Det Galaktiska Centrat via Galaxygirl, 5 juli 2021

 

Det Galaktiska Centrat via Galaxygirl 5 juli 2021

 

Det Galaktiska Centrat 5/7/2021

Jag är det Galaktiska Centrat, mittpunkten i er Galax Vintergatan, nu den Gyllene Rosen. I er värld verkar det vara kaos. Det har alltid funnits ett element av kaos och oordning i de lägre dimensionella rikena, där de som skulle experimentera med makt över andra gör det till sina högre självs förargelse. Konsekvenser uppstår för de individer som felaktigt använder sin vilja över någon annan. Men det är så vi expanderar, upplevelserna är värdefulla ögonblick av katalyserad tillväxt för själen. (Jag befinner mig i ett område med stor tomhet och potential. Jag tittar på mig själv och jag har på mig en vit klänning men jag skulle lika gärna kunna vara en ljusplupp, en drake eller något annat sätt jag skulle vilja presentera mig på, eftersom det här är en plats för skapelse.) Ja, en plats för kontemplation och medskapande samt djup introspektion. Det är en underbar plats att meditera på och jag välkomnar er Ljusarbetare på Gaias plan för uppstigning. Snälla förena er med mig. I de högre rikena är detta en plats för att lära sig vad som är och vad som inte är önskvärt, där man kan spinna ut tankeformer och se möjliga resultat av dem, där man kan samla ihop vilja och form och tanke med en kreativ potential. Det är hit många kommer för att praktisera dessa saker. Kanske är det dags att ni praktiserar er egen lycka? Ljusarbetarna har haft en så utmanande väg att deras lycka verkar vara deras sista bekymmer eller prioritet. Men om man inte är lycklig och balanserad inombords, så kommer den energetiska anpassningen för deras eget skapande av lycka att vara avstängd, och även om det bara är till en liten del så kommer deras skapelser och avsikter inte att bära önskad frukt.

Jag är det Galaktiska Centrat. Saker verkar allvarliga i er värld, och det är så, för mycket måste rensas, och det kommer det. Men det finns glädje i denna insikt att ingenting kan fortsätta som det var, för ljuset har kommit och ljuset jag ser finns inom dig, vackra skapare av ljus som innan du inkarnerade skulle komma och sitta ner och vara med mig. Andas med mig nu. Känn det stora utrymmet i ditt eget inre tomrum, känn det stora tomrummet hos mig själv för jag är pausen mellan skapelsen och resultatet. Känn ljuset som finns i dig. (Plötsligt känns det som om jag bara är luft och full av rymd, kan lätt sväva och flyga omkring. Jag kan se mig skriva men det är mitt fysiska jag i den här tiden, det är inte mitt sanna jag.) I rymdens vibrationer och lugn, känn vad du önskar. Du önskar fred på jorden. Visualisera orden ”Fred på Gaia” och se dem framför dig. Fyll dem nu med bilder på hur freden ser ut. (Jag ser orden framför mig och de är fyllda med bilder av barn och glädje, och till stor del är människorna där hela, och familjer är helade och starka.) Lägg nu lite av din egen önskan om lycka i dessa ord, för du är en del av världens stora utveckling av det som varit, det som är och det som kommer. Det finns en glädje i att tjäna och du tjänar hela kollektivet som gynnar allt, en enorm ära. Se nu dessa ord ”Fred på Gaia” fyllda med dessa bilder av din avsikt i hennes hjärta, och det kommer att påverka alla saker. I det galaktiska centrat, inom min egen fullhet är uttalade ord lika bra som formade. Du kan experimentera med ”Jag är lycklig” eller ”Jag har överflöd av allt” eller ”Kärleken finns runt omkring mig, jag känner frid med allt” och dessa vibrationskodningar är väldigt starka. Dra dessa avsikter, dessa böner för era egna liv in i er nuvarande verklighet, in i kroppen som är stilla och lyssnar på dessa energiuppgraderingar som sjunger i cellerna, och välsigna er själva med ”min kropp är frisk, min kropp är hel och komplett, perfekt fungerande.” Det är dags för lycka, för välsignelse, för mer glädje i er sfär, men det kommer först att bli mer kaos. Men så behöver det inte bli för er. Ni, älskade ljusarbetare, ni är observatörer, ljusförankrare, så knacka på i mitt magnifika område med ren potential, oändlig nåd och kärlek, och känn det utsökta i tomrummet. För ni är värdefulla. Fyll ert tomrum med Källans ljus, med kärlek till er själva och allt kommer att förändras för er. Ni kommer då lättare att kunna vara den kärleksfulla observatören, och er glädje kommer inte så lätt att kunna tas ifrån er, för det är din glädje, det är ditt hopp, det är ditt ljus, det är ditt tomrum. Förstår du?

Jag är det Galaktiska Centrat, centrat i er Vintergatas Galax, nu den Gyllene Rosen. När denna Gyllene Ros dyker upp, fyller ni den med era intentioner för Gaias lycka och allt som finns på henne eller vad ni än vill tillföra. Det är för er. Placera det i era hjärtan och plantera det i Gaia. Ni sår er framtida verklighet av ljus. Alla ni har varit här många gånger tidigare mellan inkarnationerna, men det är dags att ni kommer ihåg mig nu, att ni kryper in i mitt utrymme och blir överväldigade av min glädje, för den är ni, kära ni. Jag är också en aspekt av Källan. Jag är den energi som har förmånen att hålla platsen. Ni kommer att hålla plats för många av era familjemedlemmar och vänner, och det kommer att bli intensivt och svårt. Men det behöver inte dämpa er glädje. Ni är bärare av den Gyllene Rosens energi, av det gudomliga feminina ankaret. Jag finns här för er som er vän och förtrogna. Om ni är osäkra på vad ni vill skapa i era liv så är jag öppen för att lyssna, och i detta utrymme kommer saker att bli tydligare eftersom ni kommer att ha mer tillgång till tidigare versioner av er och tidigare läror kommer att öppnas upp. Allt kommer att bli tydligare.

Jag är det Galaktiska Centrat. Håll fast vid er glädje, precis så som Källan håller fast vid er. För ni är Källan, kära ni. Och det är en ära att få arbeta med er hela tiden Jag är det Galaktiska Centrat.

 

Galaxygirl

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...