Sananda via Ann Dahlberg, 13 februari, 2019

Sananda

Via Ann Dahlberg

Ljusarbetar möte i Göteborg

13 februari, 2019

Jag är Jesus och precis som Judas sa så har jag vandrat här på Jorden och gått igenom samma saker som ni och precis som Judas också sa var det svårt att tolka mina ord på den tiden för 2000 år sedan ty människorna förstod inte vad jag sade. Det var ett fåtal som förstod meningen av det jag sade. Jag kunde heala och jag kunde göra vissa under så folk stannade upp och lyssnade och en del hjälpte jag framåt men mycket av det jag sade omtolkades till fördel för dem som tolkade det men nu är tiden inne att ni ska tolka orden rätt och förstå precis som Judas sa sanningarna. Det finns inget annat. Guds rike har ni med er. Precis som jag var Guds son så är ni Guds söner och döttrar. Vi är ett. Vi är alla ett. Det här är ju inte så lätt att förstå men i dag är det möjligt för ni har nu kommit så lång väg så nu är det dags att bli den son och dotter som ni har tänkt att ni ska bli. Ni är på väg tillbaka till sanningen till er själva till ett ljusare rike, till ett vackrare rike. Det kan vara svårt att alltid se det när man tittar ut och ser på världen som den är i dag men jag ser inte på världen, jag ser till människornas hjärtan. Jag ser hur mycket ni har vuxit i er inre värld och det är det som betyder något. Därför så ser jag att det händer mycket mer i världen än vad man kanske kan se till det yttre men det är ju också så att det först måste ske i det inre innan det kan ske i det yttre för det inre skapar det yttre. Jag är tacksam och glad för allt ert arbete som både ni som sitter här och alla andra som finns där ute har gjort. Vi är alla ett så vi hjälps ju åt allesammans. Det den ene gör det påverkar den andre. Ni ska veta att vi finns med er, att vi följer er, att vi stöttar er och hjälper er. Lyssna noga till den inre rösten och ni ska veta att det är en rätt väg som ni går. Jag har alltid älskat er och kommer alltid att älska er. Ni är mina bröder och systrar och vi är ett. Ni är Guds son eller dotter som människa. Jag tackar så mycket för mig och vet att jag finns med er alltid. Jag är er tjänare precis som ni är min tjänare.

Du gillar kanske också...