Det Gudomliga Delfinmedvetandet via Natalie Glasson, 23 juni 2017

 

 

Det Gudomliga Delfinmedvetandet via Natalie Glasson, 23 juni 2017

Syftet med Din Gudomliga Oskuld Nu av Himmelsk Delfinmedvetenhet

Kanaliserat av Natalie Glasson 23 juni 2017 Originalkälla: Sacred School of OmNa

Vi, det Gudomliga Delfinmedvetandet, hälsar dig med glädje, skratt och upprymdhet när vi skickar vår energi för att kommunicera och ansluta till ditt varande. Vi kanaliserar Skaparens oskuld genom våra själar för att ansluta oss till Skaparens oskuld inom ert eget väsen. Låt våra himmelska vibrationer tränga igenom er varelse djupt, ansluta till sanningen av allt du är, för att föra detta till ytan för att du ska kunna se och erkänna.

Utforska Din Gudomliga Oskuld

Vi, de himmelska delfinerna, uppmuntrar dig att överväga och ställa följande frågor till din själ:

Sitt i meditation och koppla in dig till din egen inre helgedom och ljuskammare. Be bara att få ansluta till energi, vibrationer, frekvens och närvaro av Gudomlig Oskuld.

Vad betyder Gudomlig Oskuld för mig?

Hur manifesteras det energetiskt inom mitt väsen?

Vad är syftet med Gudomlig Oskuld?

Om jag erkände Gudomlig Oskuld inom mitt väsen och uttryckte det fullt ut, hur skulle det manifesteras i mitt fysiska varande och verkligheten?

Hur kan jag erkänna, uppskatta och ansluta mig till den Gudomliga Oskulden inom alla varelser?

Anslut till din Gudomliga Oskuld

Vi, det Gudomliga Delfinmedvetandet, vill uppmuntra dig att utforska den Gudomliga Oskuldsenergin inom ditt varande och andras, för när du gör så kommer du att väcka Skaparens närvaro, din inre kraft och uppleva en större expansion genom hela ditt varande. Vi representerar Skaparens Gudomliga Oskuld för dig nu i detta ögonblick. När du ansluter till våra energier ser du din egen inre Gudomliga Oskuld.

“Gudomliga Delfiner, jag kallar fram er för att vara som ett med mig. När du avslöjar för mig den Gudomliga Oskuldens närvaro, och dess magiska och lyckliga natur, så känner jag igen densamma inom mitt eget väsen. Jag är redo att hedra och respektera Gudomlig Oskuld inom mitt väsen. Jag ger min kraft till Gudomlig Oskuld inom mig och uppmanar Gudomlig Oskuld att bli min styrka och styrande kraft i mitt liv. Jag vet att för att verkligen ansluta till min Gudomliga Oskuld, finns det ett behov för mig att läka och släppa smärta, lidande och gamla sår som jag fortfarande kan hålla fast vid. Jag är redo att rensa mig vackert och perfekt och acceptera närvaron av min Gudomliga Oskuld i mitt liv nu. Tack.”

Vi, de Gudomliga Delfinerna kommer att slå samman vår energi som ett med dig. Du kan känna din energi och vibration stiga, bli snabbare och du känner dig lättare när vi jobbar med dig.

Vad är Gudomlig Oskuld?

Gudomlig Oskuld känns ofta igen som en renhet som ligger utanför beskrivning. En renhet som känns helig, okränkbar och speciell, såväl som glad, lycklig och upplysande. Gudomlig Oskuld utgår från sanningen, en sanning som verkar bortom förståelse och ändå kan förstås fullt ut genom känslor och emotioner. Det är en energi som berör dig eller en annan människa så djupt att det skapar en rörelse som gör att blockeringar och distraktioner kan släppas, vilket gör det möjligt för dig att vara i nuet fullt ut med allt som är Skaparen, en lycksalig upplevelse.

Människan ser ofta oskuld som en svaghet. Om du är oskyldig kan du uppfattas som bristande i kunskap, kraftlös, vilket du behöver ta hand om, eller att du behöver vägledning eller att du ännu inte har upplevt livet. Denna förståelse av oskuld beskriver inte Gudomlig Oskuld, för Gudomlig Oskuld är den kompletta motsatsen. När du är kopplad till din Gudomliga Oskuld är du i harmoni med ditt väsen, du är i din kraft, med förståelse för allt som är Skaparen.

I vilka delar av ditt liv försummar du att aktivera och väcka din Gudomliga Oskuld?

I vilka delar av ditt liv ser du världen som genom Skaparens ögon och hjärta?

Det är dags att förstå och uppleva hur det är för att du ska kunna leva helt ansluten till, stödd och styrd av din inre Gudomliga Oskuld.

Varför är den Gudomliga Oskulden viktig nu för Mänskligheten och Uppstigningen?

När du är ansluten till, medveten om och naturligt utstrålar Gudomlig Oskuld, befinner du dig i nuet med dig själv, den Gudomliga Planen och allt som är Skaparen. Detta är nyckelfaktorn till Gudomlig Oskuld. Det betyder att du är obegränsad, hela tiden helande och föryngrande ditt varande, reagerande från ett rum av fred och kärlek i dig, liksom att du ständigt är i ett rum för att kunna kommunicera med Skaparen. Du är i ACCEPTANS av dig själv, den Gudomliga Planen och Skaparen. Det underlättar för dig att upprätthålla en centrerad anslutning till Skaparen, att återvända till den här anslutningen när det verkar som att du driver bort. Det innebär att du släpper ut din rädsla för att förlora kontakten med Skaparen och för att inte kunna återupptäcka Skaparen inom dig.

Om fler och fler själar på jorden aktiverar, sänder ut och utforskar deras Gudomliga Oskuld, skulle det innebära att det finns fler människor på jorden som är villiga att se sanningen, den större bilden av allt som händer på jorden. Det kommer att finnas många fler som är villiga att släppa rädslan och frigöra den kärleksfulla makten inom dem, vilket uppmuntrar andra att tona in till sin Gudomliga Oskuld i stället för att skapa mer rädsla, dömande och smärta. Allt eftersom de som är redo och villiga att ansluta sig till sin Gudomliga Oskuld gör det, kommer de att bli energipräglingar som gör det möjligt för många människor över hela världen att anpassa sig till, återupptäcka och utlösa sin inre Gudomliga Oskuld. Således kommer alla att börja se och erkänna världen och sig själva på ett nytt sätt som ligger utanför begränsningar och illusioner. Föreställ dig en värld där du direkt kan se igenom negativa programmeringar och meddelanden från andra. Rädsla, separation och inre sår som andra och du håller fast vid eller försöker att påverka dig eller din verklighet med. Istället skulle en sannhet, inre kunskap och tillfredsställelse uppenbaras så att all kommunikation, skapelse och manifestation uppfattas från ett tillstånd av högre medvetenhet, medkänsla, sanning och förståelse.

Den största erfarenheten kommer att vara att mänskligheten som individer och som helhet kommer att kunna ta tillbaka sin makt, som existerar i harmoni med sig själva och andra. Mänsklighetens medvetande som kan jämföras med en brunn av energi som hela mänskligheten tappar av från, skulle också förändras och transformeras, skapande vackra stater av fred, förlåtelse, helande och tillfredsställelse för alla. Med uppfattningen om att mänskligheten skiftar och att helande äger rum inom alla, skulle jordens verklighet förändras såväl som hur mänskligheten väljer att existera. Detta sker redan på jorden nu, många rensar gamla sår för sig själva och för andras räkning. När gamla sår släpps så expanderar hjärtchakrat naturligt. Moder Jords hjärtchakra expanderar nu och tillåter mer kärlek att strömma över jorden och mänskligheten. Var och en av er blir magnifika leverantörer av helig kärlek när den strömmar genom hela ert väsen. När hjärtchakrat kan öppna mer eftersom det har släppt bördor, så kan Gudomlig Oskuld naturligtvis komma fram för att gudomligt inspirera, läka och väcka upp.

En sådan enkel energi och ett sådant litet fokus på din Gudomliga Oskuld kan utvecklas till kraftmottagande omvandlingar och upplevelser av uppvaknande högre medvetenhet. Med en enkel avsikt och till och med en liten mängd fokus på din Gudomliga Oskuld kan du stödja Jorden och mänskligheten att omvandla och läka på vackra och mirakulösa sätt som gör att du och alla kan vara fullt närvarande med dig själv, den Gudomliga Planen och Skaparen,

Vi är reflektioner av din Gudomliga Oskuld,

Den himmelska Delfinmedvetenheten

Läs mer från Celestial Dolphin Consciousness

________________________________________

Natalie Glasson kanaliserar ett Gratis Veckovis Kanaliserat Meddelande om Visdom från Uppstigna Mästare, Ärkeänglar, Änglar och Himmelska varelser för att ge vägledning för mänsklighetens uppståndelse och andliga utveckling.
Du är välkommen att dela Natalies meddelanden men vänligen respektera Natalies arbete genom att inkludera “Natalie Glasson www.omna.org,” Tack.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling                           www.st-Germain.se

You may also like...