroppsligar alla Källans egenskaper snarare än att fortsätta tro att de helt enkelt är en sårbar fysisk varelse.

Fråga er ofta; ”Vad håller jag som sanning i mitt medvetande?” för det här är vad du kommer att skapa. ”Fortsätter jag att vänta på något utanför mig själv, ”händelsen”, Utomjordingars landning, ett särskilt meddelande för att göra mig till vad jag redan är?”

Som Gudomligt Medvetande är alla skapare, men eftersom de flesta inte vet detta fortsätter de att tro att de måste skydda sig själva till varje pris från varje falskt begrepp och tro som flyter omkring i det tredimensionella kollektivet. Det finns inget outtryckt medvetande.  Varje gång ett ”krig” mot något inleds, etablerar det helt enkelt frågan mer bestämt i kollektivet.

Frågorna om kaos som äger rum vid denna tidpunkt avslöjar innehållet i ett universellt medvetande som i evigheter har bestått nästan helt av fel. De felaktiga begreppen och övertygelserna som bildade detta tredimensionella kollektiva sinne måste först erkännas som falska av majoriteten vilket i sin tur föder ett nytt mer utvecklat kollektiv som kommer att består av idéer, lösningar och skapelser baserade på kärlek/enhet tillgängliga för alla.

Evolution är helt enkelt resan för att väcka det personliga och kollektiva medvetandet för att komma ihåg verkligheten i deras sanna varelse. Att uppnå den medvetna ENheten (inte den intellektuella kunskapen om den) låter de egenskaper som förkroppsligas inom det Gudomliga Medvetandet att flyta och uttryckas genom dig på praktiska sätt som är personliga för dina behov.

Håll ditt Ljus, stå i sanning och titta bara på filmen. Allt går enligt plan. Tveka inte.

Många av er upptäcker att ni utan ansträngning plötsligt förstår någon djup sanning som tidigare förvirrat er. Detta beror på att ni har skiftat i linje med just den sanningen medan ni tidigare inte var där. Detta indikerar att även om du kanske tror att inget händer för dig, så gör det det. Släpp alla återstående begrepp om hur andlighet ska se ut eller kännas som. När du väl har tänkt växa andligt lämnar tåget stationen.

Försök inte att återställa de saker som du andligt har vuxit ur, vare sig det är en relation, en andlig övning eller något materiellt som en favoritmat eller underhållning. Upplösningen av något bekant kan få dig att känna sorg, men vet att allt verkligt kommer att manifestera sig igen i en ny och högre form som kanske eller kanske inte återspeglar ditt koncept om hur det ska se ut.

De flesta av er börjar på ett ärligt sätt undersöka era aspekter av er själva som ni tidigare undvikit och stoppat djupt inne genom skam, skuld, stolthet, ånger, smärta etc. Du lär dig att älska alla delar av dig själv och genom att göra det, älska andra utan bedömande och kritik.

När ljuset blir allt mer dominerande kommer det att lysa in i skuggorna som inte är annat än fickor av gammal energi som blev ”något” helt enkelt genom att accepteras som verklighet i personligt och globalt medvetande.

Utan rädsla, låt Ljuset från din egen Gudomliga Självkänsla skina in i dina dolda platser och avslöja för dig deras intighet eftersom du inte hittar något där.

Tillåt, Tillåt, Tillåt.

Vi är den Arkturiska Gruppen 17.01.2021

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...