Ärkeänglarnas Kollektiv via Galaxygirl |24 september 2023

 

Ärkeänglarnas Kollektiv 24.9.2023

Hälsningar älskade ni av ljuset. Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Vi omger er med våra vingar av eld, av ljus, av kärlek, av tröst och av styrka och renhet. Vi skickar detta eldsken ut i ert fält, förvandlar, tröstar, lånar ut en hand och en vinge för dem som är för svaga för att använda sina egna. Ni är mänskliga änglar, ni som läser detta. Ni är det änglalika med människan, som aspekter av Källan och fraktaler av ljus är ni detta ljus, detta Källans andetag av allt emellan och allt runtomkring. Ni är detta ljus. Ni är bokstavligen ljuset i världen. Ni är omgivna av detta ljus liksom vi omger er i alla ögonblick.

Vi har arbetat med er alla lika outtröttligt som ni gör. Vi känner er frustration, er trötthet. Den här världen har varit så mörk så länge. Det finns ett så massivt åtagande av förändring, väckelse och förnyelse i så många dimensionella lager och starka fästen. Men ljuset flödar lätt genom tid och rum, genom alla dimensioner.Tekniken tas bort som har hållit mänskligheten i trance. Mer prövas men det försvagas. (Jag ser att de ingjuter ljuskoder i mörka koder som omedelbart löser upp mörkret i rök och ljus). Det finns så mycket som omger er, eftersom ni är i detta energitumult. Det är mycket ni inte ser. Koder omger er hela tiden. Det gudomliga DNA:t är en kod. Skapandet är matematiskt exakt, för oss häpnadsväckande i dess komplexitet och individualitet. Ni är skapare. Vi ser dig i din skönhet, vi vet vilka ni är och har varit och är verkligen förvånade över ert mod, er tapperhet, er styrka. Vi omger er, vi skyddar er. Vi är Källans händer och fötter i ljusets och mörkrets änglarike.Vi bär ljuset genom alla platser och utrymmen, rensar, rengör, precis som ni gör inom det fysiska, när ni är i linje med ert högsta syfte.

Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv. Varje blomma, varje insekt, varje varelse har en kod av skapelse eller felskapelse. Gaia är fantastisk i sin skönhet, full av liv från hela galaxen, en fröplanet av hisnande skönhet och kärlek. Hon kommer att förnyas till detta igen. Detta är en av aspekterna som du hjälper till med på marksidan, när du jordar ljusets, kärlekens koder in i mesosfären. Ditt DNA förändras ögonblick för ögonblick. Att sitta i din sol ett ögonblick i taget kommer att hjälpa till med detta, eftersom solen för närvarande är full av koder att dela med sig av, koder för uppvaknande, av uppstigning, av helande, av återfödelse. Att vara i naturen i denna tid kommer att tjäna dig mycket. Du tjänar mycket genom att fungera som en jordningsmekanism för dessa koder, skapa ett lager av ljus på och inom Gaia, och erbjuda en landningsplattform för dessa koder.

Skaparen är mycket nöjd med er. Markteamet har och gör det utomordentligt bra trots de många hindren. Ge inte upp hoppet. Det finns alltid hopp. Vi ser utanför tiden, vilket som ni vet är en konstruktion av denna er verklighet, och utanför tiden med det storslagna perspektiv som det görs, har ljuset jordats och omvandlats till nästa oktav av evolutionärt förkroppsligande, av uppstigning. Detta är vad som manifesterar sig, och det verkar långsamt för er. Vi vet detta. Att jorda mer ljus kommer att hjälpa er genom denna process så att ni känner friden av uppstigningskoderna i er kropp. Sitt i solen i steg åt gången. Låt ärkeänglarna och mästarna arbeta med dig. Det är mycket som ska rensas och det är en smärtsam tid. Känslorna verkar ovanligt förhöjda.Du befinner dig i ett universum av känslor, och känslor är en del av att vara människa. Skäms inte för dina känslor. Du ska känna dem för att läka dem. Smärtan måste bubbla upp för att förvandlas. Mycket av detta har hänt den här veckan, och det har varit ansträngande. Vi skickar dig våra änglakoder för ljus, kärlek, helande.Vi skickar dig vår styrka. Vi sänder dig vår tröst. Vi finns runt omkring dig. Vi är Ärkeänglarnas Kollektiv.Namaste.

~ galaxygirl

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *