Den Uråldrige via Solene, 1 november

 Atlantis

Den Uråldrige

1 november 2015

via Solene

Hallå medresenärer!

Vi kommer med en uppmaning till alla de över hela landet som kallas ”healers”, utövare av helheten, de varelser som ger av sig själva i tjänst till andra, för att hjälpa mänsklighetens sinnen och kroppar och känslor. Vi kommer hänvisa till er alla som Upplyftarna. Vi gör det för att inkludera alla varelser oavsett vilket slags upplyftande, för er själva eller för andra.

Det är dags för denna markpersonal av varelser, alla dessa Upplyftare som har förankrat godhet och ljus här på jorden, alla dessa som hjälper till att skapa en ny värld, de måste nu få en nyupprättad respekt.

Denna respekt ges helt enkelt till dem själva.

Det är dags för er alla att inse ert värde. Att stå i en ödmjuk omfamning av er storhet och betydelse här. Då släpper ni in den mest nådfyllda gåva ni någonsin kan få som kan gynna er själv och så många på den här planeten.

Ni har valt att stå samhället till tjänst. Ni har valt att hjälpa mänskligheten i sitt upplyftande. Vi är hedrade att ha er här. Denna samling av själar för att lyfta mänskligheten är en vacker syn för vårt vittnesbörd. Vänligen acceptera vår vägledning eftersom er potential är oändlig. Det är dags att bli medveten om en viktig grundläggande del som många av er saknar. Denna bit har maskerats eller dolts från en del av er under många livstider. Nyckeln till upplyftande av andra är upplyftandet av sig själv först! Inga fler martyrer. Inga fler frälsare, ingen väntan längre på att andra ska ge tillbaka till er för er tjänst, ingen mer utarmning av kanalen för kosmiskt medvetande. Många av er dränerar ständigt era energifält genom martyrskap och val som ni tror styrs av ödmjukhet. Kära ni, er nåd är fylld med ödmjukhet, vid kraftfulla handlingar av medkänsla till er själv. Att veta ert värde. Att förstå energi så pass att ni ser ursprungsströmmarna av er skapelse. Detta är kraften att heala från, att lyfta andra från. Ni måste göra ett val att lyfta er själv först.

Att ta ansvar för ert kompletta hela liv, alla era känslor, alla era livsstilsval, era inkomster, allt måste hanteras som en helhet. Integritet i vibrationen är ett måste vid denna tidpunkt. Varför skulle ni tro att ett liv med mindre, skulle ge bättre service till en mänsklighet? Vem eller vilken organisation gav er denna idé? Vem pådyvlade er begränsningen och inskränkningen för er tjänst? Givande genom utarmning är utarmning. Givande genom brist är brist. Givande från en förorenad källa är givande av förorenade gåvor.

Placera syrgasmasken på er själv först snälla ni. Kan ni hjälpa människor när de går igenom turbulensen av arkoniska strömmar? Kan ni tänka er att hjälpa från en plats med grundläggande styrka, utan bländande känslomässiga triggers eller konstant skydd? Kan ni hjälpa medan ni är i en sund kropp, en sund själ, en sund miljö, med ett sunt ekonomiskt liv? Och vems ansvar är det förresten? Varför skulle helhet undantas från er? Varför skulle ni, givaren av upphöjning, komma från en plats som är mindre än, vara utan eller brist på överflöd – allt i den stora gärningens namn, eftersom ni begåvades med förmågor genom Gud? Ska ni uteslutas från den stora gärningen åt er själv? Denna nedvärdering av jaget så att ni kan hjälpa andra måste upphöra. Att sätta förväntningarna på gränsen för din egen cellhealing kommer att stoppa dina framsteg med andra också. Ditt arbete kommer bara sträcka sig så långt från en utarmad källa!

Vi behöver er nu. Upplyftandet händer I KROPPEN i dessa nya energier.

Att vänta på att universum ska försörja er utan att matcha dess energi, eller vänta på att samhället ska finansiera er, eller vänta på vänlighet från dem ni hjälper för att de ska hålla er vid liv, detta trossystem måste upphöra. Ni ska inte längre sakna styrkan att LYFTA livet hos själens fordon som ni fått. Detta är det liv ni anmälde er till. Detta jordiska fordon, det som är här för att njuta av livets skönhet och kärlek och gåvor och att lyfta mänskligheten. Detta stämmer inte överens med fordonet en del av er skapar. Att skapa ditt fordon från de universella fälten av harmoni är nödvändigt vid denna tid, inte bara genom gemenskapsritualer, religion eller kontakt med förfäder. Dessa metoder kan hjälpa er ibland i er livscykel, för att ge er medvetenhet eller bekräftelse av din anslutning till skaparen. Onödig energibrist är främst en angelägenhet vid jordens nya placering i universum. Det är viktigt att intentioner hålls inuti cellkroppen. Hedra era traditionella visdomar, men minska ner utövandet som er enda källa till anslutning till Skaparen.

Ni måste nu VARA visdomens intention. Vara de Äldres intention. Genom att bli en vandrande skylt av visdomen, uppnår ni i detta liv den Uppstigning ni söker. Snälla upphör med ert sökande. Kliv in i vetskapen om ert väsen. Kliv in i era gamla visdomar. Ni kommer att vara i harmoni med universum. Nu måste nu vara er egen Stjärnäldre och ansluta till andra Stjärnäldre genom ära och vördnad. Detta är den förening mänskligheten har sökt. Ni är här. Ni är livets gåva. Ni är en nödvändig komponent för upplyftandet av en mänsklighet. Men ni kan inte göra detta i ett utarmat cellulär tillstånd eller ett utarmat känslomässigt tillstånd.

Om detta betyder för er, Upplyftaren, att vara den som ger sig själv vård, ger sig själv näring, då är det så. Att avgifta kroppen och sinnet och känslorna från alla ting i detta liv och tidigare livstider i lägre vibrationer. Då får ni en ren behållare för att arbeta som kanal för Guds händer. Samla sedan summan av alla era livstider som var de mest välvilliga och bli DET. Bli visdomen i ert urgamla sinne, ert urgamla hjärta, blir den största vänligheten ni kan uppbåda. Detta är en cellulär process som måste ske för att aktivera DNA för uppstigning i kroppen.

Ta bort de genetiska markörerna av trauma, övertygelser och idéer som inte tjänar er och bli den stora sammanslagningen. Vi står inför sammanslagningen av ny kosmisk medvetenhet och våra urgamla jordiska visdomar. Era kroppars förmåga att hålla mer ljus är nu expansiv. Ert DNA:s förmågor att interagera med de flerdimensionella fälten är oändliga. Jag ber er att vara den ansvariga förvaltaren i denna process i ert eget kroppsfordon. Er medverkan är avgörande för upplyftandet av mänskligheten och den måste börja med er själv, av er själv. Börja med att be om hjälp i er egen utveckling och upplyftande, då kommer universum tillhandahålla motsvarande energi för era framsteg. Gör jobbet, ägna jordens tid till att förändra er varelse till klarhet. Att hålla avsikten med ert eget fortsatta upplyftande, som en konstant överton är nödvändigt.

Byggandet av den cellulära styrkegrunden är ett viktigt arbete och den största belöningen en ande kan uppnå när den är i en kropp. Vi välsignar er för ert engagemang, vi välsignar er för ert energiska stöd och era otaliga jordetider för att lyfta mänskligheten. Nu är det tid i er livscykel för att sätta er själv först för upplyftande, framför alla andra. Detta är den gudomliga styrkan. Detta är sann medkänsla. Att sakna medkänsla för er själv kommer inte att bygga en stabil grund i dessa nya energier. Nya idéer, nya sätt, nya tankar och suverän självkärlek måste ske nu.

Detta är hur en mänsklighet, en planet och ett universum blir upplyft. En ”healer” i taget.

Var exempel på Upplyftande. Vandra med ära på marken. Var kanalen för gudomlig hälsa och styrka.

Vi är här och stödjer er och hjälper er i ert upplyftande av mänskligheten och er själv. Fortsätt där ni började, ansvara för ert eget liv, gör medvetna val för ert eget upplyftande innan upplyftandet av andra. Ge sedan från denna plats. Ge er själv såsom kanalen för ljus och kärlek. Ljuskroppen kommer att tacka er. Er ande kommer att tacka er. Vår mänsklighet kommer att tacka er. Universum kommer att tacka er.

Många välsignelser för er fortsatta tjänst.

 

Den Uråldrige

den första november två tusen femton

 

http://theancientone11.blogspot.com/2015/11/grand-call-to-uplifters-of-humanity.html

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...