Rådet via Ron Head, 20 juli, 2017

Rådet

via Ron Head

20 juli, 2017

”Separation”

Idag skulle vi vilja ställa en fråga till er. Vänligen överväg ert svar grundligt. Hurudant skulle ert liv, era tankar, era övertygelser gällande er själva vara, om vi kunde bevisa för er att ni inte var separerade från någonting?

Vi ställer er denna fråga för att visa er sanningen om det som har kallats illusionen. Den största vanföreställningen, den största lögnen, är uppfattningen om separation. Det är den som låter er förneka det som ni är. Den låter er skifta ert ansvar, eller åtminstone förefaller det vara så. Den tillåter alla övriga felaktiga övertygelser om er själva som ni har. Den tillåter ”Jag är bättre”, ”Jag är sämre”, ”Jag skulle aldrig kunna”, och alla andra förnekanden som ni har förmodat eller faktiskt uppmuntrats till att tro på.

Nåväl, det är en mycket enkel sak att bevisa för er att allting är ett energifält och att separationen därför är en omöjlighet. Alla som idag har en grundläggande förståelse av vetenskap skulle hålla med om det. Men vid den punkten tar ett kognitivt förnekande vid. De flesta människorna tillåter inget sådant tänkande att spilla över in i det som de i sanning tror på gällande sig själva eller sina mentala och andliga liv.

Ni har fått lära er att ni befinner er här och att er källa, vad ni än önskar kalla den, finns någonstans ’däruppe’. Ändå är ni redo att hålla med om ett påstående såsom att ”Gud finns överallt”. Kan ni se denna frånkoppling?

Vissa – de flesta – skulle till och med hålla med om att ”Gud är allting”. Men de skulle vara snabba med att försäkra: ”förutom jag!”. För när allt kommer omkring, för att säga att Han/Hon/Det är ni, skulle innebära en synd. För ni fick lära er att det är så. Kan ni förstå det? Här kommer sanningen i det. Att säga att ni är separerade från och inte bestående av Guds-ämne, är en lögn. Att faktiskt tro att ni inte är det och aldrig skulle kunna vara det, är en lögn. Om Gud finns inom alla ting, så måste det inkludera er. Ifall ni, förstås, inte är något ting. Lycka till med den.

Förnekandet av det som existerar kräver faktiskt en hel del mer komplext tänkande än vad accepterandet av sanningen gör. Innebär inte ”Gud gjorde människan till sin avbild” att vadhelst Gud har gjort är en gudomlig skapelse?

Så, vilka skäl finns till denna orubbliga uppsättning övertygelser?

Det är lätt att se att om ni är övertygade om att vara separata, och behöver någon för att kunna kommunicera med det Gudomliga för er räkning, eller att tolka en uppsättning läror för er, så kan ni bli kontrollerade. En prästerlig kurs har pågått under flera tusentals år.

Mindre enkelt att se är att om ni kan separera er själva, eller låta denna övertygelse existera inom er, så befrias ni från en stor mängd skuldbeläggande. Nåväl, vi sade tidigare att skulden är en lögn. Den enda som i sanning beskyller er för något är ni. Ni kom hit för att få uppleva. Ni har fått uppleva. Ni ser var ni skulle ha kunnat göra bättre ifrån er. Det kallas en lärdom. Vill ni ha en omgång till? Gör det. Tror ni att ni har förstått er lärdom och vill pröva något annat? Gör det. Detta är ett vidsträckt universum.

Naturligtvis finns den där skäggiga killen däruppe på ett moln som straffar folk. Vänner, till och med er högt rankade religiösa ledare i Rom har konstaterat att någon evig bestraffning inte gäller. Fick ni höra den noteringen?

Så här kommer en annan tolkning som ni kanske vill överväga. Ni är eviga, gudomliga skapelser och sam-skapare. Ni är fria. Ni är kraftfulla. Sam-skapare måste vara kraftfulla, eller hur? Ni är en del av Allt-Som-Är. Och ni befinner er här för att göra dessa insikter till en integrerad del av er själva.

Det låter svårt eller hur? Tills ni förstår att det finns en ofantlig mängd stöd, för det är exakt det som ni gör, när ni väl går med på och tillåter det ske. Och vi talar om för er att detta är ett faktum. Vi vet. Vi är en del av detta stöd – från vilket ni i sanning inte är separerade. Och vårt syfte är att hjälpa er på alla möjliga sätt, för att ni ska kunna minnas vilka ni är. Detta är ett av de sätten. Och våra meddelanden, på många språk, och genom många röster, kommer att fortgå.

Och tro det eller ej, lärdomen kan äntligen bli hörd. Om vi hade kroppar så skulle vi dansa!

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice and link: http://ronahead.com/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...