ÄÄ Metatron och Källan via Galaxygirl, 9 juli 2021

 

ÄÄ Metatron och Källan via Galaxygirl

den 9 juli 2021

Jag är Metatron, hälsningar Gaias Ljusbärare! Ni befinner er mitt uppe i en storm av andliga och energimässiga proportioner som multiversum tidigare inte har bevittnat eller upplevt. (Jag ser en purpurfärgad tempelgardin med broderade stjärnor som rivs itu uppifrån och ner. Jag ser att rymden spricker upp och jag känner den påföljande tystnaden.) De av er som är flitiga studerande av ljuset och av Skaparens syfte förstår att med stor erfarenhet så följer ett stort lärande och en utveckling. De av er som läser dessa ord växer och frodas av lärandets hastighet. Ni upplever det ultimata i att leva snabbt, för ni rensar och städar ut gamla ideologier som inte längre tjänar er, såväl som att ni stänger ner tidigare karmiska cykler och loopar som ni kom hit för att avsluta. Och ni avslutar flera av dem. Lärdomar som brukade ta åratal att lära er, så lär ni er på några ögonblick. Ni varseblir med större förståelse och snabbhet i och med att era visdomar befinner sig mer online och i linje med sfärernas musik och hjärtslagen i Skaparens skrifter. (Jag ser en enorm uråldrig bok med koder av ljusspråk som lyser och en fjäderpenna som rör sig av sig själv och bläcket är plasma, gnistrande och vackert lyser den och rör sig över sidan. Jag ser att någon blåser på sidan och jag känner andningen på min rygg och jag ser ljusspråkets ord och symboler som blåses över Gaia och landar i hjärtana och på pannorna hos människorna på henne.)

 

Jag är Källan. Jag är inandningen och utandningen och mellanrummet däremellan. Ni har sett dessa glödande ord sänka sig från de högre sfärerna i mitt hjärtas sanna syfte gentemot Gaia. Mitt hjärtas sanna melodi är att i denna sfär skapa harmoni med kärlek, med ljus, med nya begynnelser. En ny bok håller på att skrivas och ni har privilegiet att sam-skriva den tillsammans med mig, eftersom vi alla är ett. Ingenting är som det verkar vara. Brytningen är långt på väg. Tidslinjerna glider isär. Ni väljer era upplevelser ögonblick för ögonblick. Frukta inte nyheterna. De utgör ett program av slaveri och låga vibrationer. Det är någon annans tanke som såddes, planterades i er varseblivning. (Jag blir visad en underbar trädgård och trädgårdsmästarna som rensar ogräs där.) På den Nya Jorden kommer det inte att finnas något ogräs, för alla växter, hela naturen kommer att befinna sig i balans. Det kommer inte att finnas något behov av att tävla för tillgångar, för det kommer att finnas massor av ljus. Växtriket som har återspeglat den mänskliga upplevelsens konkurrenskraft, kommer inte längre behöva tävla. Jämvikt kommer att vara det naturliga viloläget, utan tävlan eller motgångar. Frukta inte, kom ihåg språket som strömmar ner från min bok om avsikter. Dessa bokstäver är aktiveringar. Ta tag i några, tacka mig och stoppa undan dem i era hjärtutrymmen. Ni kommer att behöva förstärkning under dagarna framöver, för där kan verka förekomma ringa ljus. Men det är en möjlighet för att ert eget inre ljus inte bara ska lysa, utan att stråla starkt. Lys upp er inre flamma av mig och ni kommer att få se med upplyst syn, insikt och allt kommer att göras tydligare. (Jag ser att ljusarbetarna kommer att kunna se implantaten och blockeringarna i dem som de arbetar med aktivt eller i stillhet för att heala. Jag ser att med dessa aktiveringar så kommer det inte att förekomma något gömmande undan andra, allting kommer att energimässigt bli avslöjat, shape-skiftarna har ingenstans att gömma sig.) Detta ljus är för alla mina barn. Ni befinner er i en tid för att heala tidigare minnen och plågor. Det är en tid för att förlåta och gå framåt på er egen evolutionsresa tillbaka till mig. Mitt hjärta är tillgängligt ifall ni skulle önska ta ett språng in till mitt energifält. Mitt energifält är det ljus som ni strålar såsom individuella faktioner av mig själv. Jag är Källan. Tack Metatron, vänligen fortsätt.

 

Jag är Metatron, flammans väktare, nycklarnas hämtare, det doldas avslöjare. Jag erbjuder er min kärlek och mitt stöd. Energivågorna kommer att fortsätta intensifieras. Bli inte förvånade över att ni behöver mycket vila och en ökad mängd meditationstid. Det här är Olympiaden för era många liv, livstidernas livstid för maximal healing och vinst. Ni är fullständigt, utomordentligt älskade. Det kan förfalla mörkt, men ljuset lyser inombords. Lys med ljuset in i ert eget mörker och slut fred med det, heala det. Jag ska vandra med er längs era långa gångar, ni behöver inte vara rädda. Det är aktsamt att se vad som finns i källaren och att ta tag i det, vadhelst det kan vara. På det sättet förmår ni sova gott utan fruktan, i vetskapen om att varje skrymsle och vrå av er själva är fyllda med kärleksfullt ljus. Jordens källare sopas rena. Underjordiska baser och laboratorier tas omhand på ett precist sätt. (Jag ser honom sträcka ut sig till mitt hjärta och dra i en kedja på en glödlampa och jag känner att jag lyser upp helt och hållet.) Håll era ljus klart lysande, åh, ni gryningens bärare av Vattumannens tidsålder och Gaias resning. Välkomna hem! Jag är Metatron.

~ galaxygirl

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...