Det Kristallina Kollektivet & Alisheria 21 februari 2021

Det Kristallina Kollektivet & Alisheria

21 februari 2021

 

 

Hej vänner! Vi är det Kristallina Kollektivet av de 9:e dimensionella strålarna. Alla strålar har sin egen energisignatur och dessa kan kodas med dem som vill hjälpa till. Vi vill hjälpa till. Vi arbetar med Ärkeängel Mikael och många andra ärkeänglar. Vi arbetar med sfärernas musik, för skapelsen surrar alltid. Och vi vill arbeta tillsammans med er, kära ni, som går genom det enorma skiftet från dåtiden till drömvärlden. Ni är inne i ”inte än”, mellanrummet, vilket vi kärleksfullt vill påminna er om är en mycket kraftfull plats att vara i. Avsikter är skapandets medel. Vi ser att det pågår mycket som kan distrahera er från era avsikter, men ge inte upp, manifestera dem ändå, för det är vad ni ska göra, hjälpa till med att skapa och trösta och föra fram denna verklighet från var ni varit till där ni ska vara. Ni är i denna sfär av ”inte än”, som ändå är en värdig sfär i sin egen rätt. För här – här – är det ni får möta den hemliga delen av er själva som ni länge glömt bort och håller på att minnas. Som en sedan länge bortglömd vän ni nyligen återförenats med är det en mäktig känsla av förening, av förening med er själva, med er själsfamilj och med era förfäder, som alltid viskar i vindminnena för att minnas.

Vi är det Kristallina Kollektiva Medvetandet av den 9:e dimensionella strålen. Det är vårt privilegium och vår ära att få komma genom denna idag för att tala. Vi vill att våra ord ska skänka tröst och glädje, för det är vad vi avser föra in till kollektivet. (Jag ser en enorm hjärtformad chokladkartong). Ja, det är vår gåva till er idag, i den finns koder för att lätt komma åt era minnen, era minnen av vilka ni är och har varit, vilket kommer att hjälpa er med dem ni är på väg att bli, (jag ser krigare, kungar och drottningar, präster och prästinnor, mäktiga varelser i det förflutna). Ni har alla varit dessa varelser, ni har alla tillgång till dessa koder. Galaxygirl, ta en chokladbit. (Jag öppnar den rosa hjärtformade asken och ser att chokladbitarna i sina individuella omslagspapper är berättelser. Det finns liksom en rörlig video i varje). Vi vet att ni är tillräckligt starka för den här uppgiften, vi vet att ni kommer att resa er som ett mäktigt kollektiv av mänskligt ljus, återupprättat, uppenbarat, som minns vad ni alltid har varit och vad ni alltid avsetts vara så att ni kan bli detta massiva kollektiv av multidimensionellt skapar-ljus, fyllt med kärlek som är skapelsens andetag. Vi vet att detta är ert öde. Vi hjälper er att minnas detta nu. (Jag ser att chokladasken är öppen och att chokladbitarna flyter omkring mig och skapar en virvel. De öppnar sig och rullar upp sig som gamla filmer). Ni har varit modiga förut. Ni kommer att vara modiga nu. Vi ser att ni redan har lyckats. Era gåvor till kollektivet kommer att bli hågkomna och dokumenterade. Ni kommer att berätta denna video från denna livstid för er avkomma. Vi älskar er. Vila, ta hand om era farkoster. Visa nåd och behag mot er själva och andra. Vi sänder er regnbågskristallina koder av renaste kärlek. (Jag ser regnbågseld överallt omkring mig).

 

 

Jag. Alisheria talar. Jag minns, jag ser. Jag ser er. Jag minns er. Vi drakar har utmärkt minne. Vi kommer ihåg med stor precision och noggrannhet, för vi har inte varit omgivna av minnets dimma. Detta tjänar oss väl. Ni kommer att börja minnas. Ni kommer att veta. Ni kommer att känna annorlunda de kommande dagarna och stunderna, för mer och mer av ert DNA börjar bli kristallint, det börjar komma online och som kollektiv ökar detta starkt era psykiska förmågor. Inte bara psykisk förbindelse med likasinnade, utan psykisk förbindelse med era förflutna själv. Detta kommer att bli intressant för er.

Jag, Alisheria, talar. Vi har inte talat på en tid. Men jag försäkrar er, vi finns mycket nära. Bli inte bestörta av de kommande avslöjandena. Ni föddes för en tid som denna. Var detta. Var detta ljus för världen.

Jag, Alisheria talar. Jag är min högsta uppstigna drak-aspekt av mig. Jag hjälper mina andra aspekter genom elden och flammorna, svingande ljuset. Era egna högre själv finns i utrymmet som omger er. Ni börjar bli denna högre-själv aspekt mer och mer, varje gång ni väljer kärlek och ljus, strålar ni mer av det och blir vibrationellt i linje. Bli inte i linje med rädsla. Bli i linje med ljuset, för hopp och sanning är starkare än något svärd av rädsla. Ni är detta ljus. Ni är denna kärlek. Ni är detta andetag av hopp för kosmos. Vi drakar har hjälpt Gaia med hennes energikärna för att hålla henne stabil i de kommande energiflöden som våra Plejadiska vänner hanterar. Vi är fullt i linje med Plejadierna, med många här i de högre dimensionella sfärerna som smider ljuset och sänder dess näring av återfödsel och healing till Gaia och alla på henne. Vi finns på henne. Vi har varit inom henne. Vi har sett de mörka gärningarna hos dem som förskjutit kärleksljuset från sin inre varelse och gått vilse i sitt eget mörker. Vi har hjälpt dem bli omkalibrerade och avlägsnade från er verklighet. (Jag ser att Alisheria har ett skärsår på sin högra överarm). Ja, vi har varit i strid och ja, vi helas alltid så vi kan fortsätta. (Jag ser hennes blå eld på hennes arm och den blir återställd). Denna samma healingkraft finns inom er. Samma krigare finns inom er. Samma ljus finns överallt omkring er, hjälpande, vägledande, koordinerande. Den inre Gaia måste tvunget bli rensat innan ytan kunde utvecklas vidare. Naturligtvis är det så. Vi skyddar liv, de mörka slukar det. Vi har fått nog av denna ojämlikhet och misshandel av den fria viljan. Skaparen flyger med oss. Skaparen finns inom och överallt omkring oss. Vi hjälper ljuset med varje andetag, precis som ni.

Jag, Alisheria, talar. Jag talar till er nu, till dem av er som säger att inget händer. Allt händer på de ömmaste och vildsintaste sätt, för att ge yttersta beskydd och välsignelse till alla. Frid. Tålamod. Ljuset har vunnit. Ljuset har kommit. Frid, bröder och systrar i mänskligt skinn. Ni transformeras varje dag. Er värld växer och glöder starkare för var dag. Och ja, mörkret avslöjas mer varje dag. Fokusera på ljuset. Läs de upplyftande berättelserna. Och det kommer mer. Det kommer mer.

Jag är Alisheria. Frid, lilla människa. Frid. Ert krigarsjälv är redo, men först måste ert inre krig vinnas. Ja? Vi vet alla vilken skada en ilsken drake kan åstadkomma. Man måste vara fullt i linje med ljuset och det stora syftet inom sig. Var i linje med ljuset och balansen kommer att upprätthållas. (Jag ser många vita båtar med djupa ankare, de går hela vägen till havsbottnen). Ni förankrar dessa energier. Förankra hopp med dem. Var detta strålande hopp för de andra. Lilla människa, detta är den ni är. Ni är fraktaler av källan i mänsklig form, ni är mer än kapabla för er uppgift. Sänd ert hopp, er kreativa potential in i Gaia, in i era mänskliga vänners hjärtan och vet att ni verkligen svingar ljuset och hoppet från eoner att komma med er idag och i morgon.

Jag är Alisheria. Jag går nu. (Jag ser henne blåsa eld på mänsklighetens kronor då hon flyger iväg.)

-galaxygirl

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...